Popis hrvatskih normi za osobnu zaštitnu opremu

NN 110/2009 (16.9.2009.), Popis hrvatskih normi za osobnu zaštitnu opremu

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2825

Na temelju članka 5. stavka 4. Pravilnika o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (»Narodne novine«, br. 106/07 i 121/07) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva objavljuje

POPIS

HRVATSKIH NORMI ZA OSOBNU ZAŠTITNU OPREMU

Oznaka hrvatske norme

Naslov hrvatske norme

Oznaka europske norme

Naslov europske norme

HRN EN 132:2004

Zaštitne naprave za disanje -- Definicije naziva i piktogrami (EN 132:1998)

EN 132:1998

Respiratory protective devices -- Definitions of terms and pictograms

HRN EN 133:2002

Zaštitne naprave za disanje -- Razredba (EN 133:2001)

EN 133:2001

Respiratory protective devices -- Classification

HRN EN 134:2002

Zaštitne naprave za disanje -- Nazivi dijelova (EN 134:1998)

EN 134:1998

Respiratory protective devices -- Nomenclature of components

HRN EN 135:2002

Zaštitne naprave za disanje -- Popis istovrijednih naziva (EN 135:1998)

EN 135:1998

Respiratory protective devices -- List of equivalent terms

HRN EN 136:2002

Zaštitne naprave za disanje -- Maske za cijelo lice -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 136:1998+AC:1999)

EN 136:1998

Respiratory protective devices -- Full face masks -- Requirements, testing, marking

HRN EN 137:2008

Zaštitne naprave za disanje -- Samostalni uređaji za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 137:2006)

EN 137:2006

Respiratory protective devices -- Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask -- Requirements, testing, marking

HRN EN 138:2002

Zaštitne naprave za disanje -- Cijevni uređaji za disanje sa svježim zrakom, s maskom za cijelo lice, polumaskom ili sklopom usnika -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 138:1994)

EN 138:1994

Respiratory protective devices -- Fresh air hose breathing apparatus for use with full face mask, half mask or mouthpiece assembly -- Requirements, testing, marking

HRN EN 140:2002

Zaštitne naprave za disanje -- Polumaske i četvrtmaske -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 140:1998+AC:1999)

EN 140:1998

Respiratory protective devices -- Half masks and quarter masks -- Requirements, testing, marking

HRN EN 142:2002

Zaštitne naprave za disanje -- Sklopovi usnika -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 142:2002)

EN 142:2002

Respiratory protective devices -- Mouthpiece assemblies -- Requirements, testing, marking

HRN EN 143:2005

Zaštitne naprave za disanje -- Filtri za čestice -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 143:2000+AC:2002+AC:2005)

EN 143:2000

Respiratory protective devices -- Particle filters -- Requirements, testing, marking

HRN EN 143/A1:2007

Zaštitne naprave za disanje -- Filtri za čestice -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 143:2000/A1:2006)

EN 143:2000/A1:2006

Respiratory protective devices -- Particle filters -- Requirements, testing, marking

HRN EN 144-1:2002

Zaštitne naprave za disanje -- Ventili plinske boce -- 1. dio: Spojevi s navojem za umetnutu spojnicu (EN 144-1:2000)

EN 144-1:2000

Respiratory protective devices -- Gas cylinder valves -- Part 1: Thread connection for insert connector

HRN EN 144-1/A1:2004

Zaštitne naprave za disanje -- Ventili plinske boce -- 1. dio: Spojevi s navojem za umetnutu spojnicu (EN 144-1:2000/A1:2003)

EN 144-1:2000/A1:2003

Respiratory protective devices -- Gas cylinder valves -- Part 1: Thread connections for insert connector

HRN EN 144-1/A2:2006

Zaštitne naprave za disanje -- Ventili plinske boce -- 1. dio: Spojevi s navojem za umetnutu spojnicu (EN 144-1:2000/A2:2005)

EN 144-1:2000/A2:2005

Respiratory protective devices -- Gas cylinder valves -- Part 1: Thread connections for insert connector

HRN EN 144-2:2002

Zaštitne naprave za disanje -- Ventili plinske boce -- 2. dio: Izlazni spojevi (EN 144-2:1998)

EN 144-2:1998

Respiratory protective devices -- Gas cylinder valves -- Part 2: Outlet connections

HRN EN 144-3:2003

Zaštitne naprave za disanje -- Ventili plinske boce -- 3. dio: Izlazni spojevi za dušik-kisik smjesu ronilačkih plinova (EN 144-3:2003)

EN 144-3:2003

Respiratory protective devices -- Gas cylinder valves -- Part 3: Outlet connections for diving gases Nitrox and oxygen

HRN EN 145:2002

Zaštitne naprave za disanje -- Samostalni uređaji za disanje sa zatvorenim krugom sa stlačenim kisikom ili stlačenim kisikom/dušikom -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 145:1997+A1:2000)

EN 145:1997

Respiratory protective devices -- Self-contained closed-circuit breathing apparatus compressed oxygen or compressed oxygen-nitrogen type -- Requirements, testing, marking

HRN EN 148-1:2002

Zaštitne naprave za disanje -- Navoji za maske -- 1. dio: Standardni spoj s navojem (EN 148-1:1999)

EN 148-1:1999

Respiratory protective devices -- Threads for facepieces -- Part 1: Standard thread connection

HRN EN 148-2:2002

Zaštitne naprave za disanje -- Navoji za maske -- 2. dio: Centralni spoj s navojem (EN 148-2:1999)

EN 148-2:1999

Respiratory protective devices -- Threads for facepieces -- Part 2: Centre thread connection

HRN EN 148-3:2002

Zaštitne naprave za disanje -- Navoji za maske -- 3. dio: Spoj s navojem M 45 X 3 (EN 148-3:1999)

EN 148-3:1999

Respiratory protective devices -- Threads for face-pieces -- Part 3: Thread connection M 45 X 3

HRN EN 149:2002

Zaštitne naprave za disanje -- Filtarske polumaske za zaštitu od čestica -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 149:2001)

EN 149:2001

Respiratory protective devices -- Filtering half masks to protect against particles -- Requirements, testing, marking

HRN EN 165:2008

Osobna zaštita očiju -- Terminološki rječnik (EN 165:2005)

EN 165:2005

Personal eye-protection -- Vocabulary

HRN EN 166:2002

Osobna zaštita očiju -- Specifikacije (EN 166:2001)

EN 166:2001

Personal eye-protection -- Specifications

HRN EN 167:2002

Osobna zaštita očiju -- Optičke metode ispitivanja (EN 167:2001)

EN 167:2001

Personal eye-protection -- Optical test methods

HRN EN 168:2002

Osobna zaštita očiju -- Neoptičke metode ispitivanja (EN 168:2001)

EN 168:2001

Personal eye protection -- Non-optical test methods

HRN EN 169:2003

Osobna zaštita očiju -- Filtri za zavarivanje i slične tehnike -- Zahtjevi za transmitanciju i preporučena uporaba (EN 169:2002)

EN 169:2002

Personal eye-protection -- Filters for welding and related techniques -- Transmittance requirements and recommended use

HRN EN 170:2003

Osobna zaštita očiju -- Ultraljubičasti filtri -- Zahtjevi za transmitanciju i preporučena uporaba (EN 170:2002)

EN 170:2002

Personal eye-protection -- Ultraviolet filters -- Transmittance requirements and recommended use

HRN EN 171:2002

Osobna zaštita očiju -- Infracrveni filtri -- Zahtjevi za transmitanciju i preporučena uporaba (EN 171:2002)

EN 171:2002

Personal eye-protection -- Infrared filters -- Transmittance requirements and recommended use

HRN EN 172:2002

Osobna zaštita očiju -- Sunčani filtri za industrijsku uporabu (EN 172:1994+A1:2000+A2:2001)

EN 172:1994

Personal eye-protection -- Sunglare filters for industrial use

HRN EN 174:2002

Osobna zaštita očiju -- Skijaške zaštitne naočale za skijaški spust (EN 174:2001)

EN 174:2001

Personal eye-protection -- Ski goggles for downhill skiing

HRN EN 175:2002

Osobna zaštita -- Oprema za zaštitu očiju i lica pri zavarivanju i srodnim procesima (EN 175:1997)

EN 175:1997

Personal protection -- Equipment for eye and face protection during welding and allied processes

HRN EN 207:2002

Osobna zaštita očiju -- Filtri i sredstva za zaštitu očiju od laserskog zračenja (laserski štitnici za oči) (EN 207:1998)

EN 207:1998

Personal eye-protection -- Filters and eye-protectors against laser radiation (laser eye-protectors)

HRN EN 207/A1:2003

Osobna zaštita očiju -- Filtri i sredstva za zaštitu očiju od laserskog zračenja (laserski štitnici za oči) -- Amandman 1 (EN 207:1998/A1:2002)

EN 207:1998/A1:2002

Personal eye-protection -- Filters and eye-protectors against laser radiation (laser eye-protectors) -- Amendment 1

HRN EN 208:2002

Osobna zaštita očiju -- Sredstva za zaštitu očiju za rad pri podešavanju lasera i laserskih sustava (zaštitna sredstva za oči pri podešavanju lasera) (EN 208:1998)

EN 208:1998

Personal eye-protection -- Eye-protectors for adjustment work on lasers and laser systems (laser adjustment eye-protectors)

HRN EN 208/A1:2003

Osobna zaštita očiju -- Sredstva za zaštitu očiju za rad pri podešavanju lasera i laserskih sustava (zaštitna sredstva za oči pri podešavanju lasera) -- Amandman 1 (EN 208:1998/A1:2002)

EN 208:1998/A1:2002

Personal eye-protection -- Eye-protectors for adjustment work on lasers and laser systems (laser adjustment eye-protectors) -- Amendment 1

HRN EN 250:2002

Oprema za disanje -- Samostalni ronilački uređaji za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 250:2000)

EN 250:2000

Respiratory equipment -- Open-circuit, self-contained, compressed air diving apparatus -- Requirements, testing, marking

HRN EN 250/A1:2007

Oprema za disanje -- Samostalni ronilački uređaji za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 250:2000/A1:2006)

EN 250:2000/A1:2006

Respiratory equipment -- Open-circuit self-contained compressed air diving apparatus -- Requirements, testing, marking

HRN EN 269:2002

Zaštitne naprave za disanje -- Cijevni uređaji za disanje s upuhivanjem svježeg zraka i s kapuljačom -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 269:1994)

EN 269:1994

Respiratory protective devices -- Powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood -- Requirements, testing, marking

HRN EN 340:2004

Zaštitna odjeća -- Opći zahtjevi (EN 340:2003)

EN 340:2003

Protective clothing -- General requirements

HRN EN 341:2001

Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine -- Naprave za spuštanje (EN 341:1992+A1:1996)

EN 341:1992

Personal protective equipment against falls from a height -- Descender devices

HRN EN 341:2001/AC:2006

Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine -- Naprave za spuštanje (EN 341:1992/AC:1993)

EN 341:1992/AC:1993

Personal protective equipment against falls from a height -- Descender devices

HRN EN 342:2005

Zaštitna odjeća -- Kompleti i odjevni predmeti za zaštitu od hladnoće (EN 342:2004)

EN 342:2004

Protective clothing -- Ensembles and garments for protection against cold

HRN EN 343:2008

Zaštitna odjeća -- Zaštita od kiše (EN 343:2003
+A1:2007)

