Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma

NN 110/2009 (16.9.2009.), Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma

110 16.09.2009 Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2805

Na temelju članka 7. stavka 1. i članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008) i članka 16. stavka 3. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, br. 142/98 i 65/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. rujna 2009. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O OSNIVANJU HRVATSKOG MUZEJA TURIZMA

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma (»Narodne novine«, broj 94/2007), u članku 2. stavku 3. riječi: »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »gradonačelnik«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. riječi: »Gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju: »gradonačelnika«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-05/09-02/09

Urbroj: 5030112-09-1

Zagreb, 10. rujna 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.