Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 7/2008. - Liste preventivno zaštićenih kulturnih dobara

NN 110/2009 (16.9.2009.), Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 7/2008. - Liste preventivno zaštićenih kulturnih dobara

MINISTARSTVO KULTURE

2826

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 7/08

Lista preventivno zaštićenih dobara

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99) ministar kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 7/2008 – Liste preventivno zaštićenih kulturnih dobara.

II.

U listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno člancima 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 31. prosinca 2008. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna, (b) pokretna kulturna dobra i (c) nematerijalna kulturna dobra


(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje

Kulturno dobro

Prostorne međe

Broj
Registra

Datum isteka
preventivne zaštite

Katastarske čestice

Katastarska općina

BJELOVARSKO-BILOGORSKA županija
Grad BJELOVAR

BJELOVAR 

Kompleks zgrada II. Osnovne škole 

3425/1 

Bjelovar 

P-3033 

22. 9. 2011. 

Grad DARUVAR

DARUVAR, Trg kralja Tomislava 20 

Zgrada hotela »Slavonija« 

1445 

Daruvar 

P-3060 

26. 8. 2011. 

Općina SEVERIN

SEVERIN 

Parohijska crkva sv. Petra i Pavla 

39/1, 38/3 i 560. 

Severin 

P-2971 

19. 9. 2011. 

BRODSKO-POSAVSKA županija
Općina DONJI ANDRIJEVCI

DONJI
ANDRIJEVCI 

Arheološki lokalitet
»Krnjice-Jelanje« 

1410/1, 1410/2, 1410/3, 1410/6, 1410/7, 1411, 1412/1, 1412/2, 1412/3, 1413/1, 1413/2, 1413/3, 1413/4, 1413/5, 1413/6, 1413/8, 1413/9, 1413/10, 1438/1, 1439/1, 1457/1, 1457/2, 1457/3, 1458, 1459, 1460/1, 1460/2, 1460/3, 1461/1, 1461/2, 1461/3, 1461/4, 1461/5, 1461/6, 1461/7, 1461/8, 1461/9, 1463, 1730/1, 1745/3.

Donji
Andrijevci 

P-3053 

23. 6. 2014. 

Općina OPRISAVCI

NOVI GRAD 

Arheološki lokalitet »Seoštine-Sadovi« 

226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 230/1, 230/2, 231, 232. 

Novi Grad 

P-3056 

23. 6. 2014. 

Općina ORIOVAC

SLAVONSKI KOBAŠ 

Arheološki
lokalitet »Rastić« 

1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914/1, 1914/2 , 1914/3 , 1914/4, 1914/5, 1915, 1916/1, 1916/2, 1916/3, 1917/1, 1917/2, 1988, 1989, 1990/1), 1990/2, 1991, 1992, 2793, 

Slavonski Kobaš 

P-3080 

23. 6. 2014. 

Općina PODCRKAVLJE

RASTUŠJE 

Rodna kuća Dragutina
Tadijanovića 

6/1, 102/1, 106/1. 

Rastušje 

P-2976 

4. 9. 2011. 

Općina SIBINJ

RAVAN, Ravan 47 

Kuća s
okućnicom 

2600 i 2664  

Odvorci 

P-3036 

5. 9. 2011. 

Grad SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD 

Kuća Mirković – Mušicki – Biga 

4153 

Slavonski Brod 

P-2915 

20. 8. 2011. 

SLAVONSKI BROD, Matije Mesića 11 

Zgrada Hrvatskog doma 

3542, 3541/6, dio č. 3541/1 , dio č. 3534/38 i dio č. 3534/2 

Slavonski Brod 

P-2898 

11. 8. 2011. 

Grad STARA GRADIŠKA

STARA
GRADIŠKA 

Arheološki lokalitet »Suše« 

884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 899, dio 919. 

Gornji Varoš 

P-3004 

13. 10. 2014. 

Općina VRPOLJE

STARI PERKOVCI 

Arheološki lokalitet »Debela šuma« 

309, 310, 311/1, 311/2, 312/1, 312/2), 313, 

Stari
Perkovci 

P-3055 

23. 6. 2014. 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija

Grad DUBROVNIK

DUBROVNIK, Ulica branitelja Dubrovnika 25 

Crkva Srca Isusova sa samostanom sestara Službenica milosrđa »ančele« 

č. zgr. 115, 117, 118. č. zem. 80 

Dubrovnik 

P-3100 

28. 11. 2011. 

DUBROVNIK 

Crkva sv. Andrije 

č. zgr. 251, 252, 243, č. zem. 2332, 378, 379, 401, 402. 

Dubrovnik 

P-3021 

3. 11. 2011. 

DUBROVNIK 

Crkva sv. Đurđa 

č. zgr. 69, č. zem. 21. 

Dubrovnik 

P-2966 

29. 9. 2011. 

DUBROVNIK 

Crkva sv. Ivana Krstitelja 

č. zgr. 388 

Dubrovnik 

P-3003 

23. 10. 2011. 

DUBROVNIK 

Crkva sv. Roka 

č. zgr. 183, č. zem. 235, 237, 238. 

Dubrovnik 

P-2967 

28. 10. 2011. 

DUBROVNIK 

Gradski predjel sv. Jakova 

 č. zem. 1744/3, 1742, 1745/2, 2446/1, 1785/1, č. zgr. 742/3, 1785/2, 1783, 1775/5, 1775/4, 1775/3, č. zgr. 748, č. zem. 1797, 1804/3, 1844, 2478, 1840, 1854/2, 2455, 1855/1, 1855/2, 1861, 1863, 1864/3, 1864/4, 1864/1, 2456, 1870, 2446/1872/25, 1770, 1872/5, 1872/7, 1872/23, 2459, 1875/12, 1875/2, 1876, 1875/7, 1874, 2457, 1858/2, 1820/1, 1820/2, 2780, 1774, 1773, 1768, 1755/1, 1754, 1747.

Dubrovnik 

P-2977 

29. 9. 2011. 

DUBROVNIK,

Don Frane Bulića 8 

Crkva sv. Marije od Milosti sa samostanom i grobljem (Gospa od Danča) 

č. zgr. 147/2, 147/3 ,148, 149 i 150, č. zem. 115, 116, 117, 118, 120, 121, 52/1, 52/2, 52/3, 53/1, 53/2, 53/3 te dio čest puta 2306 – stara izmjera, što odgovara čest. 3566, dio 3565, 3567, 3568, 3569, 3570, 3572, 3571/1, 3571/2, 3573 – nova izmjera 

Dubrovnik 

P-3099 

2. 12. 2011. 

DUBROVNIK 

Kompleks Ercegović 

č. zgr. 125, 126, 127, 128, č. zem. 93, 95. 

Dubrovnik 

P-2964 

29. 9. 2011. 

DUBROVNIK 

Kompleks Kukuljica-Akmadžić 

č. zgr. 405, 406, č. zem. 701, 702, 703, 705, 706, 709, 711 

Dubrovnik 

P-3044 

24. 11. 2011. 

DUBROVNIK, Jakljanska ulica 7 

Kompleks Račić 

č. zgr. 23/1, 23/2, č. zem. 75/1, 75/2. 

Gruž 

P-2907 

21. 7. 2011. 

DUBROVNIK 

Kompleks Ucović 

č. zgr. 219, 2591, č. zem. 253, 254, 255. 

Dubrovnik 

P-3002 

28. 10. 2011. 

DUBROVNIK, Izvijačica 9 

Kuća Bartulović 

č. zgr. 327, 333, č. zem. 521 

Dubrovnik 

P-3067 

28. 11. 2011. 

DUBROVNIK, Obodska 1 

Kuća Benković-Bumbić 

č. zgr. 672, č. zem. 1573, 1575, 1579/1, 1579/2, 1579/6 

Dubrovnik 

P-3048 

24. 11. 2011. 

DUBROVNIK, Ulica Zrinsko-
-frankopanska br. 8 

Kuća Bošnjak – Kutleša 

č. zgr. 332, č. zem. 566. 

Dubrovnik 

P-3026 

3. 11. 2011. 

DUBROVNIK 

Kuća Kulušić 

č. zgr. 232, č. zem. 349, 352. 

Dubrovnik 

P-3022 

3. 11. 2011. 

DUBROVNIK 

Kuća Ljubomir 

č. zgr. 225/1, 225/2, 225/3, č. zem. 313. 