EN 343:2003+A1:2007

Protective clothing -- Protection against rain

HRN EN 348:2001

Zaštitna odjeća -- Određivanje ponašanja materijala kod udara malih prskotina rastaljenog metala (EN 348:1992)

EN 348:1992

Protective clothing -- Test method: Determination of behaviour of materials on impact of small splashes of molten metal

HRN EN 348:2001/AC:2005

Zaštitna odjeća -- Ispitna metoda: Određivanje ponašanja materijala kod udara malih prskotina rastaljenog metala (EN 348:1992/AC:1993)

EN 348:1992/AC:1993

Protective clothing -- Test method: Determination of behaviour of materials on impact of small splashes of molten metal

HRN EN 352-1:2004

Štitnici sluha -- Opći zahtjevi -- 1. dio: Ušne školjke (EN 352-1:2002)

EN 352-1:2002

Hearing protectors -- General requirements -- Part 1: Ear-Muffs

HRN EN 352-2:2004

Štitnici sluha -- Opći zahtjevi -- 2. dio: Ušni čepovi (EN 352-2:2002)

EN 352-2:2002

Hearing protectors -- General requirements -- Part 2: Ear-plugs

HRN EN 352-3:2004

Štitnici sluha -- Opći zahtjevi -- 3. dio: Ušne školjke pričvršćene na industrijsku zaštitnu kacigu (EN 352-3:2002)

EN 352-3:2002

Hearing protectors -- General requirements -- Part 3: Ear-muffs attached to an industrial safety helmet

HRN EN 352-4:2004

Štitnici sluha -- Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje -- 4. dio: Ušne školjke ovisne o razini (EN 352-4:2001)

EN 352-4:2001

Hearing protectors -- Safety requirements and testing -- Part 4: Level-dependent ear-muffs

HRN EN 352-4:2004/A1:2008

Štitnici sluha -- Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje -- 4. dio: Ušne školjke ovisne o razini (EN 352-4:2001/A1:2005)

EN 352-4:2001/A1:2005

Hearing protectors -- Safety requirements and testing -- Part 4: Level-dependent ear-muffs

HRN EN 352-5:2004

Štitnici sluha -- Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje -- 5. dio: Ušne školjke s aktivnom kompenzacijom šuma (EN 352-5:2002)

EN 352-5:2002

Hearing protectors -- Safety requirements and testing -- Part 5: Active noise reduction ear-muffs

HRN EN 352-6:2004

Štitnici sluha -- Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje -- 6. dio: Ušne školjke s audio-električkim ulazom (EN 352-6:2002)

EN 352-6:2002

Hearing protectors -- Safety requirements and testing -- Part 6: Ear-muffs with electrical audio input

HRN EN 352-7:2004

Štitnici sluha -- Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje -- 7. dio: Ušni čepovi ovisni o razini (EN 352-7:2002)

EN 352-7:2002

Hearing protectors -- Safety requirements and testing -- Part 7: Level-dependent ear-plugs

HRN EN 352-8:2008

Štitnici sluha -- Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje -- 8. dio: Audioušne školjke namijenjene zabavi (EN 352-8:2008)

EN 352-8:2008

Hearing protectors -- Safety requirements and testing -- Part 8: Entertainment audio ear-muffs

HRN EN 353-1:2008

Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine -- 1. dio: Naprave za zaustavljanje pada s vodilicom uključujući čvrstu sidrenu liniju (EN 353-1:2002)

EN 353-1:2002

Personal protective equipment against falls from a height -- Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line

HRN EN 353-2:2008

Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine -- 2. dio: Naprave za zaustavljanje pada s vodilicom uključujući prilagodljivu sidrenu liniju (EN 353-2:2002)

EN 353-2:2002

Personal protective equipment against falls from a height -- Part 2: Guided type fall arresters including a flexible anchor line

HRN EN 354:2008

Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine -- Povezna užad (EN 354:2002)

EN 354:2002

Personal protective equipment against falls from a height -- Lanyards

HRN EN 355:2008

Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine -- Usporivači pada (EN 355:2002)

EN 355:2002

Personal protective equipment against falls from a height -- Energy absorbers

HRN EN 358:2001

Osobna zaštitna oprema za sigurnosno vezanje pri radu i sprečavanje pada s visine -- Sigurnosni pojasovi za pridržavanje pri radu i povezna užad za pridržavanje s leđa i sigurnosno vezanje pri radu (EN 358:1999)

EN 358:1999

Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height -- Belts for work positioning and restraint and work positioning lanyards

HRN EN 360:2008

Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine -- Naprave za zaustavljanje pada s uvlačivom trakom (EN 360:2002)

EN 360:2002

Personal protective equipment against falls from a height -- Retractable type fall arresters

HRN EN 361:2008

Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine -- Pojasi za cijelo tijelo (EN 361:2002)

EN 361:2002

Personal protective equipment against falls from a height -- Full body harnesses

HRN EN 362:2008

Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine -- Spojni elementi (EN 362:2004)

EN 362:2004

Personal protective equipment against falls from a height -- Connectors

HRN EN 363:2008

Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine -- Sustavi za osobnu zaštitu od pada (EN 363:2008)

EN 363:2008

Personal fall protection equipment -- Personal fall protection systems

HRN EN 364:2001

Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine -- Ispitni postupci (EN 364:1992)

EN 364:1992

Personal protective equipment against falls from a height -- Test methods

HRN EN 364/AC:2006

Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine -- Ispitni postupci (EN 364:1992/AC:1993)

EN 364:1992/AC:1993

Personal protective equipment against falls from a height -- Test methods

HRN EN 365:2007

Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine -- Opći zahtjevi za upute za uporabu, održavanje periodično ispitivanje, popravak, označivanje i pakiranje (uključuje ispravak AC:2006) (EN 365:2004+AC:2006)

EN 365:2004

Personal protective equipment against falls from a height -- General requirements for instructions for use, maintenance, periodic examination, repair, marking and packaging (includes corrigendum)

HRN EN 367:2001

Zaštitna odjeća -- Zaštita od topline i vatre -- Metoda određivanja prijenosa topline pri izlaganju plamenu (EN 367:1992)

EN 367:1992

Protective clothing -- Protection against heat and fire -- Method of determining heat transmission on exposure to flame

HRN EN 367:2001/AC:2005

Zaštitna odjeća -- Zaštita od topline i vatre -- Metoda određivanja prijenosa topline pri izlaganju plamenu (EN 367:1992/AC:1992)

EN 367:1992/AC:1992

Protective clothing -- Protection against heat and fire -- Method of determining heat transmission on exposure to flame

HRN EN 374-1:2003

Rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama -- 1. dio: Nazivlje i zahtjevi na svojstva (EN 374-1:2003)

EN 374-1:2003

Protective gloves against chemicals and micro-organisms -- Part 1: Terminology and performance requirements

HRN EN 374-2:2003

Rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama -- 2. dio: Određivanje otpornosti na propuštanje (EN 374-2:2003)

EN 374-2:2003

Protective gloves against chemicals and micro-organisms -- Part 2: Determination of resistance to penetration

HRN EN 374-3:2003

Rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama -- 3. dio: Određivanje otpornosti na upijanje kemikalija (EN 374-3:2003)

EN 374-3:2003

Protective gloves against chemicals and micro-organisms -- Part 3: Determination of resistance to permeation by chemicals

HRN EN 374-3:2003/AC:2007

Rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama -- 3. dio: Određivanje otpornosti na upijanje kemikalija (EN 374-3:2003/AC:2006)

EN 374-3:2003/AC:2006

Protective gloves against chemicals and micro-organisms -- Part 3: Determination of resistance to permeation by chemicals

HRN EN 379:2008

Osobna zaštita očiju -- Automatski filtri za zavarivanje (EN 379:2003)

EN 379:2003

Personal eye-protection -- Automatic welding filters

HRN EN 381-1:2001

Zaštitna odjeća za radnike koji rukuju motornim pilama -- 1. dio: Oprema za ispitivanje otpornosti na razrezivanje motornom pilom (EN 381-1:1993)

EN 381-1:1993

Protective clothing for users of hand-held chainsaws -- Part 1: Test rig for testing resistance to cutting by a chainsaw

HRN EN 381-2:2003

Zaštitna odjeća za radnike koji rukuju motornim pilama -- 2. dio: Ispitne metode za štitnike noge (EN 381-2:1995)

EN 381-2:1995

Protective clothing for users of hand-held chain saws -- Part 2: Test methods for leg protectors

HRN EN 381-3:2001

Zaštitna odjeća za radnike koji rukuju motornim pilama -- 3. dio: Ispitne metode za obuću (EN 381-3:1996)

EN 381-3:1996

Protective clothing for users of hand-held chain-saws -- Part 3: Test methods for footwear

HRN EN 381-4:2001

Zaštitna odjeća za radnike koji rukuju motornim pilama -- 4. dio: Ispitne metode za rukavice za zaštitu od motorne pile (EN 381-4:1999)

EN 381-4:1999

Protective clothing for users of hand-held chainsaws -- Part 4: Test methods for chainsaw protective gloves

HRN EN 381-5:2003

Zaštitna odjeća za radnike koji rukuju motornim pilama -- 5. dio: Zahtjevi za štitnike noge (EN 381-5:1995)

EN 381-5:1995

Protective clothing for users of hand-held chain saws -- Part 5: Requirements for leg protectors

HRN EN 381-7:2001

Zaštitna odjeća za radnike koji rukuju motornim pilama -- 7. dio: Zahtjevi za rukavice za zaštitu od motorne pile (EN 381-7:1999)

EN 381-7:1999

Protective clothing for users of hand-held chainsaws -- Part 7: Requirements for chainsaw protective gloves

HRN EN 381-8:2001

Zaštitna odjeća za radnike koji rukuju motornim pilama -- 8. dio: Ispitne metode za gamaše za zaštitu od motorne pile (EN 381-8:1997)

EN 381-8:1997

Protective clothing for users of hand-held chainsaws -- Part 8: Test methods for chain saw protective gaiters

HRN EN 381-9:2001

Zaštitna odjeća za radnike koji rukuju motornim pilama -- 9. dio: Zahtjevi za gamaše za zaštitu od motorne pile (EN 381-9:1997)

EN 381-9:1997

Protective clothing for users of hand-held chainsaws -- Part 9: Requirements for chain saw protective gaiters

HRN EN 381-10:2003

Zaštitna odjeća za radnike koji rukuju motornim pilama -- 10. dio: Ispitne metode za štitnike gornjih dijelova tijela (EN 381-10:2002)

EN 381-10:2002

Protective clothing for users of hand-held chainsaws -- Part 10: Test methods for upper body protectors

HRN EN 381-11:2003

Zaštitna odjeća za radnike koji rukuju motornim pilama -- 11. dio: Zahtjevi za štitnike gornjih dijelova tijela (EN 381-11:2002)

EN 381-11:2002

Protective clothing for users of hand-held chainsaws -- Part 11: Requirements for upper body protectors

HRN EN 388:2004

Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika (EN 388:2003)

EN 388:2003

Protective gloves against mechanical risks

HRN EN 397:2001

Industrijske zaštitne kacige (EN 397:1995+A1:2000)

EN 397:1995

Industrial safety helmets

HRN EN 402:2003

Zaštitne naprave za disanje -- Samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom, s plućnim automatom, s maskom za cijelo lice ili sklopom usnika, za spašavanje -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 402:2003)

