Odluka o postavljenju Ranka Vilovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku i svim njezinim tijelima

NN 112/2009 (18.9.2009.), Odluka o postavljenju Ranka Vilovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku i svim njezinim tijelima

112 18.09.2009 Odluka o postavljenju Ranka Vilovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku i svim njezinim tijelima

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2830

Na temelju odredbe članku 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske klasa: T-Pov-018-07/09-01/09, urbroj: 50304/2-09-5 od 14. rujna 2009., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam RANKA VILOVIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika – stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji ujedinjenih naroda u New Yorku i svim njezinim tijelima.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/09-02/31
Urbroj: 71-05-03/1-09-4
Zagreb, 14. rujna 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.