Dubrovnik 

P-3024 

3. 11. 2011. 

DUBROVNIK, Izvijačica 12 

Kuća Matković Donatović 

č. zgr. 330, č. zem. 518, 519, 520 

Dubrovnik 

P-3019 

3. 11. 2011. 

DUBROVNIK, Ulica Ante Sugje 8 

Kuća Miloš 

č. zgr. 640, č. zem. 378/4. 

Gruž 

P-2910 

21. 7. 2011. 

DUBROVNIK, Od Gale 3 

Kuća Srinčić s kapelicom 

č. zgr. 509, 511, č. zem. 1117/3, 1117/11, 1117/12, 1120, 2384/4. 

Gruž 

P-2909 

21. 7. 2011. 

DUBROVNIK, Zrinsko-Frankopanska 23 

Ljetnikovac Radmili-Rešetar-Svilokos-Gjivoje 

č. zgr. 453, 454, 455, č. zem. 826/1, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 873, 2376 

Dubrovnik 

P-3047 

24. 11. 2011. 

DUBROVNIK 

Ljetnikovac Dražić s kapelicom »Biskupija« 

č. zgr. 113 i 114, č. zem. 75 i 76. 

Dubrovnik 

P-2963 

29. 9. 2011. 

DUBROVNIK 

Ljetnikovac Kelez 

č. zgr. 584, 585, č. zem. 1357, 1359, 1360, 1361, 1362/1, 1362/2, 1363/1 

Dubrovnik 

P-3042 

24. 11. 2011. 

DUBROVNIK 

Ljetnikovac Pucić 

čest.zgr. 291, čest.zem. 460, 461 

Dubrovnik 

P-3032 

20.11.2011 

DUBROVNIK 

Ljetnikovac Rešetar – Abramović 

č. zgr. 448 č. zem. 838, 848, 849, 850 

Dubrovnik 

P-3046 

24. 11. 2011. 

DUBROVNIK, Brdasta 2 

Ljetnikovac Vukota 

č. zgr. 539 i 540, č. zem. 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225 i 1226. 

Dubrovnik 

P-2945 

9. 9. 2011. 

DUBROVNIK,

Od Sigurate 7 

Pakača Vlajki 

č. zgr. 2033 

Dubrovnik 

P-2990 

30. 9. 2011. 

DUBROVNIK 

Povijesna cjelina naselja Luka Šipanska 

č. zem. 473, 474, 2785, č. zgr. 181, 442, 169/2, č. zem. 438/1, 585/2, 437/2, 437/1, 429, 428, 2791, 415, preko č. zem. 9999/17, č. zem. 412/1, č. zgr. 124/1, 124/2, 123, 116, dio č. zem. 2793/1, č. zem. 391/2, č. zgr. 113/2, č. zem. 388/2, 386/2, 387/1, dio č. zem. 2843, č. zgr. 457, č. zem. 337/7, 337/6, 334/8, 357, 351/1, 351/2, 349/2, 349/1, dio č. zem. 2810, č. zem. 238, 239, 242, preko č. zem. 2796/1, č. zem. 250, 249, dio č. zem. 2797, č. zem. 2799, 80/1, č. zgr. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, č. zem. 68/3, 70, 2876, 64, preko č. zem. 60, č. zem. 61, 59/2, 59/1, 5771, 54, 53/2, 53/1, 2877, 58, 2874, 2873, 2788/8, 2788/5, 421/1, 423/2, 424/2, 421/2, 425/2, 425/1, 2788/5, 446/3, 446/4, 2788/4, 2788/4, 2788/1, 457/2, 2787, 2788/7 .

Luka Šipanska 

P-3043 

25. 11. 2011. 

DUBROVNIK 

Pravoslavno groblje 

č. zem. 175 i 176. 

Dubrovnik 

P-3029 

3. 11. 2011. 

DUBROVNIK, Čilipska ulica br. 5 

Stambena kuća s vrtom 

č. zgr. 131, č. zem. 394/1 

Gruž 

P-2908 

21. 7. 2011. 

DUBROVNIK 

Stambena zgrada »Opera Pia« 

č. zgr. 226, č. zem. 343/3. 

Dubrovnik 

P-3025 

3. 11. 2011. 

DUBROVNIK, Ulica Zrinsko-
-frankopanska 6 

Stambena zgrada s kapelom sv. Antuna na Konalu 

č. zgr. 334, 335, 336, č. zem. 522, 524 

Dubrovnik 

P-3020 

3. 11. 2011. 

DUBROVNIK, Ulica B. Bogišića 

Stambeni kompleks Bošković 

č. zgr. 215, 216/1, 216/2, 216/3, 3008, č. zem. 2 97, 299, 301/1, 301/2, 308, 309. 

Dubrovnik 

P-3027 

3. 11. 2011. 

DUBROVNIK 

Stambeni kompleks Derikuska 

č. zgr. 600, č. zem. 1413. 

Dubrovnik 

P-3030 

3. 11. 2011. 

DUBROVNIK,

Đure Puljića 3 

Stambeni kompleks Mandić – Štakula 

č. zgr. 309, 310, č. zem. 489, 490, 506. 

Dubrovnik 

P-3023 

3. 11. 2011. 

DUBROVNIK,

Đ. Pulića 5 

Stambeni objekt 

č. zgr. 318, 319, 322, č. zem. 509 

Dubrovnik 

P-3031 

3. 11. 2011. 

DUBROVNIK 

Šiškov orsan, orsan srušenog ljetnikovca 

č. zgr. 362/2, č. zem. 1130/9 

Gruž 

P-3098 

9. 12. 2011. 

DUBROVNIK 

Tabakarija i Kolorina 

č. zgr. 24, 72, 73, 76/2, 76/1, 77, 78, 79, 82, 83/1, 83/2, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91/1, 91/2, 91/3, 92/1, 92/2, 9272, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,102, 103, 104, 105, 106, 107, 2454, č. zem. 50, 57, 60, 61, 62, 63, 9772, 2296, 2783, 2784, 2785 i dio č. zem. 2297/1 

Dubrovnik 

P-3093 

24. 11. 2011. 

DUBROVNIK 

Vila Dubravka 

č. zgr. 120, 121, 2477, 2478, 2799, č. zem. 85, 86, 91. 

Dubrovnik 

P-2965 

29. 9. 2011. 

DUBROVNIK 

Zgrada Rusko 

č. zgr. 186, 187, 189, č. zem. 247, 249, 250, 251 

Dubrovnik 

P-3018 

30. 9. 2011. 

MOKOŠICA 

Ljetnikovac s kapelicom u Obuljenom 

č. zgr. 11/2, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 13, 14, č. zem. 543, 544/1, 544/2, 545, 546, 547/1, 547/2, 548, 549/1, 549/2. 

Obuljeno 

P-3028 

3. 11. 2011. 

MRAVINJAC 

Crkva sv. Nikole 

č. zgr. 13 

Mravinjac 

P-2997 

20. 10. 2011. 

Općina STON

STON, 

Brijeg Gradac

Crkva sv. Mihajla i samostan dominikanki 

č. zgr. 38, 39, 40, č. zem. 1060, 1061/1, 1061/2, 1061/3, 1063/1, 1063/2, 1063/3, 1064/1,1064/2, 1064/3, 1064/4, 1064/5, 1064/6, 1064/7, 1064/8, 1065/1, 1065/2, 1065/3, 1066, 1068, 1072, 1073, 1074/1, 1074/2, 1076/1, 1076/2, 1077, 1080/1, 1080/2, 1081/1, 1081/2, 1082/1, 1082/2, 1082/3, 1083/1, 1083/2, 1083/3, 1084, 1085, 1087, 1089, 1090, 1091, 1092, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1108/1, 1108/2, 1109,1112, 1115/1, 1115/2, 1122, 1123, 1126, 1127, 1128, 1129/1, 1129/2, 1130/1, 1130/2, 1131, 1132, 1134, 1136, 1138, 1139, 1140, 1147, 1148, 1149, 1151/1, 1151/2, 1152/1, 1152/2, 1152/3, 2237, 2278.

Ston 

P-3000 

28. 10. 2011. 

ZATON DOLI 

Crkva sv. Petra i Pavla 

č. zgr. 58, 69, č. zem. 872, 873, 874, 875, 876 

Zaton Doli 

P-3034 

13. 12. 2011. 