EN 402:2003

Respiratory protective devices -- Lung governed demand self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask or mouthpiece assembly for escape -- Requirements, testing, marking

HRN EN 403:2004

Zaštitne naprave za disanje pri samospašavanju -- Filtarske naprave s kapuljačom za spašavanje iz požara -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 403:2004)

EN 403:2004

Respiratory protective devices for self-rescue -- Filtering devices with hood for escape from fire -- Requirements, testing, marking

HRN EN 404:2005

Zaštitne naprave za disanje pri samospašavanju -- Filtarski uređaji za samospašavanje od ugljikovog monoksida sa sklopom usnika (EN 404:2005)

EN 404:2005

Respiratory protective devices for self-rescue -- Filter self-rescuer from carbon monoxide with mouthpiece assembly

HRN EN 405:2002

Zaštitne naprave za disanje -- Filtarske polumaske s ventilima, za zaštitu od plinova ili plinova i čestica -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 405:2001)

EN 405:2001

Respiratory protective devices -- Valved filtering half masks to protect against gases or gases and particles -- Requirements, testing, marking

HRN EN 407:2005

Rukavice za zaštitu od toplinskih rizika (topline i/ili vatre) (EN 407:2004)

EN 407:2004

Protective gloves against thermal risks (heat and/or fire)

HRN EN 420:2004

Zaštitne rukavice -- Opći zahtjevi i ispitne metode (EN 420:2003)

EN 420:2003

Protective gloves -- General requirements and test methods

HRN EN 420:2004/AC:2007

Zaštitne rukavice -- Opći zahtjevi i ispitne metode (EN 420:2003/AC:2006)

EN 420:2003/AC:2006

Protective gloves -- General requirements and test methods

HRN EN 421:2001

Rukavice za zaštitu od ionizirajućeg zračenja i radioaktivne kontaminacije (EN 421:1994)

EN 421:1994

Protective gloves against ionizing radiation and radioactive contamination

HRN EN 443:2008

Kacige za gašenje požara u zgradama i drugim građevinama (EN 443:2008)

EN 443:2008

Helmets for fire fighting in buildings and other structures

HRN EN 458:2009

Štitnici sluha -- Preporuke za odabir, uporabu, njegu i održavanje -- Upute (EN 458:2004)

EN 458:2004

Hearing protectors -- Recommendations for selection, use, care and maintenance -- Guidance document

HRN EN 464:2001

Odjeća za zaštitu od tekućih i plinovitih kemikalija, uključujući aerosole i krute čestice -- Ispitna metoda: Određivanje nepropusnosti plinonepropusnih odijela (Ispitivanje unutarnjim tlakom) (EN 464:1994)

EN 464:1994

Protective clothing for use against liquid and gaseous chemicals including aerosols and solid particles -- Test method: Determination of leaktightness of gas-tight suits (internal pressure test)

HRN EN 469:2006

Zaštitna odjeća za vatrogasce -- Zahtjevi za svojstva zaštitne odjeće za gašenje požara (EN 469:2005)

EN 469:2005

Protective clothing for firefighters -- Performance requirements for protective clothing for firefighting

HRN EN 469:2006/A1:2008

Zaštitna odjeća za vatrogasce -- Zahtjevi za svojstva zaštitne odjeće za gašenje požara (EN 469:2005/A1:2006)

EN 469:2005/A1:2006

Protective clothing for firefighters -- Performance requirements for protective clothing for firefighting

HRN EN 469:2006/AC:2007

Zaštitna odjeća za vatrogasce -- Zahtjevi za svojstva zaštitne odjeće za gašenje požara (EN 469:2005/AC:2006)

EN 469:2005/AC:2006

Protective clothing for firefighters -- Performance requirements for protective clothing for firefighting

HRN EN 471:2008

Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti za profesionalnu uporabu -- Ispitne metode i zahtjevi (EN 471:2003+A1:2007)

EN 471:2003+A1:2007

High-visibility warning clothing for professional use -- Test methods and requirements

HRN EN 510:2001

Specifikacija za zaštitnu odjeću za primjenu na mjestima gdje postoji opasnost od zahvaćanja pokretnim dijelovima (EN 510:1993)

EN 510:1993

Specification for protective clothing for use where there is a risk of entanglement with moving parts

HRN EN 511:2007

Rukavice za zaštitu od hladnoće (EN 511:2006)

EN 511:2006

Protective gloves against cold

HRN EN 530:2001

Abrazijska otpornost materijala zaštitne odjeće -- Ispitne metode (EN 530:1994)

EN 530:1994

Abrasion resistance of protective clothing material -- Test methods

HRN EN 530:2001/AC:2003

Abrazijska otpornost materijala zaštitne odjeće -- Ispitne metode (EN 530:1994/AC:1995)

EN 530:1994/AC:1995

Abrasion resistance of protective clothing material -- Test methods

HRN EN 564:2008

Planinarska oprema -- Pomoćna užad -- Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 564:2006)

EN 564:2006

Mountaineering equipment -- Accessory cord -- Safety requirements and test methods

HRN EN 565:2008

Planinarska oprema -- Trake -- Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 565:2006)

EN 565:2006

Mountaineering equipment -- Tape -- Safety requirements and test methods

HRN EN 566:2008

Planinarska oprema -- Produžne petlje -- Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 566:2006)

EN 566:2006

Mountaineering equipment -- Slings -- Safety requirements and test methods

HRN EN 567:2004

Planinarska oprema -- Hvataljke za uže -- Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 567:1997)

EN 567:1997

Mountaineering equipment -- Rope clamps -- Safety requirements and test methods

HRN EN 568:2008

Planinarska oprema -- Vijci za led -- Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 568:2007)

EN 568:2007

Mountaineering equipment -- Ice anchors -- Safety requirements and test methods

HRN EN 569:2008

Planinarska oprema -- Klinovi -- Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 569:2007)

EN 569:2007

Mountaineering equipment -- Pitons -- Safety requirements and test methods

HRN EN 659:2008

Zaštitne rukavice za vatrogasce (EN 659:2003
+A1:2008)

EN 659:2003+A1:2008

Protective gloves for firefighters

HRN EN 702:2001

Zaštitna odjeća -- Zaštita od topline i plamena -- Ispitna metoda: Određivanje prijenosa dodirne topline kroz zaštitnu odjeću ili njezine materijale (EN 702:1994)

EN 702:1994

Protective clothing -- Protection against heat and flame -- Test method: Determination of the contact heat transmission through protective clothing or its materials

HRN EN 795:2001

Zaštita od pada s visine -- Naprave za učvršćenje -- Zahtjevi i ispitivanje (EN 795:1996+A1:2000)

EN 795:1996

Protection against falls from a height -- Anchor devices -- Requirements and testing

HRN EN 812:2001

Industrijske zaštitne kape (EN 812:1997)

EN 812:1997

Industrial bump caps

HRN EN 812:2001/A1:2002

Industrijske zaštitne kape (EN 812:1997/A1:2001)

EN 812:1997/A1:2001

Industrial bump caps

HRN EN 863:2003

Zaštitna odjeća -- Mehanička svojstva -- Ispitna metoda: Otpornost na probijanje (EN 863:1995)

EN 863:1995

Protective clothing -- Mechanical properties -- Test method: Puncture resistance

HRN EN 892:2008

Planinarska oprema -- Dinamička užad -- Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 892:2004)

EN 892:2004

Mountaineering equipment -- Dynamic mountaineering ropes -- Safety requirements and test methods

HRN EN 893:2004

Planinarska oprema -- Dereze -- Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 893:1999)

EN 893:1999

Mountaineering equipment -- Crampons -- Safety requirements and test methods

HRN EN 943-1:2002

Odjeća za zaštitu od tekućih i plinovitih kemikalija, uključujući i tekuće aerosole i čvrste čestice -- 1. dio: Zahtjevi na svojstva za prozračiva i neprozračiva »plinonepropusna« (tip 1) i »plinopropusna« (tip 2) odjeća za zaštitu od kemikalija (EN 943-1:2002)

EN 943-1:2002

Protective clothing for use against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and solid particles -- Part 1: Performance requirements for ventilated and non-ventilated »gas tight« (Type 1) and »non-gas-tight« (Type 2) chemical protective suits

HRN EN 943-2:2002

Odjeća za zaštitu od tekućih i plinovitih kemikalija, uključujući i tekuće aerosole i čvrste čestice -- 2. dio: Zahtjevi na svojstva za »plinonepropusna« (tip 1) odjeća za zaštitu od kemikalija za spasilačke skupine (ET) (EN 943-2:2002)

EN 943-2:2002

Protective clothing for use against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and solid particles -- Part 2: Performance requirements for »gas tight« (Type 1) chemical protective suits for emergency teams (ET)

HRN EN 958:2008

Planinarska oprema -- Ublaživači pada -- Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 958:2006)

EN 958:2006

Mountaineering equipment -- Energy absorbing systems for use in klettersteig (via ferrata) climbing -- Safety requirements and test methods

HRN EN 960:2008

Modeli glave za uporabu pri ispitivanju zaštitnih kaciga (EN 960:2006)

EN 960:2006

Headforms for use in the testing of protective helmets

HRN EN 966:2001

Kacige za sportove u zraku (EN 966:1996+A1:2000)

EN 966:1996

Helmets for airborne sports

HRN EN 966:2001/A2:2008

Zaštitne kacige za sportove u zraku (EN 966:1996/A2:2006)

EN 966:1996/A2:2006

Helmets for airborne sports

HRN EN 1073-1:2001

Odjeća za zaštitu od radioaktivne kontaminacije -- 1. dio: Zahtjevi i ispitne metode za prozračivu odjeću za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama (EN 1073-1:1998)

EN 1073-1:1998

Protective clothing against radioactive contamination -- Part 1: Requirements and test methods for ventilated protective clothing against particulate radioactive contamination

HRN EN 1073-2:2003

Odjeća za zaštitu od radioaktivne kontaminacije -- 2. dio: Zahtjevi i ispitne metode za neprozračivu odjeću za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama (EN 1073-2:2002)

EN 1073-2:2002

Protective clothing against radioactive contamination -- Part 2: Requirements and test methods for non-ventilated protective clothing against particulate radioactive contamination

HRN EN 1077:2008

Kacige za alpske skijaše i daskaše na snijegu (EN 1077:2007)

EN 1077:2007

Helmets for alpine skiers and snowboarders

HRN EN 1078:2001

Kacige za bicikliste i korisnike koturaljki i daski na koturaljkama (EN 1078:1997)

EN 1078:1997

Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates

HRN EN 1078:2001/A1:2008

Zaštitne kacige za bicikliste i korisnike koturaljki i daski na koturaljkama (EN 1078:1997/A1:2005)

EN 1078:1997/A1:2005

Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates

HRN EN 1080:2001

Zaštitne kacige za malu djecu (EN 1080:1997)

EN 1080:1997

Impact protection helmets for young children

HRN EN 1080:2001/A1:2008

Zaštitne kacige za malu djecu (EN 1080:1997/A1:2002)

EN 1080:1997/A1:2002

Impact protection helmets for young children

HRN EN 1080:2001/A2:2008

Zaštitne kacige za malu djecu (EN 1080:1997/A2:2005)

EN 1080:1997/A2:2005

Impact protection helmets for young children

HRN EN 1082-1:2001

Zaštitna odjeća -- Zaštitne rukavice i štitnici za ruke od posjeklina i ubodnih ozljeda pri rukovanju ručnim noževima -- 1. dio: Rukavice i štitnici za ruke od čeličnog pletiva (EN 1082-1:1996)

