Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu uzimanju uzoraka odnosno o metodama za obavljanje analiza i superanaliza namirnica i predmeta opće uporabe

NN 105/2009 (4.9.2009.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu uzimanju uzoraka odnosno o metodama za obavljanje analiza i superanaliza namirnica i predmeta opće uporabe

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2689

Na temelju članka 85. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07, 155/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O NAČINU UZIMANJA UZORAKA ODNOSNO O METODAMA ZA OBAVLJANJE ANALIZA I SUPERANALIZA NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE

Članak 1.

Prestaje važiti Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka odnosno o metodama za obavljanje analiza i superanaliza namirnica i predmeta opće uporabe (»Narodne novine«, broj 58/98) u dijelu koji se odnosi na hranu.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: NP 011-02/09-01/179
Urbroj: 525-13-1-0502/09-3
Zagreb. 24. kolovoza 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.