GRAD ZAGREB

Grad ZAGREB

ZAGREB 

Arheološki lokalitet Buzin 

1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559 i 1560. 

Odra 

P-2995 

28. 10. 2014. 

ZAGREB,
Nazorova 10 

Vila Auer 

1334/1 i 1334/2 

Centar 

P-2994 

24. 10. 2011. 

ZAGREB,
Goljak 41 

Vila Stahuljak 

975 

Centar 

P-3016 

23. 10. 2011. 

ISTARSKA županija

Općina GROŽNJAN

VRNJAK 

Naselje Vrnjak 

114, 405/1, 471/1, 580, 656/1, 656/2, 656/3, 669/1, 676/1, 676/2, 676/3, 677, 678, 679/1, 679/2, 679/3, 680/1, 680/2, 680/3, 683, 684/1, 684/2, 685/1, 6852, 686, 687/1, 690, 696, 754/1, 757/1, 757/2, 758/1, 758/2, 759/1, 759/2, 773, 774, 775, 777, 778/1, 778/2, 819/2, 820/2, 821/1, 821/2, 823/1, 823/2, 824, 826, 828, 893/1, 893/2, 893/3, 893/4, 893/5, 893/6, 893/7, 893/8, 893/9, 896/1, 896/2, 896/3, 898/1, 899, 900, 901/1, 901/2, 901/3, 902, 903/1, 903/2, 904/1, 904/2, 905, 907, 908/1, 909, 910, 911, 912/1, 912/2, 913/4, 935, 938, 939, 940, 951, 952, 1912, 1913/1, 1913/3, 1915/2, 27 zgr, 29 zgr, 30 zgr, 31 zgr, 32 zgr, 33 zgr, 35/1 zgr, 35/2 zgr, 36/1 zgr, 36/2 zgr, 36/3 zgr, 37 zgr, 38 zgr, 39/1 zgr, 39/2 zgr, 40/1 zgr, 40/2 zgr, 41 zgr, 42 zgr, 43 zgr, 44/1 zgr, 44/2 zgr, 45/1 tgr, 45/2 zgr, 48 zgr, 50 zgr, 51 zgr, 53 zgr, 54 zgr, 55 zgr, 56/1 zgr, 56/2 zgr, 56/3 zgr, 56/4 zgr, 99 zgr, 100 zgr, 110 zgr, 111/1 zgr, 111/2 zgr.

Kuberton 

P-2888 

12. 8. 2011. 

KARLOVAČKA županija

Općina BARILOVIĆI

BELAJSKE
POLJICE 

Mlin na Korani 

804, 802, 803/2, 807/3, 805, dio puta na č. 815, dio 819. 

Belaj 

P-2999 

14. 10. 2011. 

Općina CETINGRAD

TRNOVI 

Mlin na Korani 

116 k 

Kruškovača 

P-3096 

28. 11. 2011. 

Općina CRNO KAMANJE

CRNO KAMANJE

Mlin na rijeci Dobri

1230, 1288.

Radočaji

P-2867

14. 7. 2011.

Općina DRAGANIĆ

DRAGANIĆ, Lug 96a 

Tradicijska kuća 

17371 

Draganić 

P-2998 

27. 10. 2011. 

Grad KARLOVAC

KARLOVAC 

Glorijeta na vojnom groblju 

1754 

Karlovac II 

P-2912 

18. 8. 2011. 

Grad OZALJ

RADATOVIĆI 

Zgrada Osnovne škole 

3965 

Sekulići 

P-3035 

12. 11. 2011. 

Općina RIBNIK

GORNJA
STRANICA 

Kapela sv. Petra 

1545, 1544, 1484, 1483, 1482, 1481, dio 2582, 1454, 1453/1. 

Lipnik 

P-2981 

29. 9. 2011. 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA županija

Grad KOPRIVNICA

KOPRIVNICA 

Kameni križ 

1410 

Botinovac 

P-3040 

17. 9. 2011. 

KRAPINSKO-ZAGORSKA županija

Općina BUDINŠČINA

GOTALOVEC 

Tradicijska kuća sa starom gostionicom 

927, 928/2 i 932/1. 

Gotalovec 

P-2960 

19. 9. 2011. 

Općina KLANJEC

KLANJEC,
Tuheljska 11 

Kuća Antuna Augustinčića 

331 

Klanjec 

P-3102 

19. 12. 2011. 

Općina MIHOVLJAN

MIHOVLJAN, Mihovljan 275 

Drvena tradicijska kuća s okućnicom 

2663/5 i 2664/3. 

Mihovljan 

P-2944 

11. 9. 2011. 

Općina ZLATAR-BISTRICA

VELEŠKOVEC 

Kurija Kallay 

709/8 i 715/2 (, 714/11, 715/1, 715/3, 716, 717, 718/9, 719 i 719/9.

Veleškovec 

P-2986 

13. 10. 2011. 

LIČKO-SENJSKA županija

Grad SENJ

KRASNO POLJE 

Župna crkva

sv. Antuna Padovanskog i župni dvor 

1, 2, 4, 5, 7. 

Krasno 

P-2899 

11. 8. 2011. 

Općina VRHOVINE

VRHOVINE 

Parohijska crkva sv. Arhangela Mihajla i Gavrila 

683, 684/ci dio sjevernog ruba 683 i 684/c. 

Vrhovine 

P-2970 

23. 9. 2011. 

MEĐIMURSKA županija

Grad ČAKOVEC

ČAKOVEC,
Preloška ulica 

Kameni pil sv. Mihovila Arkanđela 

83 

Čakovec 

P-2927 

29. 8. 2011. 

ČAKOVEC, Ulica Putjane 16 

Kameni pil sv. Trojstva 

5532/1 

Čakovec 

P-2928 

29. 8. 2011. 

Općina GORIČAN

GORIČAN 

Arheološki lokalitet Gorica 

6938, 6939, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946, 6947, 6948, 6949, 6950, 6951, 6952, 6953, 6954, 6955, 6956, 6967, 6958/1, 6958/2, 6959, 6960, 6961, 6964, 6965, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, 6984, 6985, 6986, 6987, 6988, 6989, 6990, 6991, 6992, 6993, 6994, 6995, 6996/1, 69962, 6997, 6998, 6999 i 700/1.

Goričan 

P-2897 

31. 7. 2014. 

Općina ŠENKOVEC

ŠENKOVEC 

Arheološki lokalitet Čestinka 

1934/3 

Šenkovec 

P-2891 

25. 7. 2014. 

OSJEČKO-BARANJSKA županija

Općina ČEPIN

ČEPINSKI
MARTINCI 

Prapovijesni i srednjovjekovni arheološki lokalitet »Dubrava« 

614 dio, k.o. Čepinski Martinci, 4358, 4369, 4921, 4922, 4923, 5231, 5234, 5235/1, 5235/2, 5236, 5237, 5238, 5542 k.o. Čepin.

Čepin, Čepinski Martinci

P-2904 

15. 7. 2014. 

Općina DONJI MIHOLJAC

GOLINCI 

Prapovijesni i srednjovjekovni arheološki lokalitet »Leštak« 

408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418/1, 418/2, 419/1, 419/2, 420/1, 420/2, 420/3, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 588, 629, dio 656, dio 672, dio 675, dio 731, dio 732 

Golinci 

P-3113 

22. 12. 2014. 

GOLINCI 

prapovijesni i srednjovjekovni arheološki lokalitet »Ograd« 

297, 298, 299, 300 , 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 

Golinci 

P-3104 

22. 12. 2014. 

Grad ĐAKOVO

ĐAKOVO, Ulica pape Ivana Pavla II 

Vlastelinska kuća 

711/5 

Đakovo 

P-2901 

30. 7. 2011. 

KUŠEVAC 

Prapovijesni arheološki lokalitet »Topolina« 

531/4, 531/5, 531/6, 531/7, 531/8, 531/9, 531/10, 531/11, 531/12, 531/13, 531/14, 531/15, 531/16, 531/17, 531/18, 531/19, 531/20, 531/21, 531/22, 531/23, 531/24, 531/25, 531/26, 531/27, 531/28, 531/29, 531/30, 531/31, 531/32.

Satnica Đakovačka 

P-2895 

30. 7. 2014. 