EN 1082-1:1996

Protective clothing -- Gloves and arm guards protection against cuts and stabs by hand knives -- Part 1: Chain mail gloves and arm guards

HRN EN 1082-2:2001

Zaštitna odjeća -- Zaštitne rukavice i štitnici za ruke od posjeklina i ubodnih ozljeda pri rukovanju ručnim noževima -- 2. dio: Rukavice i štitnici za ruke od materijala koji nije čelično pletivo (EN 1082-2:2000)

EN 1082-2:2000

Protective clothing -- Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives -- Part 2: Gloves and arm guards made of material other than chain mail

HRN EN 1082-3:2001

Zaštitna odjeća -- Zaštitne rukavice i štitnici za ruke od posjeklina i ubodnih ozljeda pri rukovanju ručnim noževima -- 3. dio: Ispitivanje na probijanje sječivom za tkaninu, kožu i druge materijale (EN 1082-3:2000)

EN 1082-3:2000

Protective clothing -- Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives -- Part 3: Impact cut test for fabric, leather and other materials

HRN EN 1095:2001

Sigurnosni pojas i sigurnosno povezno uže za uporabu na rekreacijskome plovilu -- Sigurnosni zahtjevi i ispitni postupci (EN 1095:1998)

EN 1095:1998

Deck safety harness and safety line for use on recreational craft -- Safety requirements and test methods

HRN EN 1146:2005

Zaštitne naprave za disanje -- Samostalni uređaji za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom, uključujući kapuljaču za spašavanje (uređaji sa stlačenim zrakom za spašavanje s kapuljačom) -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 1146:2005)

EN 1146:2005

Respiratory protective devices -- Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus incorporating a hood for escape (compressed air escape apparatus with hood) -- Requirements, testing, marking

HRN EN 1149-1:2007

Zaštitna odjeća -- Elektrostatička svojstva -- 1. dio: Ispitna metoda za mjerenje površinske otpornosti (EN 1149-1:2006)

EN 1149-1:2006

Protective clothing -- Electrostatic properties -- Part 1: Test method for measurement of surface resistivity

HRN EN 1149-2:2001

Zaštitna odjeća -- Elektrostatička svojstva -- 2. dio: Ispitna metoda za mjerenje električne otpornosti kroz materijal (vertikalna otpornost) (EN 1149-2:1997)

EN 1149-2:1997

Protective clothing -- Electrostatic properties -- Part 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance)

HRN EN 1149-3:2005

Zaštitna odjeća -- Elektrostatička svojstva -- 3. dio: Ispitne metode za mjerenje pada naboja (EN 1149-3:2004)

EN 1149-3:2004

Protective clothing -- Electrostatic properties -- Part 3: Test methods for measurement of charge decay

HRN EN 1149-5:2008

Zaštitna odjeća -- Elektrostatička svojstva -- 5. dio: Zahtjevi za svojstva materijala i dizajn (EN 1149-5:2008)

EN 1149-5:2008

Protective clothing -- Electrostatic properties -- Part 5: Material performance and design requirements

HRN EN 1150:2001

Zaštitna odjeća -- Odjeća uočljiva s velike udaljenosti za neprofesionalnu uporabu -- Ispitne metode i zahtjevi (EN 1150:1999)

EN 1150:1999

Protective clothing -- Visibility clothing for non-professional use -- Test methods and requirements

HRN EN 1384:2001

Kacige za jahačke akrobatske aktivnosti (EN 1384:1996+A1:2001)

EN 1384:1996

Helmets for equestrian activities

HRN EN 1385:2001

Kacige za vožnju kanuima i sportove na divljim vodama (EN 1385:1997)

EN 1385:1997

Helmets for canoeing and white water sports

HRN EN 1385:2001/A1:2008

Zaštitne kacige za vožnju kanuima i sportove na divljim vodama (EN 1385:1997/A1:2005)

EN 1385:1997/A1:2005

Helmets for canoeing and white water sports

HRN EN 1486:2007

Zaštitna odjeća za vatrogasce -- Ispitne metode i zahtjevi za reflektirajuću odjeću za posebna gašenja požara (EN 1486:2007)

EN 1486:2007

Protective clothing for firefighters -- Test methods and requirements for reflective clothing for specialized fire fighting

HRN EN 1497:2008

Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine -- Spasilački pojasi (EN 1497:2007)

EN 1497:2007

Personal fall protection equipment -- Rescue harnesses

HRN EN 1621-1:2001

Motociklistička odjeća za zaštitu od mehaničkog udara -- 1. dio: Zahtjevi i ispitne metode za štitnike od udara (EN 1621-1:1997)

EN 1621-1:1997

Motorcyclists’ protective clothing against mechanical impact -- Part 1: Requirements and test methods for impact protectors

HRN EN 1621-2:2004

Motociklistička odjeća za zaštitu od mehaničkog udara -- 2. dio: Motociklistički štitnici za leđa -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1621-2:2003)

EN 1621-2:2003

Motorcyclists’ protective clothing against mechanical impact -- Part 2: Motorcyclists’ back protectors -- Requirements and test methods

HRN EN 1731:2008

Osobna zaštita očiju -- Mrežasti štitnici za oči i lice (EN 1731:2006)

EN 1731:2006

Personal eye protection -- Mesh eye and face protectors

HRN EN 1809:2008

Diving accessories -- Buoyancy compensators -- Functional and safety requirements, test methods (EN 1809:1997)

EN 1809:1997

Diving accessories -- Buoyancy compensators -- Functional and safety requirements, test methods

HRN EN 1827:2002

Zaštitne naprave za disanje -- Polumaske bez ventila za udah s odvojivim filtrima za zaštitu od plinova, plinova i čestica ili samo čestica -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 1827:1999)

EN 1827:1999

Respiratory protective devices -- Half masks without inhalation valves and with separable filters to protect against gases or gases and particles or particles only -- Requirements, testing, marking

HRN EN 1836:2008

Osobna oprema za oči -- Sunčane naočale i sunčani filtri za opću uporabu i filtri za izravno promatranje sunca (EN 1836:2005+A1:2007)

EN 1836:2005+A1:2007

Personal eye-equipment -- Sunglasses and sunglare filters for general use and filters for direct observation of the sun

HRN EN 1868:2001

Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine -- Popis istovrijednih naziva (EN 1868:1997)

EN 1868:1997

Personal protective equipment against falls from a height -- List of equivalent terms

HRN EN 1891:2001

Osobna zaštitna oprema za sprečavanje pada s visine -- Nerastezljiva užad s jezgrom i plaštem (EN 1891:1998)

EN 1891:1998

Personal protective equipment for the prevention of falls from a height -- Low stretch kernmantel ropes

HRN EN 1938:2002

Osobna zaštita očiju -- Zaštitne naočale za motocikliste i mopediste (EN 1938:1998)

EN 1938:1998

Personal eye-protection -- Goggles for motorcycle and moped users

HRN EN ISO 4869-2:2001

Akustika -- Štitnici sluha -- 2. dio: Procjena postojećih vrednovanih razina zvučnoga tlaka A pri nošenju štitnika sluha (ISO 4869-2:1994; EN ISO 4869-2:1995)

EN ISO 4869-2:1995

Acoustics -- Hearing protectors -- Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn (ISO 4869-2:1994)

HRN EN ISO 4869-2/AC:2007

Akustika -- Štitnici sluha -- 2. dio: Procjena postojećih vrednovanih razina zvučnoga tlaka A pri nošenju štitnika sluha (ISO 4869-2:1994/Cor 1:2006; EN ISO 4869-2:1995/AC:2007)

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

Acoustics -- Hearing protectors -- Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn (ISO 4869-2:1994/Cor 1:2006)

HRN EN ISO 4869-3:2008

Akustika -- Štitnici sluha -- 3. dio: Mjerenje prigušenja zvuka slušnim štitnicima vrste ušne školjke uporabom akustičkoga ispitnog pričvršćenja (ISO 4869-3:2007; EN ISO 4869-3:2007)

EN ISO 4869-3:2007

Acoustics -- Hearing protectors -- Part 3: Measurement of insertion loss of ear-muff type protectors using an acoustic test fixture (ISO 4869-3:2007)

HRN EN ISO 4869-4:2001

Akustika -- Štitnici sluha -- 4. dio: Mjerenje efektivnih razina zvučnoga tlaka za naušnjake s upravljanjem pojačanja zvuka ovisno o razini zvuka (ISO/TR 4869-4:1998; EN ISO 4869-4:2000)

EN ISO 4869-4:2000

Acoustics -- Hearing protectors -- Part 4: Measurement of effective sound pressure levels for level-dependent sound restoration ear mufs (ISO/TR 4869-4:1998)

HRN EN ISO 6529:2001

Zaštitna odjeća -- Zaštita od kemikalija -- Određivanje otpornosti materijala zaštitne odjeće na upijanje tekućina i plinova (ISO 6529:2001; EN ISO 6529:2001)

EN ISO 6529:2001

Protective clothing -- Protection against chemicals -- Determination of resistance of protective clothing materials to permeation by liquids and gas (ISO 6529:2001)

HRN EN ISO 6530:2005

Zaštitna odjeća -- Zaštita od tekućih kemikalija -- Ispitna metoda za otpornost materijala na propuštanje tekućina (ISO 6530:2005; EN ISO 6530:2005)

EN ISO 6530:2005

Protective clothing -- Protection against liquid chemicals -- Test method for resistance of materials to penetration by liquids (ISO 6530:2005)

HRN EN ISO 6942:2003

Zaštitna odjeća -- Zaštita od topline i vatre -- Metoda ispitivanja: Procjena jednoslojnih i višeslojnih materijala pri izlaganju izvoru toplinskog zračenja (ISO 6942:2002; EN ISO 6942:2002)

EN ISO 6942:2002

Protective clothing -- Protection against heat and fire -- Method of test: Evaluation of materials and material assemblies when exposed to a source of radiant heat (ISO 6942:2002)

HRN EN ISO 9185:2008

Zaštitna odjeća -- Ocjenjivanje otpornosti materijala na prskotine rastaljenog metala (ISO 9185:2007; EN ISO 9185:2007)

EN ISO 9185:2007

Protective clothing -- Assessment of resistance of materials to molten metal splash (ISO 9185:2007)

HRN EN ISO 10256:2005

Zaštita glave i lica za uporabu u hokeju na ledu (ISO 10256:2003; EN ISO 10256:2003)

EN ISO 10256:2003

Head and face protection for use in ice hockey (ISO 10256:2003)

HRN EN ISO 10819:2000

Mehaničke vibracije i udari -- Vibracije ruke -- Metoda mjerenja i ocjenjivanja vibracijskoga prijenosnog faktora rukavica na dlanu ruke (ISO 10819:1996; EN ISO 10819:1996)

EN ISO 10819:1996

Mechanical vibration and shock -- Hand-arm vibration -- Method for the measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand (ISO 10819: 1996)

HRN EN ISO 11611:2008

Zaštitna odjeća za uporabu kod zavarivanja i srodnih procesa (ISO 11611:2007; EN ISO 11611:2007)

EN ISO 11611:2007

Protective clothing for use in welding and allied processes (ISO 11611:2007)

HRN EN ISO 11612:2009

Zaštitna odjeća -- Odjeća za zaštitu od topline i plamena (ISO 11612:2008; EN ISO 11612:2008)

