Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u Osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti

NN 118/2009 (30.9.2009.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u Osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti

118 30.09.2009 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u Osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2924

Na osnovi odredbi članka 48. i 145. stavka 1. točke 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 6. sjednici održanoj 7. rujna 2009. godine, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU DAVANJA MIŠLJENJA O OPRAVDANOSTI OSNIVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA, ODNOSNO PRIVATNE PRAKSE U OSNOVNOJ MREŽI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u Osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti (»Narodne novine« broj 94/05.,136/06., 80/07., 117/07. i 64/08.) u naslovu riječi: »Osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti« zamjenjuju se riječima: »Mreži javne zdravstvene službe.«

Članak 2.

U članku 1. stavak 1. riječi: »Osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti« zamjenjuju se riječima: »Mreži javne zdravstvene službe«, a riječi: (»Narodne novine broj 188/04. i 115/07.)«, briše se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 338-01-01-09-1

Urbroj: 025-04/09-01/180

Zagreb, 7. rujna 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
Dražen Jurković, dr. med., v. r.