ŠIROKO POLJE 

Prapov. i srednjovj. arheol. lok. »Veliko polje II« Josipovac Punitovački 

601, 603, 605/1, 605/2, 605/9, 605/10, 606/1, 606/2, 606/3, 606/4, 607/1, 607/2, 607/3, 607/4, 607/5, 607/6, 608/1, 608/2, 608/3, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7, 608/8, 608/9, 608/10, 608/11, 608/12, 608/13, 608/14, 608/15, 

Široko Polje 

P-3103 

22. 12. 2014. 

Općina ĐURĐENOVAC

ĐURĐENOVAC 

Tvornica tanina 

1175/2, 1175/3, 1175/4. 

Đurđenovac 

P-2957 

12. 9. 2011. 

ĐURĐENOVAC 

Vila Neuschloss 

743, 744/1. 

Đurđenovac 

P-2958 

12. 9. 2011. 

ĐURĐENOVAC 

Zgrada činovničkih stanova 

731 i 732. 

Đurđenovac 

P-2959 

12. 9. 2011. 

ĐURĐENOVAC 

Zgrada parne pilane 

1177/8 

Đurđenovac 

P-2956 

12. 9. 2011. 

Općina FERIČANCI

GAZIJE 

Vodenica 

177 

Gazije 

P-2902 

21. 7. 2011. 

Općina GORJANI

TOMAŠANCI 

Prapov. i srednjovj. arheološki lokalitet »Palača« 

 794/1, 795/1, 795/2, 795/3, 796, 797/1, 797/2, 797/3, 797/4, 797/5, 798/1, 798/2, 798/3, 798/4, 798/5, 799/1, 799/2, 800/1, 800/2, 800/3, 800/4, 800/5, 800/6, 802, 803/1, 803/2, 803/8, 803/9, 805/3, 805/4, 806/1, 806/2, 807/1, 807/2, 807/3, 808/1, 808/2, 808/3, 808/4, 809, 810, 843/1, 847, 852/3.

Tomašanci 

P-2933 

3. 9. 2014. 

Općina KNEŽEVI VINOGRADI

KNEŽEVI
VINOGRADI 

Srednjovj. arheol. lokalitet »Crkva Reformiranih« 

693/2, 694,695, 696, 705 istočni dio, 706/1 istočni dio, 707 istočn idio. 

Kneževi Vinogradi 

P-2903 

16. 7. 2014. 

KOTLINA,

Glavna 108a 

Gospodarska zgrada 

1888 

Kotlina 

P-3010 

27. 10. 2011. 

ZMAJEVAC, Ružina 7a 

Vinski podrum 

1753 

Zmajevac 

P-3011 

27. 10. 2011. 

ZMAJEVAC, Ružina 1e 

Vinski podrum 

1775 

Zmajevac 

P-3012 

27. 10. 2011. 

ZMAJEVAC, Ružina 1a 

Vinski podrum 

1779 

Zmajevac 

P-3013 

27. 10. 2011. 

ZMAJEVAC, Ružina 1b 

Vinski podrum 

1778 

Zmajevac 

P-3014 

27. 10. 2011. 

ZMAJEVAC, Ružina 1d 

Vinski podrum 

1776 

Zmajevac 

P-3015 

27. 10. 2011. 

Općina MAGADENOVAC

KUĆANCI 

Prapov. i srednjovj. arheološki lokalitet »Dubrava« 

639, dio 1157 k.o. Kućanci i 351 k.o. Beničanci 

Kućanci i Beničanci 

P-3109 

22. 12. 2014. 

KUĆANCI 

Prapov. i srednjovj. arheološki lokalitet »Ravne« 

142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 165, 166, 167, 168, 169, 657/1, 657/2, 658, 659, 660, 661, 662, dio 1095, 1012, dio 1159, dio 1160 

Kućanci 

P-3111 

22. 12. 2014. 

KUĆANCI 

Prapov. i srednjovj. arheološki lokalitet »Vedrina 3« 

797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 855, dio 1197 

Kućanci 

P-3110 

22. 12. 2014. 

KUĆANCI 

Srednjovj. arheol. lokalitet »Selište« 

170, 171, 172, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, dio 1015, dio 1017, dio 1161, 1162, dio 1190 

Kućanci 

P-3112 

22. 12. 2014. 

MALINOVAC 

Prapov.arheološki lokalitet »Blata 1« 

953, 966, 967, 968, 1219, 1220, dio 1224 

Kućanci 

P-3107 

22. 12. 2014. 

MALINOVAC 

Prapov. arheološki lokalitet »Blata 2« 

937, 938, dio 1073, 1213 

Kućanci 

P-3108 

22. 12. 2014. 

MALINOVAC 

Prapov. i srednjovj. arheološki lokalitet »Vedrina 1«

893/1 (zk.ul. 149), 893/2 (zk.ul. 148), 894 (zk.ul. 148), 895 (zk.ul. 149), 896 (zk.ul. 6), 897/1 (zk.ul. 511), 897/2 (zk.ul. 511) ,898 (zk.ul. 6), 

Kućanci 

P-3105 

22. 12. 2014. 

MALINOVAC 

Srednjovj. arheol. lok. »Vedrina 2« 

852/1, 852/2, 853, 854, 857, 858, 862, 863, 864, 965, 891, 892, dio 1104, dio 1107, 1052 

Kućanci 

P-3106 

22. 12. 2014. 

Grad NAŠICE

ZOLJAN 

Srednjovjekovni arheološki lokalitet »Bregovi« 

256, 257, 258, 259, 260, 261/1, 261/2, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 575 k.o.Stružani i 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 6, 7, 10, 11/1, 11/3, 12, 79, 80, 223, 4, 5, 8/1 , 8/2, 9, 11/2, 78, 81, 224, 225 k.o. Zoljani,  2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 6, 7, 10, 11/2, 11/3, 12, 79, 80, 223, 4, 5, 8/1, 8/2, 9, 11/2, 78, 81, 224, 225.

Stružani, Zoljani 

P-3058 

23. 6. 2014. 

Općina PUNITOVCI

JOSIPOVAC PUNITOVAČKI 

Prapovijesni arheološki lokalitet »Veliko polje I« 

514,2, 514/3, 514/4, 514/5, 514/6, 515/1, 516, 517/1, 517/2, 517/3, 517/4, 910, 911, 913.

Tomašanci 

P-2896 

30. 7. 2014. 

POŽEŠKO-SLAVONSKA županija

Općina PLETERNICA

PLETERNICA 

Arheološka zona Krčevine 

2953), 2954/1, 2954/2, 2955/1 2955/2, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2758, 2765, 2766, 2769/1, 2769/2. 

Pleternica 

P-3057 

4. 11. 2014. 

PRIMORSKO-GORANSKA županija

Grad RIJEKA

RIJEKA 

Stambene zgrade »I.F.A« 

1889 

Stari Grad 

P-2996 

23. 9. 2011. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA županija

Grad GLINA

DRENOVAC BANSKI 

Tradicijska okućnica 

16 

Banski Drenovac 

P-3001 

31. 10. 2011. 

Grad SISAK

SISAK, Kranjčevićeva 15 

Uglovnica 

1214/1 

Sisak Stari 

P-2913 

19. 8. 2011. 

TOPOLOVAC, Ostrovo 13 

Tradicijska kuća i kuvarna 

1736/1 

Budaševo Topolovac 

P-3005 

29. 10. 2011. 