EN ISO 11612:2008

Protective clothing -- Clothing to protect against heat and flame (ISO 11612:2008)

HRN EN 12083:2002

Zaštitne naprave za disanje -- Filtri s crijevom za disanje (filtri neugrađeni na maske) -- Filtri za čestice, filtri za plinove i kombinirani filtri -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 12083:1998+AC:2000)

EN 12083:1998

Respiratory protective devices -- Filters with breathing hoses, (Non-mask mounted filters) -- Particle filters, gas filters, and combined filters -- Requirements, testing, marking

HRN EN ISO 12127-2:2008

Odjeća za zaštitu od topline i plamena -- Određivanje prijenosa topline dodira kroz zaštitnu odjeću ili sastavne materijale -- 2. dio: Ispitna metoda s uporabom dodirne topline koja nastaje ispuštanjem malih cilindara (ISO 12127-2:2007; EN ISO 12127-2:2007)

EN ISO 12127-2:2007

Clothing for protection against heat and flame -- Determination of contact heat transmission through protective clothing or constituent materials -- Part 2: Test method using contact heat produced by dropping small cylinders (ISO 12127-2:2007)

HRN EN 12270:2004

Planinarska oprema -- Zaglavci -- Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12270:1998)

EN 12270:1998

Mountaineering equipment -- Chocks -- Safety requirements and test methods

HRN EN 12275:2004

Planinarska oprema -- Spojnice (karabineri) -- Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12275:1998)

EN 12275:1998

Mountaineering equipment -- Connectors -- Safety requirements and test methods

HRN EN 12276:2004

Planinarska oprema -- Tarne naprave za sidrenje -- Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12276:1998)

EN 12276:1998

Mountaineering equipment -- Frictional anchors -- Safety requirements and test methods

HRN EN 12276:2004/Ispr.1:2008

Planinarska oprema -- Tarne naprave za sidrenje -- Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12276:1998/AC:2000)

EN 12276:1998/AC:2000

Mountaineering equipment -- Frictional anchors -- Safety requirements and test methods

HRN EN 12277:2008

Planinarska oprema -- Pojasovi -- Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12277:2007)

EN 12277:2007

Mountaineering equipment -- Harnesses -- Safety requirements and test methods

HRN EN 12278:2008

Planinarska oprema -- Koloturi -- Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12278:2007)

EN 12278:2007

Mountaineering equipment -- Pulleys -- Safety requirements and test methods

HRN EN ISO 12402-2:2007

Osobne plutajuće naprave -- 2. dio: Prsluci za spašavanje, razina svojstva 275 -- Sigurnosni zahtjevi (ISO 12402-2:2006; EN ISO 12402-2:2006)

EN ISO 12402-2:2006

Personal flotation devices -- Part 2: Lifejackets, performance level 275 -- Safety requirements (ISO 12402-2:2006)

HRN EN ISO 12402-3:2007

Osobne plutajuće naprave -- 3. dio: Prsluci za spašavanje, razina svojstva 150 -- Sigurnosni zahtjevi (ISO 12402-3:2006; EN ISO 12402-3:2006)

EN ISO 12402-3:2006

Personal flotation devices -- Part 3: Lifejackets, performance level 150 -- Safety requirements (ISO 12402-3:2006)

HRN EN ISO 12402-4:2007

Osobne plutajuće naprave -- 4. dio: Prsluci za spašavanje, razina svojstva 100 -- Sigurnosni zahtjevi (ISO 12402-4:2006; EN ISO 12402-4:2006)

EN ISO 12402-4:2006

Personal flotation devices -- Part 4: Lifejackets, performance level 100 -- Safety requirements (ISO 12402-4:2006)

HRN EN ISO 12402-5:2007

Osobne plutajuće naprave -- 5. dio: Plutajuća pomagala (razina 50) -- Sigurnosni zahtjevi (ISO 12402-5:2006+Cor. 1:2006; EN ISO 12402-5:2006+AC:2006)

EN ISO 12402-5:2006

Personal flotation devices -- Part 5: Buoyancy aids (level 50) -- Safety requirements (ISO 12402-5:2006+Cor. 1:2006)

HRN EN ISO 12402-6:2007

Osobne plutajuće naprave -- 6. dio: Posebni prsluci za spašavanje i plutajuća pomagala -- Sigurnosni zahtjevi i dodatne ispitne metode (ISO 12402-6:2006; EN ISO 12402-6:2006)

EN ISO 12402-6:2006

Personal flotation devices -- Part 6: Special purpose lifejackets and buoyancy aids -- Safety requirements and additional test methods (ISO 12402-6:2006)

HRN EN ISO 12402-8:2007

Osobne plutajuće naprave -- 8. dio: Pribor -- Sigurnosni zahtjevi i ispitne metode (ISO 12402-8:2006; EN ISO 12402-8:2006)

EN ISO 12402-8:2006

Personal flotation devices -- Part 8: Accessories -- Safety requirements and test methods (ISO 12402-8:2006)

HRN EN ISO 12402-9:2007

Osobne plutajuće naprave -- 9. dio: Ispitne metode (ISO 12402-9:2006; EN ISO 12402-9:2006)

EN ISO 12402-9:2006

Personal flotation devices -- Part 9: Test methods (ISO 12402-9:2006)

HRN EN ISO 12402-10:2007

Osobne plutajuće naprave -- 10. dio: Odabir i primjena osobnih plutajućih i drugih odgovarajućih naprava (ISO 12402-10:2006; EN ISO 12402-10:2006)

EN ISO 12402-10:2006

Personal flotation devices -- Part 10: Selection and application of personal flotation devices and other relevant devices (ISO 12402-10:2006)

HRN EN 12477:2001

Zaštitne rukavice za zavarivače (EN 12477:2001)

EN 12477:2001

Protective gloves for welders

HRN EN 12477:2001/A1:2005

Zaštitne rukavice za zavarivače (EN 12477:2001/A1:2005)

EN 12477:2001/A1:2005

Protective gloves for welders

HRN EN 12492:2001

Planinarska oprema -- Kacige za planinare -- Zahtjevi sigurnosti i metode ispitivanja (EN 12492:2000)

EN 12492:2000

Mountaineering equipment -- Helmets for mountaineers -- Safety requirements and test methods

HRN EN 12492:2001/A1:2008

Planinarska oprema -- Kacige za planinare -- Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12492:2000/A1:2002)

EN 12492:2000/A1:2002

Mountaineering equipment -- Helmets for mountaineers -- Safety requirements and test methods

HRN EN 12568:2002

Štitnici za stopala i noge -- Zahtjevi i metode ispitivanja kapica za zaštitu prstiju i uložaka protiv proboja metala (EN 12568:1998)

EN 12568:1998

Foot and leg protectors -- Requirements and test methods for toecaps and metal penetration resistant inserts

HRN EN 12628:2008

Diving accessories -- Combined buoyancy and rescue devices -- Functional and safety reqirements, test methods (EN 12628:1999+AC:2000)

EN 12628:1999

Diving accessories -- Combined buoyancy and rescue devices -- Functional and safety reqirements, test methods

HRN EN 12841:2006

Osobna zaštitna oprema -- Sustavi osiguranja užetom -- Naprave za prilagodbu užadi (EN 12841:2006)

EN 12841:2006

Personal fall protection equipment -- Rope access systems -- Rope adjustment devices

HRN EN 12941:2002

Zaštitne naprave za disanje -- Filtarske naprave s upuhivanjem s kacigom ili kapuljačom -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 12941:1998)

EN 12941:1998

Respiratory protective devices -- Powered filtering devices incorporating a helmet or a hood -- Requirements, testing, marking

HRN EN 12941:2002/A1:2004

Zaštitne naprave za disanje -- Filtarske naprave s upuhivanjem s kacigom ili kapuljačom -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 12941:1998/A1:2003)

EN 12941:1998/A1:2003

Respiratory protective devices -- Powered filtering devices incorporating a helmet or a hood -- Requirements, testing, marking

HRN EN 12942:2002

Zaštitne naprave za disanje -- Filtarske naprave s upuhivanjem s maskom za cijelo lice, polumaskom ili četvrtmaskom -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 12942:1998)

EN 12942:1998

Respiratory protective devices -- Power assisted filtering devices incorporating full face masks, half masks or quarter masks -- Requirements, testing, marking

HRN EN 12942:2002/A1:2003

Zaštitne naprave za disanje -- Filtarske naprave s upuhivanjem s maskom za cijelo lice, polumaskom ili četvrtmaskom -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 12942:1998/A1:2002)

EN 12942:1998/A1:2002

Respiratory protective devices -- Power assisted filtering devices incorporating full face masks, half masks or quarter masks -- Requirements, testing, marking

HRN EN 13034:2005

Odjeća za zaštitu od tekućih kemikalija -- Zahtjevi za svojstva odjeće za zaštitu od kemikalija koja daje ograničena zaštitna svojstva od tekućih kemikalija (oprema tipa 6 i tipa PB [6]) (EN 13034:2005)

EN 13034:2005

Protective clothing against liquid chemicals -- Performance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemical (type 6 and type PB [6] equipment)

HRN EN 13061:2003

Zaštitna odjeća -- Štitnici za goljenicu za nogometaše -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 13061:2001)

EN 13061:2001

Protective clothing -- Shin guards for association football players -- Requirements and test methods

HRN EN 13087-1:2001

Zaštitne kacige -- Metode ispitivanja -- 1. dio: Uvjeti i kondicioniranje (EN 13087-1:2000)

EN 13087-1:2000

Protective helmets -- Test methods -- Part 1: Conditions and conditioning

HRN EN 13087-1:2001/A1:2002

Zaštitne kacige -- Metode ispitivanja -- 1. dio: Uvjeti i kondicioniranje (EN 13087-1:2000/A1:2001)

EN 13087-1:2000/A1:2001

Protective helmets -- Test methods -- Part 1: Conditions and conditioning

HRN EN 13087-2:2001

Zaštitne kacige -- Metode ispitivanja -- 2. dio: Prigušivanje udara (EN 13087-2:2000)

EN 13087-2:2000

Protective helmets -- Test methods -- Part 2: Shock absorption

HRN EN 13087-2:2001/A1:2002

Zaštitne kacige -- Metode ispitivanja -- 2. dio: Prigušivanje udara (EN 13087-2:2000/A1:2001)

EN 13087-2:2000/A1:2001

Protective helmets -- Test methods -- Part 2: Shock absorption

HRN EN 13087-3:2001

Zaštitne kacige -- Metode ispitivanja -- 3. dio: Otpornost na probijanje (EN 13087-3:2000)

EN 13087-3:2000

Protective helmets -- Test methods -- Part 3: Resistance to penetration

HRN EN 13087-3:2001/A1:2002

Zaštitne kacige -- Metode ispitivanja -- 3. dio: Otpornost na probijanje (EN 13087-3:2000/A1:2001)

EN 13087-3:2000/A1:2001

Protective helmets -- Test methods -- Part 3: Resistance to penetration

HRN EN 13087-4:2001

Zaštitne kacige -- Metode ispitivanja -- 4. dio: Djelotvornost sustava pričvršćivanja na glavu (EN 13087-4:2000)

EN 13087-4:2000

Protective helmets -- Test methods -- Part 4: Retention system effectiveness

HRN EN 13087-5:2001

Zaštitne kacige -- Metode ispitivanja -- 5. dio: Čvrstoća sustava pričvršćivanja na glavu (EN 13087-5:2000)

