Odluka o dopuni Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja cestovno-nautičke benzinske stanice Blatine

NN 105/2009 (4.9.2009.), Odluka o dopuni Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja cestovno-nautičke benzinske stanice Blatine

105 04.09.2009 Odluka o dopuni Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja cestovno-nautičke benzinske stanice Blatine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2684

Na temelju članka 32. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. kolovoza 2009. godine donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS KONCESIJE POMORSKOG DOBRA U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA CESTOVNO-NAUTIČKE BENZINSKE STANICE BLATINE

I.

U Odluci o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja cestovno-nautičke benzinske stanice Blatine (»Narodne novine«, broj 36/2009), iza točke III. dodaje se točka III. a, koja glasi:

»III.a

Ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da potpiše Ugovor o prijenosu koncesije u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/98-02/10

Urbroj: 5030116-09-4

Zagreb, 27. kolovoza 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.