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Općina DUGI RAT

DUGI RAT 

Ruralna cjelina Krug 

2808, 2813, 2811, 2812, 2810/2, 2810/1, 2809, dio puta 8808, 3191, 3190, 3185, 3186, 3177, 3184, 3183, put 3176, 3182, 3181, 3180, 3179, 3178, 3158, 3160, 3161, 3159, 3157, 3156, 3155, 3154, 3153, 3152, 3870, 2871, 2872, 2873, 2874, put 2876, 2875, 2877, 2878, 2879, 3144, 3146, put 8811, 2880, 2881, 2883, 2882, 2884, put 2886, 2885, 2887, 2888, 2891, 2892, 2894, 2893, 2895, 2896/1, 2896/2, 2897, 2898, 2901/1, 2901/2, 2902, 6355, 6353, 6354, 2951, 2944, 2943/1, 2943/2, 2945, 2946, 2947, 2950, 2948, put 2940, 2941/1, 2941/2, 2942, 2936, put 2869, 2899, 2900, 2890, 2889, 2916, 2915, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2914, 2922, 2924, 2923, 3141, 3139, 3137, 3138, 3136, 3135, 3126, 3124, 3127, 3132, 3133, 3131, 3130, 3129, 3128, 3125, 3123, put 3122, 3118, 3117, 3119, 3120, 3121, 3134, 3009, 3010, 3011, 3013, 3012, 3014, 3015, 3016, put 3008, 3007, 3006, put 8811, 3005, 3004, 3003, 3023, 3030, 3024, 3026, 3025, 3002, 3001, 3000, 3189, 3187, 3188, 3175, 3174, 3166, 3167, 3170, 3169, 3165, 3164, 3162, 3163, 3150, 3151, 3168, 3149, 3147, 3148, 3145, 3143, 3142, 3116, 3140, 3042/2, 3043, 3045, 3047, 3046, 3044,3042/1, 3041, 3039, 3040, 3017, 3018, 3033, 3019, 3020, 3021, 3022, 3032, 3034, 3038, 3035, 3031, 3036, 3037, 3029, 3028, 3027, 2999, 2991, 2978, 2992, 2990, 2993, 2998, 2996, 2997, 2995, 2994, 2989, 2988, 2979, 2980, 2981, 2982, 2987, 2986, put 2933, 2983, 2984/1, 2984/2, 2985, 2934, 2935, 2937, 2938, 2939, 2962, 2961, 2941/2, 2949, 2957, 2954, 2956, 2955, 2952, 2953, 2932, 2929, 2928, 2927, 2926, 2925, 2930, 2931, 2913, 2912, 2909, 2911, 2910, 2908, 2907, 2906, 2905, 2904, 2903, dio puta 6365, 2847, 2846, 2848, 2849, 2851, 2850, put 2869, 2852, 2853, 2854, 2855, 2863, 2862, 2861, 2859, 2860, 2858, 2865, 2864, 2866, 2867, 2868, 2820, 2821, 2819, 2818, 2817, 2814.

Jesenice 

P-2905 

23. 7. 2011. 

Grad HVAR

HVAR, Otok sv. Klement 

Rimska vila u uvali Soline 

 4312/1, 4312/2, 4312/3, 4313, 4290/2, 4314, 4316, 4317, 4318, 4319, 4321/1, 4321/2, 4321/3, 4326, 4324, 4323, 4285/2, 4284/1, 4284/3, 4332/2, 4332/4, 4332/5, 4332/6, 4333/3.

Hvar 

P-2878 

16. 6. 2014. 

Grad IMOTSKI

DONJI VINJANI 

Crkva sv. Kate 

260 i 261. 

Vinjani 

P-2946 

18. 9. 2011. 

GLAVINA DONJA 

Turska kula 

68 

Imotski – Glavina 

P-3037 

19. 11. 2011. 

IMOTSKI 

Kuća Benzon 

č. zgr. 410/1 

Imotski – Glavina 

P-2947 

9. 9. 2011. 

Općina JELSA

JELSA 

Sklop bunja trima 

2131, 2130, 2129, 2126/1, 2127/2, 2127/4 i 2128/2. 

Vrisnik 

P-2922 

24. 8. 2011. 

Grad KAŠTELA

KAŠTEL
SUĆURAC 

Arheološki lokalitet Smojevac 

4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4123/6, 4123/7, 4171

Kaštel Sućurac 

P-3062 

27. 11. 2014. 

KAŠTEL
SUĆURAC 

Nadbiskupska palača 

 809

 Kaštel Sućurac

P-2884 

4. 7. 2011. 

Općina LOVREĆ

DOBRINČE 

Arheološki lokalitet Gradina – sv. Stipan  

3548/61, 270. 

Medov Dolac 

P-2943 

9. 9. 2014. 

Općina MARINA

MARINA 

Arheološki lokalitet sa crkvom Gospe od Zdravlja 

840, 13750, 13751, 13752, 13753, 13754/1, 13754/2, 13755, 13756/1, 13756/2, 13758/1, 13758/2, 13759, 13763/2, 13763/3, 13764/2, 13764/3, 13766/1, 13766/2, 13766/3, 13767, 13768/1, 13768/2, 13769, 13770/1, 13770/2. 

Vinišće 

P-2889 

11. 8. 2014. 

POZORAC 

Crkva Gospe od Anđeli i srednjovjekovno groblje sa stećcima 

746, 15701, 15633/2, 15653/2, 15654/3, 15688/2, 15689/2, 14541/2, 14541/3, 15236/3, 15237/2, 15238/2, 15240/2, 15241/2, 15244/2, 15245/2, 15248/2, 15250/3, 15251/2, 15257/2, 15258/2, 15259/2, 15261/2, 15262/2. 

Marina 

P-2890 

4. 8. 2011. 

VINIŠĆE 

Kompleks zgrada uljare 

č. zgr. 928/3 i 928/4, č. zem. 14750/1, 14750/2 i 14750/3. 

Vinišće 

P-2982 

17. 9. 2011. 

VINIŠĆE 

Ruralna cjelina srednjovjekovnog naselja Oriovica 

Granica ide sjeveroistočnim rubom čestica 13542, 13536, 13535, 13531, 13530/1, 13522/3, 13522/2, dalje istočnim rubom čestica 13522/1, 13521/2, 13520/2, 13520/1, 13519/1, dalje južnim rubom čestica 13519/2, 13698, 13699, dalje jugozapadnim rubom čestica 13698, 13697/3, 13697/2, 13697/1, dalje sjevernim rubom čestice 13732/1, istočnim rubom čestica 15662, 15665/1, 15891/2 i južnim rubom čestice 13681.

Vinišće 

P-2968 

17. 9. 2011. 

VINIŠĆE 

Ruralna cjelina zaseoka Pavići 

na sjeveru, zapadu i jugu zapadnim rubom čestice 13061, na istoku zapadnim rubom čestice 18976, na sjeveru južnim rubom čestice 18985. 

Vinišće 

P-2983 

12. 9. 2011. 

Grad OMIŠ

GATA 

Crkva Uznesenja Marijina (Gospa od Smova) 

č. zem. 5995 i č. zgr. 390/1 

Gata 

P-2984 

3. 10. 2011. 

KOSTANJE 

Kuća Jerončić 

331, 332 i 329. 

Kostanje 

P-2923 

29. 8. 2011. 

OMIŠ 

Kuća Dražojević Jelić 

583 

Omiš 

P-3092 

2. 4. 2011. 

PODGRAĐE (OMIŠ) 

Pavića most na rijeci Cetini 

područje mosta i prostor gdje se on veže za obje obale rijeke Cetine 

 

P-2988 

10. 10. 2011. 