EN 13087-5:2000

Protective helmets -- Test methods -- Part 5: Retention system strength

HRN EN 13087-6:2001

Zaštitne kacige -- Metode ispitivanja -- 6. dio: Vidno polje (EN 13087-6:2000)

EN 13087-6:2000

Protective helmets -- Test methods -- Part 6: Field of vision

HRN EN 13087-6:2001/A1:2002

Zaštitne kacige -- Metode ispitivanja -- 6. dio: Vidno polje (EN 13087-6:2000/A1:2001)

EN 13087-6:2000/A1:2001

Protective helmets -- Test methods -- Part 6: Field of vision

HRN EN 13087-7:2001

Zaštitne kacige -- Metode ispitivanja -- 7. dio: Otpornost na plamen (EN 13087-7:2000)

EN 13087-7:2000

Protective helmets -- Test methods -- Part 7: Flame resistance

HRN EN 13087-7:2001/A1:2002

Zaštitne kacige -- Metode ispitivanja -- 7. dio: Otpornost na plamen (EN 13087-7:2000/A1:2001)

EN 13087-7:2000/A1:2001

Protective helmets -- Test methods -- Part 7: Flame resistance

HRN EN 13087-8:2001

Zaštitne kacige -- Metode ispitivanja -- 8. dio: Električna svojstva (EN 13087-8:2000)

EN 13087-8:2000

Protective helmets -- Test methods -- Part 8: Electrical properties

HRN EN 13087-8:2001/A1:2008

Zaštitne kacige -- Metode ispitivanja -- 8. dio: Električna svojstva (EN 13087-8:2000/A1:2005)

EN 13087-8:2000/A1:2005

Protective helmets -- Test methods -- Part 8: Electrical properties

HRN EN 13087-10:2001

Zaštitne kacige -- Metode ispitivanja -- 10. dio: Otpornost na toplinsko zračenje (EN 13087-10:2000)

EN 13087-10:2000

Protective helmets -- Test methods -- Part 10: Resistance to radiant heat

HRN EN 13138-1:2004

Plutajuća pomagala za učenje plivanja -- 1. dio: Sigurnosni zahtjevi i ispitne metode za plutajuća pomagala koja se pričvršćuju (EN 13138-1:2003)

EN 13138-1:2003

Buoyant aids for swimming instruction -- Part 1: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be worn

HRN EN 13158:2001

Zaštitna odjeća -- Zaštitne jakne, štitnici tijela i ramena za jahače konja -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 13158:2000)

EN 13158:2000

Protective clothing -- Protective jackets, body and shoulder protectors for horse riders -- Requirements and test methods

HRN EN 13178:2002

Osobna zaštita očiju -- Sredstva za zaštitu očiju za korisnike motornih saonica (EN 13178:2000)

EN 13178:2000

Personal eye-protection -- Eye protectors for snowmobile users

HRN EN 13274-1:2002

Zaštitne naprave za disanje -- Metode ispitivanja -- 1. dio: Određivanje propuštanja prema unutra i ukupnog propuštanja prema unutra (EN 13274-1:2001)

EN 13274-1:2001

Respiratory protective devices -- Methods of test -- Part 1: Determination of inward leakage and total inward leakage

HRN EN 13274-2:2002

Zaštitne naprave za disanje -- Metode ispitivanja -- 2. dio: Ispitivanja svojstava u praksi (EN 13274-2:2001)

EN 13274-2:2001

Respiratory protective devices -- Methods of test -- Part 2: Practical performance tests

HRN EN 13274-3:2002

Zaštitne naprave za disanje -- Metode ispitivanja -- 3. dio: Određivanje otpora disanju (EN 13274-3:2001)

EN 13274-3:2001

Respiratory protective devices -- Methods of test -- Part 3: Determination of breathing resistance

HRN EN 13274-4:2002

Zaštitne naprave za disanje -- Metode ispitivanja -- 4. dio: Ispitivanja gorenja (EN 13274-4:2001)

EN 13274-4:2001

Respiratory protective devices -- Methods of test -- Part 4: Flame tests

HRN EN 13274-5:2002

Zaštitne naprave za disanje -- Metode ispitivanja -- 5. dio: Klimatski uvjeti (EN 13274-5:2001)

EN 13274-5:2001

Respiratory protective devices -- Methods of test -- Part 5: Climatic conditions

HRN EN 13274-6:2002

Zaštitne naprave za disanje -- Metode ispitivanja -- 6. dio: Određivanje sadržaja ugljikova dioksida u zraku za udisanje (EN 13274-6:2001)

EN 13274-6:2001

Respiratory protective devices -- Methods of test -- Part 6: Determination of carbon dioxide content of the inhalation air

HRN EN 13274-7:2008

Zaštitne naprave za disanje -- Metode ispitivanja -- 7. dio: Određivanje prodiranja kroz filtar za čestice (EN 13274-7:2008)

EN 13274-7:2008

Respiratory protective devices -- Methods of test -- Part 7: Determination of particle filter penetration

HRN EN 13274-8:2003

Zaštitne naprave za disanje -- Metode ispitivanja -- 8. dio: Određivanje začepljenosti dolomitnom prašinom (EN 13274-8:2002)

EN 13274-8:2002

Respiratory protective devices -- Methods of test -- Part 8: Determination of dolomite dust clogging

HRN EN 13277-1:2001

Zaštitna oprema za borilačke sportove -- 1. dio: Opći zahtjevi i ispitne metode (EN 13277-1:2000)

EN 13277-1:2000

Protective equipment for martial arts -- Part 1: General requirements and test methods

HRN EN 13277-2:2001

Zaštitna oprema za borilačke sportove -- 2. dio: Dodatni zahtjevi i ispitne metode za štitnike gornjeg dijela stopala, goljenice i podlaktice (EN 13277-2:2000)

EN 13277-2:2000

Protective equipment for martial arts -- Part 2: Additional requirements and test methods for instep protectors, shin protectors and forearm protectors

HRN EN 13277-3:2001

Zaštitna oprema za borilačke sportove -- 3. dio: Dodatni zahtjevi i ispitne metode za štitnike tijela (EN 13277-3:2000)

EN 13277-3:2000

Protective equipment for martial arts -- Part 3: Additional requirements and test methods for trunk protectors

HRN EN 13277-3:2001/A1:2008

Zaštitna oprema za borilačke sportove -- 3. dio: Dodatni zahtjevi i ispitne metode za štitnike tijela (EN 13277-3:2000/A1:2007)

EN 13277-3:2000/A1:2007

Protective equipment for martial arts -- Part 3: Additional requirements and test methods for trunk protectors

HRN EN 13277-4:2003

Zaštitna oprema za borilačke sportove -- 4. dio: Dodatni zahtjevi i ispitne metode za štitnike za glavu (EN 13277-4:2001)

EN 13277-4:2001

Protective equipment for martial arts -- Part 4: Additional requirements and test methods for head protectors

HRN EN 13277-4:2003/A1:2008

Zaštitna oprema za borilačke sportove -- 4. dio: Dodatni zahtjevi i ispitne metode za štitnike za glavu (EN 13277-4:2001/A1:2007)

EN 13277-4:2001/A1:2007

Protective equipment for martial arts -- Part 4: Additional requirements and test methods for head protectors

HRN EN 13277-5:2003

Zaštitna oprema za borilačke sportove -- 5. dio: Dodatni zahtjevi i ispitne metode za štitnike za genitalije i trbuh (EN 13277-5:2002)

EN 13277-5:2002

Protective equipment for martial arts -- Part 5: Additional requirements and test methods for genital protectors and abdominal protectors

HRN EN 13277-6:2004

Zaštitna oprema za borilačke sportove -- 6. dio: Dodatni zahtjevi i ispitne metode za prsne štitnike za žene (EN 13277-6:2003)

EN 13277-6:2003

Protective equipment for martial arts -- Part 6: Additional requirements and test methods for breast protectors for females

HRN EN ISO 13287:2008

Osobna zaštitna oprema -- Obuća -- Ispitna metoda za otpornost na proklizavanje (ISO 13287:2006; EN ISO 13287:2007)

EN ISO 13287:2007

Personal protective equipment -- Footwear -- Test method for slip resistance (ISO 13287:2006)

HRN EN 13356:2003

Dodaci za vidljivost za neprofesionalnu uporabu -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 13356:2001)

EN 13356:2001

Visibility accessories for non-professional use -- Test methods and requirements

HRN EN 13484:2001

Kacige za korisnike saonica (EN 13484:2001)

EN 13484:2001

Helmets for users of luges

HRN EN 13546:2008

Zaštitna odjeća -- Štitnici za šaku, ruku, prsni koš, trbuh, nogu, stopalo i genitalije za vratare i štitnici za goljenicu za igrače hokeja na zemlji -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 13546:2002+A1:2007)

EN 13546:2002+A1:2007

Protective clothing -- Hand, arm, chest, abdomen, leg, foot and genital protectors for field hockey goal keepers, and shin protectors for field players -- Requirements and test methods

HRN EN 13567:2008

Zaštitna odjeća -- Štitnici za šaku, ruku, prsni koš, trbuh, nogu, genitalije i lice mačevalaca -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 13567:2002+A1:2007)

EN 13567:2002+A1:2007

Protective clothing -- Hand, arm, chest, abdomen, leg, genital and face protectors for fencers -- Requirements and test methods

HRN EN 13594:2003

Zaštitne rukavice za profesionalne vozače motocikla -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 13594:2002)

EN 13594:2002

Protective gloves for professional motorcycle riders -- Requirements and test methods

HRN EN 13595-1:2003

Zaštitna odjeća za profesionalne vozače motocikla -- Jakne, hlače i jednodijelna ili višedijelna odijela -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 13595-1:2002)

EN 13595-1:2002

Protective clothing for professional motorcycle riders -- Jackets, trousers and one piece or divided suits -- Part 1: General requirements

HRN EN 13595-2:2003

Zaštitna odjeća za profesionalne vozače motocikla -- Jakne, hlače i jednodijelna ili višedijelna odijela -- 2. dio: Ispitna metoda za određivanje otpornosti na udarnu abraziju (EN 13595-2:2002)

EN 13595-2:2002

Protective clothing for professional motorcycle riders -- Jackets, trousers and one-piece or divided suits -- Part 2: Test method for determination of impact abrasion resistance

HRN EN 13595-3:2003

Zaštitna odjeća za profesionalne vozače motocikla -- Jakne, hlače i jednodijelna ili višedijelna odijela -- 3. dio: Ispitna metoda za određivanje čvrstoće prsnuća (EN 13595-3:2002)

EN 13595-3:2002

Protective clothing for professional motorcycle riders -- Jackets, trousers and one-piece or divided suits -- Part 3: Test method for determination of burst strength

HRN EN 13595-4:2003

Zaštitna odjeća za profesionalne vozače motocikla -- Jakne, hlače i jednodijelna ili višedijelna odijela -- 4. dio: Ispitna metoda za određivanje otpornosti na udarno presijecanje (EN 13595-4:2002)

EN 13595-4:2002

Protective clothing for professional motorcycle riders -- Jackets, trousers and one-piece or divided suits -- Part 4: Test method for determination of impact cut resistance

HRN EN 13634:2003

Zaštitna obuća za profesionalne vozače motocikla -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 13634:2002)

