Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za alkoholometre i alkoholne areometre

NN 118/2009 (30.9.2009.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za alkoholometre i alkoholne areometre

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

2928

Na temelju članka 35. stavak 4., članka 36. stavak 2., članka 39. stavak 2. i članka 40. stavak 5. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« br. 163/03, 194/03 i 111/07), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA ALKOHOLOMETRE I ALKOHOLNE AREOMETRE

Članak 1.

U tekstu Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za alkoholometre i alkoholne areometre (»Narodne novine« br.: 2/2007) riječ »toplomjer« zamjenjuje se s riječi »termometar« u svim padežima.

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-03/23

Urbroj: 558-02/1-1-5-09-1

Zagreb, 22. rujna 2009.

Ravnatelj
mr. sc. Krešimir Buntak, v. r.