Općina PODSTRANA

PODSTRANA 

Povijesna cjelina Gornja Podstrana 

Počevši od krajnje sjeverozapadne točke prema sjeveroistoku zaštićeno područje uključuje čestice zemlje broj 351, 352, 354, 359, 333/2, granica nadalje skreće rubom klifova prema jugoistoku te uključuje čestice zemlje broj 333/1, 378, 379, 383, 384, čestice zgrada broj 3, 4, 6, 7, 9, 11/1, 12, 15/2, 17, 18/1, 18/2, 65, 66, 67, 68, 75, česticu zemlje broj 10621/3, čestice zgrada broj 88/2, 87, česticu zemlje 9999/15, čestice zgrada broj 98, 99, 100/1, 100/2, 103/1, 103/2, 104, 105, čestice zemlje broj 10621/2, 9999/21, čestice zgrada broj 110, 111, 112, 113, 114,459, 115, čestice zemlje broj 583/5, 583/4, 583/3, čestice zgrada broj 117/1, 140, 141/4, 144, č. zem. broj 9999/24, čestice zgrada broj 145, 160, 161, 162, sjeverni rub puta 10622/2, čestice zgrada broj 192, 193/1, 193/2, 194/1, 195, 204, 208, čestice zemlje broj 805, 809/2, 809/1, čestice zgrada broj 212/1, 212/2, 215,čestice zemlje broj 812/1, 811/1, 811/2, čestice zgrada broj 219/1, 219/2, 223, 224, 225, 226, česticu zemlje 814, česticu zgrade 429, čestice zemlje broj 1300, 1301, 1302, 1299, česticu zgrade 301, čestice zemlje broj 1303, 1305, 1306, 1309, 1321, 1324, 1325, 1327, 1333, 1331, 1332, 1334 koju okružuje i teče dalje prema jugozapadu. Jugozapadna granica teče česticama zemlje broj 1335, česticom zgrade broj 332/2, obuhvaća dio puta broj 10679/1, te nadalje čestice zemlje broj 10218/6, 1028/7, 10219, 10220, 10221/1, 10221/2, 10222, 9999/55, 1026/4, 10207, 10209/2, 10205/2, prelazeći put skreće prema sjeverozapadu. Nadalje obuhvaća čestice zemlje broj 10677/2, 10677/1, 1389/4, 1389/9, 1389/5, česticu zgrade broj 354, čestice zemlje broj 1389/8, 1389/7, 1224//1, 1225/1, 1227/5, 1227/4, 1229/2, 1231, 1204/2, 1203/2, 1252, 1255, 1257, 1258/1, siječe put 110623/1, 926/2, 926/1, 923, 922, 891/3, 913, 910, 907/4, 907/1, 906/1, 906/2, 906/3, 778/6, 772, 770/2, 770/1, 769, 768/1, 724/1, 723/1, 721/1, 720/5, 720/8, 720/6, 707/1, 707/2, 706, 705/1, 701, 700, 696, 695/4, 695/1, 694, 693, 664/2, 664/3, 663, 665, 662, 659/5, presjeca put 10622/1, nadalje obuhvaća čestice zemlje broj 463, 464/3, 443/3, 442, 498, 504/2, 519/1, 506, 508/3, 508/2, 509/1, 509/2, 510, 417, 392/10, 392/11, 392/12, 392/13, presjeca put 10622/1, te se rubom čestice 341 zatvara na krajnjoj sjeverozapadnoj točki.

Gornja Podstrana 

P-2894 

23. 7. 2011. 

Grad SINJ

SINJ, Trg kralja Tomislava 

Prva franjevačka klasična gimnazija 

610/1, 610/2 i 610/3. 

Sinj 

P-2962 

15. 9. 2011. 

Grad SPLIT

SPLIT 

Dioklecijanov akvedukt na predjelu Sukoišan 

1740/3, 1740/5, 1740/15, 4605/1 i 4658/5. 

Split 

P-2920 

27. 8. 2011. 

SPLIT, Put Firula 8 

Kuća Budrović 

9784/2, 9784/1 ( č. zgr. 4621 i č. zem. 693/3) 

Split 

P-2882 

18. 7. 2011. 

SPLIT, Senjska 78 

Kuća Piplović 

3064 

Split 

P-2900 

29. 7. 2011. 

SPLIT, Fra Bonina 2, Matoševa 4-6 

Stambena višekatnica 

4932/1, 4932/2, 4932/5, (4126/1, 4126/2, 4126/3) 

Split 

P-2881 

18. 7. 2011. 

SRINJINE 

Ruralna cjelina Mužinići 

 610, 81/2, 81/1, 83, 84, 85, 86/1, 304, 86/2, 86/3, 86/4, 9393, 75, 74, 73/1, 72, 71, 70, 69/1, 69/2, 91, 92, 76, 73/2, 73/3, 76, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 219, 79, 1612, 1611/1, 1611/2, 88, 1602, 1603/1, 1603/2, 1603/3, 1600, 1599/2, 1599/1, 1597/2, 1597/1, 1595/2, 1595/3, 1593, 86/4, dio puta 6078, 1589/3, 1589/2, 1589/1, 1588, 1587, 1586, 1584/1, 1584/2, 69/1, 68, 67, 66/2, 66/1, 1582.

Srinjine 

P-2880 

17. 7. 2011. 

Grad SUPETAR

SUPETAR 

Urbanistička cjelina naselja Mlina 

Područje unutar prostornih međa prostora omeđenog na kopiji katastarskog plana Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Split, Ispostava Supetar klasa: 935-06/08-01/1539 urbroj: 541-23-3-09/3-08-4 i 541-23-3-09/3-08-5 od 13. studenoga 2008. 

Supetar 

P-3079 

15. 12. 2011. 

Grad VRGORAC

DUSINA 

Crkva sv. Petra 

č. zgr. 438 i 5087. 

Dusina 

P-2942 

9. 9. 2011. 

KOZICA 

Zaselak Katići 

20, 17/1, 17, 416, 8,7,6/3, 6/1, 5, 3, 2/2, 2/3, 1/1, 356, 109/3, 367/3, 357/3, 357/2, 357/1, 99, 26, 25/2, 95/5, 92, 93, 89/9, 89/6, 89/5, 89/4, 89/2, 89/1, 84/2, 84/5, 84/1, 88/1, 85, 29/1, 32/5, 32/4, 46/13, 46/2, 46/11, 46/4, 46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 46/9, 46/10, 40, 55/1, 55/7, 55/6, 55/5, 55/4, 55/3, 55/2, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 54/4, 54/9, 54/3, 56/1, 83/1¸3, 83/12, 83/11, 83/10, 83/24, 83/9, 83/8, 83/7, 83/6, 83/32, 83/4, 83/1, 83/30, 83/29, 83/23, 83/22, 83/21, 34, 32/1, 32/2, 32/3, 46/14, 46/2.

Kozica 

P-2975 

24. 9. 2011. 

ORAH 

Župna crkva sv. Marka evanđelista 

1746 

Orah 

P-2937 

9. 9. 2011. 

VELIKI PROLOG 

Crkva Velike Gospe 

č. zgr. 534 

Dusina 

P-2941 

9. 9. 2011. 

VRGORAC 

Rudnik Paklina 

529, 530, 5281, 5282, 5283, 5287 

Vrgorac 

P-3054 

1. 12. 2011. 

ŠIBENSKO-KNINSKA županija

Grad KNIN

KNIN 

Zgrada Preparandije 

č. zgr. 2749, 2756 i č. zem. 2743/1. 

Knin 

P-2978 

2. 10. 2011. 

Općina RUŽIĆ

RUŽIĆ 

Arheološka zona Umljanović 

Područje unutar prostornih međa koje idu tokom rijeke Čikole ispod Male Baljčke glavice dalje prema sjeveru i istoku Čikolom pa sjeveroistočnom i istočnom padinom Baline glavice prema jugu na cestu Drniš-Split i dalje tom cestom do križanja s putom koji vodi prema Čikoli i dalje tim putom ponovo na Čikolu.

 

P-3075 

10. 12. 2014. 

Općina TISNO

TISNO 

Stambena kuća 

č. zgr. 433 

Tisno 

P-2993 

21. 10. 2011. 

VARAŽDINSKA županija

Općina BEDNJA

TRAKOŠĆAN 

Dvije tradicijske drvena građevine

1668 i 1669 

Trakošćan 

P-3095 

8. 12. 2011. 

Općina VISOKO

VINIČNO 

Kapela sv. Marije Magdalene 

1, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/5. 

Vinično 

P-3009 

12. 8. 2011. 

VIROVITIČKO-PODRAVSKA županija

Grad SLATINA

SLATINA 

Arheološka zona Veliko polje 

527/1, 527/2, 527/3, 527/4, 526/1, 526/2, 526/3, 526/4, 525/1, 525/2, 524/1, 524/2, 524/3, 524/4, 523, 522/1, 522/2, 522/3, 521, 520/1, 520/2, 520/3, 519/1, 519/2, 518/1, 518/2, 517/1, 517/2, 517/3, 516/1, 516/2, 515, 514/1, 514/2, 514/3, 468, 467, 466, 465, 464, 463, 460, 459, 458

Podravska Slatina 

P-2932 

25. 8. 2014. 

SLATINA,
Ante Kovačića 1 

Povijesna građevina »Stara škola« 

4372 

Slatina 

P-2926 

3. 9. 2011. 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA županija

Općina BABINA GREDA

BABINA GREDA, M. Stojanovića 212 

Kuća s okućnicom 

1143

Babina Greda 

P-3081 

8. 12. 2011. 

Grad ILOK

BAPSKA, S. Radića 22 

Tradicijska kuća 

1902 

Bapska 

P-3094 

15. 12. 2011. 

Općina IVANKOVO

IVANKOVO, Ulica Bošnjaci 14 

Vojno – krajiška zgrada 

775/1 

Ivankovo 

P-2921 

22. 8. 2011. 