EN 13634:2002

Protective footwear for professional motorcycle riders -- Requirements and test methods

HRN EN 13781:2001

Zaštitne kacige za vozače i putnike motornih saonica i bobova (EN 13781:2001)

EN 13781:2001

Protective helmets for drivers and passengers of snowmobiles and bobsleighs

HRN EN 13794:2003

Zaštitne naprave za disanje -- Samostalni uređaji za disanje sa zatvorenim krugom za spašavanje -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 13794:2002)

EN 13794:2002

Respiratory protective devices -- Self-contained closed-circuit breathing apparatus for escape -- Requirements, testing marking

HRN EN 13819-1:2004

Štitnici sluha -- Ispitivanje -- 1. dio: Fizikalne ispitne metode (EN 13819-1:2002)

EN 13819-1:2002

Hearing protectors -- Testing -- Part 1: Physical test methods

HRN EN 13819-2:2004

Štitnici sluha -- Ispitivanje -- 2. dio: Akustičke ispitne metode (EN 13819-2:2002)

EN 13819-2:2002

Hearing protectors -- Testing -- Part 2: Acoustic test methods

HRN EN 13832-1:2007

Obuća za zaštitu od kemikalija -- 1. dio: Nazivlje i ispitne metode (EN 13832-1:2006)

EN 13832-1:2006

Footwear protecting against chemicals -- Part 1: Terminology and test methods

HRN EN 13832-2:2007

Obuća za zaštitu od kemikalija -- 2. dio: Zahtjevi za obuću otpornu na kemikalije pod laboratorijskim uvjetima (EN 13832-2:2006)

EN 13832-2:2006

Footwear protecting against chemicals -- Part 2: Requirements for footwear resistant to chemicals under laboratory conditions

HRN EN 13832-3:2007

Obuća za zaštitu od kemikalija -- 3. dio: Zahtjevi za obuću vrlo otpornu na kemikalije pod laboratorijskim uvjetima (EN 13832-3:2006)

EN 13832-3:2006

Footwear protecting against chemicals -- Part 3: Requirements for footwear highly resistant to chemicals under laboratory conditions

HRN EN 13911:2005

Zaštitna odjeća za vatrogasce -- Zahtjevi i ispitne metode za vatrogasne potkape za vatrogasce (EN 13911:2004)

EN 13911:2004

Protective clothing for firefighters -- Requirements and test methods for fire hoods for firefighters

HRN EN 13921:2008

Osobna zaštitna oprema -- Ergonomska načela (EN 13921:2007)

EN 13921:2007

Personal protective equipment -- Ergonomic principles

HRN EN 13949:2003

Zaštitne naprave za disanje -- Samostalni ronilački uređaji za disanje s otvorenim krugom za uporabu sa stlačenom dušik-kisik smjesom -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 13949:2003)

EN 13949:2003

Respiratory equipment -- Open-circuit self-contained diving apparatus for use with compressed Nitrox and oxygen -- Requirements, testing, marking

HRN EN ISO 13982-1:2005

Odjeća za zaštitu čvrstih čestičnih kemikalija -- 1. dio: Zahtjevi za svojstva odjeće za zaštitu od kemikalija koja daje zaštitu za cijelo tijelo od lebdećih čvrstih čestica (odjeća tipa 5) (ISO 13982-1:2004; EN ISO 13982-1:2004)

EN ISO 13982-1:2004

Protective clothing for use against solid particulate chemicals -- Part 1: Performance requirements for chemical protective clothing providing protection to the full body against airborne solid particulates (type 5 clothing) (ISO 13982-1:2004)

HRN EN ISO 13982-2:2005

Odjeća za zaštitu od čvrstih čestica -- 2. dio: Ispitna metoda za određivanje propuštanja aerosola sitnih čestica u odijela prema unutra (ISO 13982-2:2004; EN ISO 13982-2:2004)

EN ISO 13982-2:2004

Protective clothing for use against solid particulates -- Part 2: Test method for determination of inward leakage of aerosols of fine particles into suits (ISO 13982-2:2004)

HRN EN ISO 13995:2001

Zaštitna odjeća -- Mehanička svojstva -- Ispitna metoda za određivanje otpornosti na probijanje i dinamičko protrgavanje materijala (ISO 13995:2000; EN ISO 13995:2000)

EN ISO 13995:2000

Protective clothing -- Mechanical properties -- Test method for the determination of the resistance to puncture and dynamic tearing of materials (ISO 13995:2000)

HRN EN ISO 13997:2001

Zaštitna odjeća -- Mehanička svojstva -- Određivanje otpornosti na razrezivanje oštrim predmetima (ISO 13997:1999; EN ISO 13997:1999+AC:2000)

EN ISO 13997:1999

Protective clothing -- Mechanical properties -- Determination of resistance to cutting by sharp objects (ISO 13997:1999)

HRN EN ISO 13998:2004

Zaštitna odjeća -- Pregače, hlače i prsluci za zaštitu od posjeklina i uboda ručnim noževima (ISO 13998:2003; EN ISO 13998:2003)

EN ISO 13998:2003

Protective clothing -- Aprons, trousers and vests protecting against cuts and stabs by hand knives (ISO 13998:2003)

HRN EN 14021:2004

Štitnici od kamena za izvancestovni motociklizam prilagođeni za zaštitu vozača od kamenja i krhotina -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 14021:2003)

EN 14021:2003

Stone shields for off-road motorcycling suited to protect riders against stones and debris -- Requirements and test methods

HRN EN 14052:2006

Visokozahtjevne industrijske kacige (EN 14052:2005)

EN 14052:2005

High performance industrial helmets

HRN EN 14058:2005

Zaštitna odjeća -- Odjevni predmeti za zaštitu od hladne okoline (EN 14058:2004)

EN 14058:2004

Protective clothing -- Garments for protection against cool environments

HRN EN ISO 14116:2008

Zaštitna odjeća -- Zaštita od topline i plamena -- Materijali, kombinacije materijala i odjeća ograničena širenja plamena (ISO 14116:2008; EN ISO 14116:2008)

EN ISO 14116:2008

Protective clothing -- Protection against heat and flame -- Limited flame spread materials, material assemblies and clothing (ISO 14116:2008)

HRN EN 14120:2008

Zaštitna odjeća -- Štitnici za zapešće, dlan, koljeno i lakat za korisnike koturaške (rolerske) sportske opreme -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 14120:2003+A1:2007)

EN 14120:2003+A1:2007

Protective clothing -- Wrist, palm, knee and elbow protectors for users of roller sports equipment -- Requirements and test methods

HRN EN 14126:2004

Zaštitna odjeća -- Zahtjevi za svojstva i ispitne metode za zaštitnu odjeću od infektivnih tvari (EN 14126:2003)

EN 14126:2003

Protective clothing -- Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents

HRN EN 14143:2004

Zaštitne naprave za disanje -- Samostalni ronilački uređaji s povratnim udisanjem (EN 14143:2003)

EN 14143:2003

Respiratory equipment -- Self-contained re-breathing diving apparatus

HRN EN 14225-1:2005

Ronilačka odijela -- 1. dio: Mokra odijela -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 14225-1:2005)

EN 14225-1:2005

Diving suits -- Part 1: Wet suits -- Requirements and test methods

HRN EN 14225-2:2005

Ronilačka odijela -- 2. dio: Suha odijela -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 14225-2:2005)

EN 14225-2:2005

Diving suits -- Part 2: Dry suits -- Requirements and test methods

HRN EN 14225-3:2005

Ronilačka odijela -- 3. dio: Aktivno grijano ili hlađeno odijelo (sustavi) -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 14225-3:2005)

EN 14225-3:2005

Diving suits -- Part 3: Actively heated or cooled suit (systems) -- Requirements and test methods

HRN EN 14225-4:2005

Ronilačka odijela -- 4. dio: Jednoatmosferska odijela (ADS) -- Zahtjevi prema ljudskim potrebama i ispitne metode (EN 14225-4:2005)

EN 14225-4:2005

Diving suits -- Part 4: One atmosphere suits (ADS) -- Human factors requirements and test methods

HRN EN 14325:2005

Odjeća za zaštitu od kemikalija -- Ispitne metode i razredba svojstava za materijale, šavove, rastavljive i trajne spojeve odjeće za zaštitu od kemikalija (EN 14325:2004)

EN 14325:2004

Protective clothing against chemicals -- Test methods and performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages

HRN EN 14328:2005

Zaštitna odjeća -- Rukavice i štitnici za ruke za zaštitu od posjeklina strojnim noževima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 14328:2005)

EN 14328:2005

Protective clothing -- Gloves and armguards protecting against cuts by powered knives -- Requirements and test methods

HRN EN 14360:2005

Odjeća za zaštitu od kiše -- Ispitna metoda za gotove odjevne predmete -- Udarci odozgo kapima velike energije (EN 14360:2004)

EN 14360:2004

Protective clothing against rain -- Test method for ready made garments -- Impact from above with high energy droplets

HRN EN 14387:2008

Zaštitne naprave za disanje -- Filtar(filtri) za plin i kombinirani filtar(filtri) -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 14387:2004+A1:2008)

EN 14387:2004+A1:2008

Respiratory protective devices -- Gas filter(s) and combined filter(s) -- Requirements, testing, marking

HRN EN 14404:2005

Osobna zaštitna oprema -- Štitnici za koljena za rad u klečećemu položaju (EN 14404:2004)

EN 14404:2004

Personal protective equipment -- Knee protectors for work in the kneeling position

HRN EN 14435:2004

Zaštitne naprave za disanje -- Samostalni uređaji za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom, s polumaskom za uporabu samo s nadtlakom -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 14435:2004)

EN 14435:2004

Respiratory protective devices -- Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with half mask designed to be used with positive pressure only -- Requirements, testing, marking

HRN EN 14458:2008

Osobna oprema za oči -- Štitnici za lice i viziri za uporabu s vatrogasnim i visokoučinskim industrijskim sigurnosnim kacigama koje upotrebljavaju vatrogasci, hitna medicinska pomoć i spasilačke službe (EN 14458:2004)

EN 14458:2004

Personal eye-equipment -- Faceshields and visors for use with firefighters’ and high performance industrial safety helmets used by firefighters, ambulance and emergency services

HRN EN ISO 14460:2001

Zaštitna odjeća za vozače trkaćih automobila -- Zaštita od topline i plamena -- Zahtjevi na svojstva i ispitne metode (ISO 14460:1999; EN ISO 14460:1999+AC:1999)

EN ISO 14460:1999

Protective clothing for automobile racing drivers -- Protection against heat and flame -- Performance requirements and test methods (ISO 14460:1999)

HRN EN ISO 14460:2001/A1:2002

Zaštitna odjeća za vozače trkaćih automobila -- Zaštita od topline i plamena -- Zahtjevi na svojstva i ispitne metode -- Amandman 1: Preinačeno ispitivanje na savijanje (ISO 14460:1999/Amd 1:2002; EN ISO 14460:1999/A1:2002)

EN ISO 14460:1999/A1:2002

Protective clothing for automobile racing drivers -- Protection against heat and flame -- Performance requirements and test methods -- Amendment 1: Modified flexion test (ISO 14460:1999/Amd 1:2002)

HRN EN 14529:2005

Zaštitne naprave za disanje -- Samostalni uređaji za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom, s polumaskom, za plućne automate s nadtlakom, samo u svrhu spašavanja -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 14529:2005)

