Odluka o opozivu dr. sc. Ivice Maštruka s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj i Republici Moldovi

NN 105/2009 (4.9.2009.), Odluka o opozivu dr. sc. Ivice Maštruka s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj i Republici Moldovi

105 04.09.2009 Odluka o opozivu dr. sc. Ivice Maštruka s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj i Republici Moldovi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2678

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/09-02/08, urbroj: 50304/2-09-05 od 29. srpnja 2009., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Dr. sc. IVICA MAŠTRUKO opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj, sa sjedištem u Bukureštu i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Moldovi, sa sjedištem u Bukureštu.

Ova Odluka stupa na snagu 30. studenoga 2009. godine.

Klasa: 018-07/09-02/25

Urbroj: 71-05-03/3-09-4

Zagreb, 31. kolovoza 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.