Općina TOMPOJEVCI

BERAK, Čakovačka 16 

Tradicijska kuća 

971 

Berak 

P-3082 

8. 12. 2011. 

BERAK, Orolička 15 

Tradicijska kuća 

979

Berak 

P-3083 

8. 12. 2011. 

BERAK, Orolička 30 

Tradicijska kuća 

996

Berak 

P-3084 

8. 12. 2011. 

ČAKOVCI, Šandora Petefija 37 

Tradicijska kuća 

712

Čakovci 

P-3086 

8. 12. 2011. 

ČAKOVCI, Š. Petefija 26 

Tradicijska kuća 

429

Čakovci 

P-3089 

8. 12. 2011. 

ČAKOVCI, Šandora Petefija 64 

Tradicijska kuća i okućnica 

409

Čakovci 

P-3087 

8. 12. 2011. 

ČAKOVCI 

Tradicijska kuća i okućnica 

672/1

Čakovci 

P-3088 

8. 12. 2011. 

ČAKOVCI, Šandora Petefija 36 

Tradicijska kuća i okućnica 

424

Čakovci 

P-3085 

8. 12. 2011. 

TOMPOJEVCI, Kralja Zvonimira 9 

Tradicijska kuća i okućnica 

143

Tompojevci 

P-3091 

8. 12. 2011. 

Općina TORDINCI

KOROG, Ulica Ive Lole Ribara 26 

Tradicijska kuća i okućnica 

191/1

Korođ 

P-3090 

8. 12. 2011. 

Grad VUKOVAR

VUKOVAR 

Povijesno – urbanistička cjelina Bata –Ville  

Početna točka granice ide jugoistočnom stranom od obale Dunava i č. 7068/13 prema č. 486/1 i 494/1 u Strojarskoj ulici te č. 474/1, obuhvaćajući zgrade Kolonije I. Potpm granica teče uz koridor željezničke pruge Vinkovci – Osijek i č. 38/1, 39/5, 39/4, 39/6, 2/1, 43, presijecajući Kolodvorsku ulicu i nastavlja teći na č. 47, 7077/1, 7081, 7084, 51/1, obrubljujući zgrade Kolonije II. Presjecajuću ulicu Blage Zadre, granica se penje zapadno prema zgradama Kolonije III s č. 95 i 96 te prelazeći preko ul. Kralja Zvonimira i prolazeći uz rub č. 202 te ulice dr, A. Starčevića granica se penje prema zgradama Kolonije IV uz ulicu R. Perešina do zgrade sportskog aerodroma s č. 16. Crta granice se proteže dalje prema sjeveroistoku, siječe želj. Prugu Vinkovci – Osijek i ulicu J. Bate, obuhvaćajući č. 7077/1. Od sjeveroistoka prema jugoistoku granica prati obalu rijeke Dunav sa pripadajućim joj čestica.a 14/2, 14/3, 7068/6, 7068/7, 7068/8, 7068/9, 7068/10, 38/2, 7068/11, 38/3, 7068/12 i završavajući s č. 7068/13 koja ke ujedno i početna točka granice.

Vukovar 

P-2985 

1. 10. 2011. 

VUKOVAR, Županijska 62 

Zgrada Lučke kapetanije 

1081

Vukovar 

P-3061 

1. 12. 2011. 

VUKOVAR, Županijska 66 

Zgrada prizemnica 

1079

Vukovar 

P-3059 

10. 11. 2011. 

VUKOVAR, Županijska 74 

Zgrada prizemnica 

1074 

Vukovar 

P-3072 

3. 12. 2011. 

ZADARSKA županija

Grad BENKOVAC

BENKOVAC 

Mala pećina u kanjonu rijeke Kličevice 

986/1 

Raštević 

P-2989 

13. 10. 2011. 

KOLARINA 

Crkva sv. Paraskeve (Petke) na groblju 

č. zgr. 62/1 i 62/2. 

Perušić 

P-2940 

8. 9. 2011. 

Grad ZADAR

ZADAR 

Okolina arheološkog lokaliteta – nekropola staroga Zadra 

Glagoljaška ulica; 9369/3, 9369/2, 4924/8, dio 9369/1, 4927, 4924/7, 9369/4,; čestice zapadno od Trgovačko centra; 4820/9, 4820/11, 4820/6, 4820/2, 4820/3, 4828/8, 4820/7, 4820/1, 4820/5.

Zadar 

P-3065 

3. 12. 2011. 

ZAGREBAČKA županija

Općina BRCKOVLJANI

PREČEC,

Vidićeva 19 

Tradicijska okućnica 

349 

Prečec 

P-3049 

24. 11. 2011. 

Grad DUGO SELO

DUGO SELO,

Ulica Josipa Zorića 

Zgrade dviju starih škola 

643 i 644/1. 

Dugo Selo I 

P-2911 

19. 8. 2011. 

Grad JASTREBARSKO

JASTREBARSKO 

Posjed 

2358 

Prekrižje 

P-3039 

18. 11. 2011. 

PLEŠIVICA (JASTREBARSKO) 

Zgrada stare škole 

2367/1 i 2367/2 

Plešivica 

P-2934 

3. 9. 2011. 

Općina KRIŽ

KRIŽ, Milke Trnine 15 

Tradicijska kuća 

684/1 

Križ 

P-2991 

28. 10. 2011. 

Općina LUKA

LUKA 

Žup. crkva sv. Roka i župni dvor 

1024 i 1023 

Pluska 

P-3066 

19. 11. 2011. 

Općina MARIJA GORICA

MARIJA GORICA 

Zgrada škole 

114, 110/3, 110/5, 113 i 115. 

Kraj 

P-2935 

4. 8. 2011. 

Općina PRESEKA

DONJA VELIKA (PRESEKA) 

Kapela Uznesenja Blažene Djevice Marije na groblju 

1046/3, 1048, 1048/1, 1045, 1046/1, 1049/3. 

Hudovljani 

P-2917 

19. 8. 2011. 

Grad SAMOBOR

SAMOBOR 

Izvor potoka Toplica 

110, 111 i 120/2. 

Samobor 

P-2914 

23. 7. 2011. 

SAMOBOR 

Tradicijska okućnica Jelenići 

1950/1 

Grabar 

P-2887 

4. 8. 2011. 

SJEČEVAC 

Kapetanova kuća 

502 

Budinjak 

P-2916 

23. 7. 2011. 

Grad SVETI IVAN ZELINA

SALNIK 

Pravoslavna kapela sv. Petke 

698, 699, 700, 702, 703, 704. 

Salnik 

P-2992 

29. 10. 2011. 

SVETI IVAN ZELINA 

Kurija Lentulaj 

2026 

Zelina 

P-3069 

9. 12. 2011. 

Grad ZAPREŠIĆ

ZAPREŠIĆ 

Tvornica »Karbon« 

5840/1 i 5840/30 

Zaprešić 

P-3050 

21. 11. 2011. 

Općina ŽUMBERAK

SOŠICE 

Grkokat. župna crkva sv. Petra i Pavla i rimokat. kapela Uznesenja BDM 

1317, 3577, 1315, 1316 i 3576/2. 

Sošice 

P-2948 

12. 9. 2011. 

(B) POKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

Kulturno dobro

Broj
Registra

Datum isteka preventivne zaštite

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija

Općina PLOČE

KOMIN, Crkva sv. Antuna
Padovanskog

Slika sv. Barbara 

P-2877 

7. 7. 2011. 

GRAD ZAGREB

Grad ZAGREB

ZAGREB 

Ostavština prof. Tihomila Stahuljaka 

P-2906 

1. 8. 2011. 

ZAGREB 

Starodobno vozilo, osobni automobil marke Mercedes Daimler-Benz 

P-2961 

26. 8. 2011. 

ZAGREB, Kaptol 31 

Zastava s grbom obitelji Erdödy i stijeg s kopljem 

P-3073 

8. 12. 2011. 

ISTARSKA županija

Grad NOVIGRAD (BUJE)

NOVIGRAD, Muzej u osnivanju

Drvena rezbarena i oslikana skulptura sv. Jurja iz crkve sv. Kate u Novigradu 

P-2949 

12. 9. 2011. 

NOVIGRAD (ISTRA) 

Etnografska zbirka u staroj župnoj kući 

P-2925 

1. 9. 2011. 