EN 14529:2005

Respiratory protective devices -- Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with half mask designed to include a positiv pressure lung governed demand valve for escape purposes only -- Requirements, testing, marking

HRN EN 14572:2008

Kacige visokih svojstava za jahače (EN 14572:2005)

EN 14572:2005

High performance helmets for equestrian activities

HRN EN 14593-1:2005

Zaštitne naprave za disanje -- Cijevni uređaji za disanje sa stlačenim zrakom s plućnim automatom -- 1. dio: Uređaji s maskom za cijelo lice -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 14593-1:2005)

EN 14593-1:2005

Respiratory protective devices -- Compressed air line breathing apparatus with demand valve -- Part 1: Apparatus with a full face mask -- Requirements, testing, marking

HRN EN 14593-2:2005

Zaštitne naprave za disanje -- Cijevni uređaji za disanje sa stlačenim zrakom s plućnim automatom -- 2. dio: Uređaji s polumaskom na nadtlak -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 14593-2:2005)

EN 14593-2:2005

Respiratory protective devices -- Compressed air line breathing with demand valve -- Part 2: Apparatus with a half mask at positive pressure -- Requirements, testing, marking

HRN EN 14594:2005

Zaštitne naprave za disanje -- Cijevni uređaji za disanje sa stalnim dotokom stlačenog zraka -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 14594:2005)

EN 14594:2005

Respiratory protective devices -- Continuous flow compressed air line breathing apparatus -- Requirements, testing, marking

HRN EN 14605:2005

Odjeća za zaštitu od tekućih kemikalija -- Zahtjevi za svojstva odjeće sa spojevima nepropusnim za tekućinu (tip 3) ili raspršenu tekućinu (tip 4), uključujući i elemente koji daju zaštitu samo za dijelove tijela (tipovi PB [3] i PB [4]) (EN 14605:2005)

EN 14605:2005

Protective clothing for use against liquid chemicals -- Performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3 ) or spray-tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (Types PB [3] and PB [4])

HRN EN 14786:2007

Zaštitna odjeća -- Određivanje otpornosti na propuštanje prema raspršenim tekućim kemikalijama, emulzijama i disperzijama -- Ispitivanje na prskanje (EN 14786:2006)

EN 14786:2006

Protective clothing -- Determination of resistance to penetration by sprayed liquid chemicals, emulsions and dispersions -- Atomizer test

HRN EN ISO 14877:2003

Zaštitna odjeća za radove pjeskarenja sa zrnatim abrazivima (ISO 14877: 2002; EN ISO 14877:2002)

EN ISO 14877:2002

Protective clothing for abrasive blasting operations using granular abrasives (ISO 14877: 2002)

HRN EN ISO 15025:2003

Zaštitna odjeća -- Zaštita od topline i plamena -- Metoda ispitivanja za ograničeno širenje plamena (ISO 15025:2000; EN ISO 15025:2002)

EN ISO 15025:2002

Protective clothing -- Protection against heat and flame -- Method of test for limited flame spread (ISO 15025:2000)

HRN EN ISO 15027-1:2003

Odijela za zaštitu u vodi -- 1. dio: Odijela za stalno nošenje, zahtjevi uključujući i sigurnost (ISO 15027-1:2002; EN ISO 15027-1:2002)

EN ISO 15027-1:2002

Immersion suits -- Part 1: Constant wear suits, requirements including safety (ISO 15027-1:2002)

HRN EN ISO 15027-2:2003

Odijela za zaštitu u vodi -- 2. dio: Odijela za spašavanje u vodi, zahtjevi uključujući i sigurnost (ISO 15027-2:2002; EN ISO 15027-2:2002)

EN ISO 15027-2:2002

Immersion suits -- Part 2: Abandonment suits, requirements including safety (ISO 15027-2:2002)

HRN EN ISO 15027-3:2003

Odijela za zaštitu u vodi -- 3. dio: Ispitne metode (ISO 15027-3:2002; EN ISO 15027-3:2002)

EN ISO 15027-3:2002

Immersion suits -- Part 3: Test methods (ISO 15027-3:2002)

HRN EN 15090:2007

Obuća za vatrogasce (EN 15090:2006)

EN 15090:2006

Footwear for firefighters

HRN EN 15333-1:2008

Oprema za disanje -- Cijevni ronilački uređaji za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim plinom -- 1. dio: Uređaji s plućnim automatom (EN 15333-1:2008)

EN 15333-1:2008

Respiratory equipment -- Open-circuit umbilical supplied compressed gas diving apparatus -- Part 1: Demand apparatus

HRN EN 15614:2008

Zaštitna odjeća za vatrogasce -- Laboratorijske ispitne metode i zahtjevi za svojstva za odjeću koja se nosi na otvorenome prostoru (EN 15614:2007)

EN 15614:2007

Protective clothing for firefighters -- Laboratory test methods and performance requirements for wildland clothing

HRN EN ISO 15831:2005

Odjeća -- Fiziološki učinci -- Mjerenje toplinske izolacije s pomoću toplinske lutke (ISO 15831:2004; EN ISO 15831:2004)

EN ISO 15831:2004

Clothing -- Physiological effects -- Measurement of thermal insulation by means of a thermal manikin (ISO 15831:2004)

HRN EN ISO 17249:2004

Sigurnosna obuća otporna na zarezivanje lančanom pilom (ISO 17249:2004; EN ISO 17249:2004)

EN ISO 17249:2004

Safety footwear with resistance to chain saw cutting (ISO 17249:2004)

HRN EN ISO 17249:2004/A1:2007

Sigurnosna obuća otporna na zarezivanje lančanom pilom -- Amandman 1

(ISO 17249:2004/Amd 1:2007; EN ISO 17249:2004/A1:2007)

EN ISO 17249:2004/A1:2007

Safety footwear with resistance to chain saw cutting -- Amendment 1 (ISO 17249:2004/Amd 1:2007)

HRN EN ISO 20344:2007

Osobna zaštitna oprema -- Ispitne metode za obuću (uključuje ispravak AC:2005) (ISO 20344:
2004+Cor.1:2005; EN ISO 20344:2004+AC:2005)

EN ISO 20344:2004

Personal protective equipment -- Test methods for footwear (includes corrigendum AC:2005) (ISO 20344:2004+Cor.1:2005)

HRN EN ISO 20344:2007/A1:2008

Osobna zaštitna oprema -- Ispitne metode za obuću -- Amandman 1 (ISO 20344:2004/Amd 1:2007; EN ISO 20344:2004/A1:2007)

EN ISO 20344:2004/A1:2007

Personal protective equipment -- Test methods for footwear -- Amendment 1 (ISO 20344:2004/Amd 1:2007)

HRN EN ISO 20345:2007

Osobna zaštitna oprema -- Sigurnosna obuća (uključuje ispravak AC:2007) (ISO 20345:2004+Cor. 2:2006; EN ISO 20345:2004+AC:2007)

EN ISO 20345:2004

Personal protective equipment -- Safety footwear (includes corrigendum AC:2007) (ISO 20345:2004+Cor. 2:2006)

HRN EN ISO 20345:2007/A1:2008

Osobna zaštitna oprema -- Sigurnosna obuća -- Amandman 1 (ISO 20345:2004/Amd 1:2007; EN ISO 20345:2004/A1:2007)

EN ISO 20345:2004/A1:2007

Personal protective equipment -- Safety footwear -- Amendment 1 (ISO 20345:2004/Amd 1:2007)

HRN EN ISO 20346:2007

Osobna zaštitna oprema -- Zaštitna obuća (uključuje ispravak AC:2007) (ISO 20346:2004+Cor. 2:2006; EN ISO 20346:2004+AC:2007)

EN ISO 20346:2004

Personal protective equipment -- Protective footwear (includes corrigendum AC:2007) (ISO 20346:2004+Cor. 2:2006)

HRN EN ISO 20346:2007/A1:2008

Osobna zaštitna oprema -- Zaštitna obuća -- Amandman 1 (ISO 20346:2004/Amd 1:2007; EN ISO 20346:2004/A1:2007)

EN ISO 20346:2004/A1:2007

Personal protective equipment -- Protective footwear -- Amendment 1 (ISO 20346:2004/Amd 1:2007)

HRN EN ISO 20347:2007

Osobna zaštitna oprema -- Radna obuća (uključuje ispravak AC:2007) (ISO 20347:2004+Cor. 2:2006; EN ISO 20347:2004+AC:2007)

EN ISO 20347:2004

Personal protective equipment -- Occupational footwear (includes corrigendum AC:2007) (ISO 20347:2004+Cor. 2:2006)

HRN EN ISO 20347:2007/A1:2008

Osobna zaštitna oprema -- Radna obuća -- Amandman 1 (ISO 20347:2004/Amd 1:2007; EN ISO 20347:2004/A1:2007)

EN ISO 20347:2004/A1:2007

Personal protective equipment -- Occupational footwear -- Amendment 1 (ISO 20347:2004/Amd 1:2007)

HRN EN 24869-1:1999

Akustika -- Štitnici sluha -- Subjektivna metoda za mjerenje gušenja zvuka (ISO 4869-1:1990; EN 24869-1:1992)

EN 24869-1:1992

Acoustics -- Hearing protectors -- Subjective method for the measurement of sound attenuation (ISO 4869-1:1990)

HRN EN 50286:2008

Električka izolacijska zaštitna odjeća za uporabu u postrojenjima niskog napona (EN 50286:1999)

EN 50286:1999

Electrical insulating protective clothing for low-voltage installations

HRN EN 50321:2008

Električka izolacijska obuća za rad u postrojenjima niskog napona (EN 50321:1999)

EN 50321:1999

Electrically insulating footwear for working on low voltage installations

HRN EN 50365:2008

Električke izolacijske kacige za uporabu u postrojenjima niskog napona (EN 50365:2002)

EN 50365:2002

Electrically insulating helmets for use on low voltage installations

HRN EN 60743:2007

Rad pod naponom -- Terminologija za alate, opremu i uređaje (IEC 60743:2001; EN 60743:2001)

EN 60743:2001

Live working -- Terminology for tools, equipment and devices (IEC 60743:2001)

HRN EN 60895:2008

Rad pod naponom -- Vodljiva odjeća za uporabu kod nazivnog izmjeničnog napona do 800 kV i istosmjernog napona ± 600 kV (IEC 60895:2002, MOD; EN 60895:2003)

EN 60895:2003

Live working -- Conductive clothing for use at nominal voltage up to 800 kV a.c. and ± 600 kV d.c. (IEC 60895:2002, MOD)

HRN EN 60903:2007

Rad pod naponom -- Rukavice od izolacijskog materijala (IEC 60903:2002+Corr.:2003, MOD; EN 60903:2003)

EN 60903:2003

Live working -- Gloves of insulating material (IEC 60903:2002+Corr.:2003, MOD)

HRN EN 60984:2008

Rukavi od izolacijskog materijala za rad pod naponom (IEC 60984:1990, MOD+am1:2002; EN 60984:1992+A1:2002)

EN 60984:1992

Sleeves of insulating material for live working (IEC 60984:1990, MOD+am1:2002)

HRN EN 60984:2008/A11:2008

Rukavi od izolacijskog materijala za rad pod naponom (EN 60984:1992/A11:1997)

EN 60984:1992/A11:1997

Sleeves of insulating material for live working

Klasa: 011-01/07-01/216
Urbroj: 526-08-03/2-09-2
Zagreb, 3. rujna 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.