Odluka o opozivu mr. sc. Nevena Jurice s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku i svim njezinim tijelima i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Jamajci

NN 105/2009 (4.9.2009.), Odluka o opozivu mr. sc. Nevena Jurice s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku i svim njezinim tijelima i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Jamajci

105 04.09.2009 Odluka o opozivu mr. sc. Nevena Jurice s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku i svim njezinim tijelima i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Jamajci

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2679

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/09-02/09, urbroj: 50304/2-09-05 od 29. srpnja 2009. kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA – STALNOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. NEVEN JURICA opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika – stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji ujedinjenih naroda u New Yorku i svim njezinim tijelima i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Jamajci, sa sjedištem u New Yorku.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/09-02/26

Urbroj: 71-05-03/1-09-4

Zagreb 31. kolovoza 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.