Grad POREČ

POREČE, zgrada Biskupskog dvora

Dva fragmenta podnog mozaika iz Zbirke crkvene umjetnosti 

P-3017 

20. 10. 2011. 

Grad ROVINJ

ROVINJ 

Brod »Rovinjka« 

P-3074 

9. 12. 2011. 

ROVINJ, Crkva BDM od Milosti

Oltarna pala »Bogorodica s djetetom« 

P-2893 

22. 9. 2011. 

Općina TINJAN

KRINGA Župa sv.Petra i Pavla u Kringi 

Orgulje braće Zupan 

P-2892 

25. 7. 2011. 

KARLOVAČKA županija

Grad KARLOVAC

KARLOVAC, Trg bana Josipa Jelačića 7 

Dio knjižnog fonda knjjižnice Franjevčakog samostana 

P-3078 

11. 12. 2011. 

KARLOVAC, Franjevački samostan

Izložbena zbirka sakralne umjetnosti i knjižnog fonda franjevačkog samostana 

P-2969 

29. 9. 2011. 

KARLOVAC, Franjevački samostan

Orijentalna tapiserija religijske namjene 

P-3097 

1. 9. 2011. 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA županija

Grad KRIŽEVCI

KRIŽEVCI, Zbirka župe sv. Ane

Reljef »Rođenje Isusovo« 

P-2885 

25. 7. 2011. 

KRAPINSKO-ZAGORSKA županija

Općina DESINIĆ

HUM KOŠNIČKI, Dvor Veliki Tabor 

Klavir

P-2918 

25. 8. 2011. 

Općina MIHOVLJAN

MIHOVLJAN

Etnografska zbirka 

 P – 2919

27. 8. 2011.

Grad PREGRADA

PREGRADA, Kapela sv. Leonarda u Pregradskim Vrhima

Sakralni inventar 

P-3077 

19. 11. 2011. 

MEĐIMURSKA županija

Općina ŠTRIGOVA

ŠTRIGOVA, Ckva sv. Jeronima 

Pokretni inventar

P-2929 

29. 8. 2011. 

PRIMORSKO-GORANSKA županija

Grad KRK

KORNIĆ

Zavičajna etnografska zbirka Kornić 

P-2883 

11. 7. 2011. 

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Općina BOL

BOL, Galerija »B. Dešković« 

Slika Pučišća 

P-3063 

3. 12. 2011. 

BOL, Galerija »B. Dešković«  

Slika Škarpina 

P-3064 

3. 12. 2011. 

Grad KAŠTELA

KAŠTEL LUKŠIĆ, Crkva Uznesenja BDM

Drveni ormar iz sakristije crkve

P-2931 

4. 9. 2011. 

Grad OMIŠ

OSTROVICA, Crkva sv. Nikole

Slika sv. Jurja na konju 

P-2938 

15. 7. 2011. 

OSTROVICA, Crkva sv. Nikole

Slika sv. Nikole sa svecima 

P-2939 

15. 7. 2011. 

Općina PROLOŽAC

DONJI PROLOŽAC, Ž. crkva sv. Mihovila

Molzerove orgulje 

P-2879 

21. 7. 2011. 

Općina SEGET

SEGET DONJI, Hrvatskih žrtava 360 

Kamen s reljefnim prikazom ljiljana s pročelja palače Berislavić 

P-2930 

20. 8. 2011. 

Grad SPLIT

SPLIT, Kranjčevićeva 22 

Drvena škrinja (prednja strana) 

P-2924 

26. 8. 2011. 

ŠIBENSKO-KNINSKA županija

Grad ŠIBENIK

ŠIBENIK– Crnica, Crkva Bezgrješnog Začeća BDM (sv. Nedjeljice)

Oltarna pala Bogorodica Bezgrješna 

P-2936 

8. 9. 2011. 

ŠIBENIK 

Slike Gajeta, Suvremena žena, Autokarikatura i Tempora Muntantur 

P-2973 

23. 9. 2011. 

ZLARIN, Crkva Marijinog Uznesenja

Oltar sv. Križa 

P-2974 

10. 9. 2011. 

Grad VODICE

PRVIĆ ŠEPURINA, Crkva sv. Jelene

Oltar Raspeća i oltarna slika Krista na križu 

P-2972 

10. 9. 2011. 

VARAŽDINSKA županija

Općina DONJA VOĆA

DONJA VOĆA, Kapela sv. Tome 

Pokretni inventar kapele sv. Tome 

P-3068 

2. 12. 2011. 

Grad VARAŽDIN

VARAŽDIN, Gradski muzej Varaždin

206 predmeta etnološke građe 

P-3051 

7. 11. 2011. 

VARAŽDIN, Gradski muzej Varaždin

Skulptura kraljice Elizabete (Sisi) 

P-3052 

29. 9. 2011. 

ZADARSKA županija

Grad BIOGRAD NA MORU

BIOGRAD NA MORU,
Župna crkve sv. Stošije 

Orgulje

P-2950 

12. 9. 2011. 

Općina GRAČAC

DONJI SRB 

Kovački mijeh 

P-3041 

27. 11. 2011. 

Općina KUKLJICA

ZADAR Stalna izložba crkvene umjetnosti 

Slika Gospa od Sniga iz crkve Gospe od Sniga 

P-3006 

29. 9. 2011. 

Grad OBROVAC

KRUPA, Manastir Uspenja Bogorodice

Barjak – Litija s prikazima Krštenja Kristova i Uspenja Bogorodice 

P-2953 

12. 9. 2011. 

KRUPA, Manastir Uspenja Bogorodice

Barjak – Litija s prikazima sv. Nikole i Uskrsnuća Kristova 

P-2955 

12. 9. 2011. 

Općina POVLJANA

POVLJANA, Župni ured  

Oltarna slika Bogorodica sa Djetetom i sv. Jurjem 

P-3076 

12. 12. 2011. 

Općina PREKO

ŠKOLJIĆ, Samostan sv. Pavla

Rukopisi na glagoljici 

P-2951 

12. 9. 2011. 

Općina SVETI FILIP I JAKOV

SVETI FILIP I JAKOV, Crkva sv. Mihovila (danas sv. Roka) na Rogovu 

Oltarna slika Bogorodica s Djetetom i svecima 

P-2954 

12. 9. 2011. 

Grad ZADAR

ZADAR, katedrala sv. Stošije

Korska sjedala 

P-2952 

12. 9. 2011. 

ZADAR, Riznica crkve sv. Ilije 

Litijski list

P-2979 

29. 9. 2011. 

ZADAR Stalna izložba crkvene umjetnosti 

Slika »Bogorodica i sv. Ivan Evanđelist« 

P-2980 

29. 9. 2011. 

ZADAR Stalna izložba crkvene umjetnosti 

Slika Gospa od Ružarija s donatorom 

P-3007 

29. 9. 2011. 

ZAGREBAČKA županija

Općina JAKOVLJE

JAKOVLJE, Kapela sv. Doroteje 

Glavni oltar u kapeli sv. Doroteje 

P-3038 

6.10.2011 

Općina KRAŠIĆ

KRAŠIĆ, rodna kuć bl. Kard. A. Stepinca 

Etnografska zbirka u rodnoj kući blaženog kardinala Alojzija Stepinca

P-3070 

21. 11. 2011. 

Grad SAMOBOR

SAMOBOR, Crkva Uznesenja BDM

Bočni oltar sv. Križa 

P-3071 

10. 11. 2011. 

Grad VRBOVEC

LOVREČKA VAROŠ Crkva sv. Lovre

Propovjedaonica 

P-2886 

1. 7. 2011. 

Općina ŽUMBERAK

SOŠICE, Samostan časnih sestara Bazilijanki 

Žumberačka etnografska zbirka 

P-2987 

10. 9. 2011. 

(C) NEMATERIJALNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

Kulturno dobro

Broj
Registra

Datum isteka preventivne zaštite

GRAD ZAGREB

Grad ZAGREB

ZAGREB, Heinzelova 2a 

Proces ručne izrade različitih vrsta šešira i kapa proizvodnog obrta »Šeširi Škrgatić« 

P-3101 

19. 12. 2011. 

Klasa: 612-08/07-12/10024

Urbroj: 532-04-01-1/4-09-23

Zagreb, 31. prosinca 2008.

Ministar kulture
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.