REZOLUCIJU O ZLOĆUDNIM TUMORIMA

NN 121/2009 (7.10.2009.), REZOLUCIJU O ZLOĆUDNIM TUMORIMA

121 07.10.2009 Rezolucija o zloćudnim tumorima

HRVATSKI SABOR

2979

– Imajući u vidu odredbe Ustava Republike Hrvatska kojima je utvrđeno da država osigurava uvjete za zdrav život svojih građana,

– Imajući u vidu Rezoluciju Svjetske zdravstvene organizacije o prevenciji i kontroli karcinoma od 2005. godine,

– Imajući u vidu Rezoluciju Europskog parlamenta iz 2008. godine o borbi protiv raka u proširenoj Europskoj uniji,

– Imajući u vidu i ostale aktivnosti Svjetske zdravstvene organizacije i Europske unije u sprječavanju, ranom otkrivanju i liječenju te rehabilitaciji oboljelih,

– Imajući u vidu sveukupne napore koje ulaže zajednica u smanjenje broja oboljelih i umrlih od zloćudnih bolesti,

– Vodeći računa o izloženosti sve većeg dijela populacije rizicima koji uzrokuju ili potiču nastanak zloćudnih tumora,

– Budući da broj novoregistriranih zloćudnih tumora u četiri godine (prema podacima posljednjih izdanja Registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 2003. – 2006. godine) nije opadao, nego naprotiv rastao s 19.839 na 20.051 oboljelih,

– Budući da je u razdoblju 2003. – 2006. godine broj umrlih od zloćudnih bolesti rastao s 12.373 na 12.551 godišnje,

– Budući da je dobno standardizirana incidencija oboljelih od zloćudnih tumora na 100.000 stanovnika porasla u navedenom razdoblju s 359,1 u 2003. godini na 373,4 u 2006. godini,

– Budući da je statistička stopa smrtnosti na 100.000 stanovnika u navedenom razdoblju rasla s 278,8 umrlih na 282,8 umrla od zloćudnih bolesti,

– Budući da se karcinom dojke, koji predstavlja četvrtinu svih zloćudnih tumora žena, nalazi u porastu posljednjih tridesetak godina,

– Budući da se karcinom pluća, koji predstavlja petinu svih zloćudnih tumora muškaraca, nalazi u porastu posljednjih tridesetak godina,

– Budući da je, unatoč svim poduzetim mjerama, u 2006. godini od raka dojke oboljelo 2.203, a umrlo 846 žena, a od raka pluća oboljelo 2.182, a umrlo 2.145 muškaraca

– Budući da je u Republici Hrvatskoj u stalnom porastu i broj oboljelih od ostalih zloćudnih tumora,

– Budući da se registrirana pojavnost zloćudnih tumora znatno razlikuje po pojedinim županijama,

– Budući da u svim dijelovima države nisu jednaki uvjeti dijagnosticiranja, registracije, liječenja i rehabilitacije oboljelih od zloćudnih tumora,

– Budući da u provođenju edukacije i preventivnih mjera za sprječavanje zloćudnih bolesti postoje brojne poteškoće,

– Budući da su brojni problemi zabilježeni u postupcima ranog otkrivanja zloćudnih bolesti, Hrvatski sabor, na sjednici 2. listopada 2009., donosi

REZOLUCIJU

O ZLOĆUDNIM TUMORIMA

i poziva sve nadležne institucije – Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, sve zdravstvene institucije, gospodarske subjekte, medije i udruge za borbu protiv zloćudnih tumora da:

1. Poduzmu sve odgovarajuće korake u vezi sa sprječavanjem, ranim otkrivanjem i liječenjem uključujući rehabilitaciju i organiziranje mreže ustanova palijataivne skrbi, u svrhu smanjenja broja oboljelih i umrlih od zloćudnih bolesti,

2. Pruže potporu u organiziranju i financiranju svih postupaka čiji je cilj smanjivanje broja oboljelih i umrlih od zloćudnih bolesti,

3. Omoguće uvođenje u praksu svih preporuka i smjernica stručnih tijela koja objedinjuju medicinske stručnjake koji se bave zloćudnim tumorima,

4. Promiču zdrave načine života, a osobito nepušenje, pravilnu prehranu, kretanje, održavanje odgovarajuće tjelesne težine, izbjegavanje prekomjerne konzumacije alkohola i izbjegavanje svih kancerogenih tvari,

5. Organiziraju i usklade sve javno zdravstvene, obrazovne i druge institucije koje mogu provoditi edukaciju stanovništva o izbjegavanju rizika i ranoj dijagnostici zloćudnih bolesti,

6. Potiču sredstva javnog informiranja da prenose informacije o zloćudnim bolestima i načinima izbjegavanja rizika, ranog otkrivanja i liječenja svih bolesti,

7. Promiču svijest o potrebi redovitih preventivnih zdravstvenih pregleda prilagođenih dobi i spolu stanovništva,

8. Prošire preventivne preglede i organizirani probir na više vrsta zloćudnih bolesti i uvedu nove metode dijagnostike kada su znanstveno opravdane,

9. Potiču znanstvene institucije na istraživanje i širenje novih spoznaja o zloćudnim bolestima, posebice istraživanja na području primarne prevencije, probira i ranog otkrivanja zloćudnih tumora, te lijekova 1 drugih postupaka liječenja,

10. Poduzmu sve mjere, uključujući i zakonodavne, u cilju smanjivanja izloženosti kancerogenim tvarima na radnom mjestu i okolišu,

11. Osiguraju rad multidisciplinarnih onkoloških timova radi najboljeg mogućeg načina dijagnostike i liječenja svih oboljelih od zloćudnih bolesti, brige o kvaliteti života uključujući i psihološku potporu i skrb oboljelih,

12. U središte postave bolesnika kao aktivnog partnera u borbi protiv raka,

13. U potpunosti zaštite ljudska prava i dostojanstvo onkološkog bolesnika, a poglavito djece,

14. Iskorijene neopravdanu stigmu i strah koji se povezuje sa zloćudnim tumorima, jer rak je lječiva i izlječiva bolest,

15. Omoguće svakom bolesniku jednake obvezujuće postupke liječenja, jednaku skrb i pomoć njegovoj obitelji,

16. Osiguraju brz prijenos potvrđenih znanstvenih rezultata istraživanja u klinički primjenjive metode ranog otkrivanja i optimalnih načina liječenja raka,

17. Osiguraju optimalne uvjete za rad jedinstvenog registra za rak Republike Hrvatske, te potiču razvoj jedinstvene kliničke baze podataka i time omogućuju strateško planiranje prevencije i evaluacije onkološke skrbi,

18. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi u suradnji s upravnim tijelima, stručnim institucijama i udrugama izradi Nacionalni plan i program borbe protiv raka u kojem će sveobuhvatno zaživjeti načela navedena u Rezoluciji, do 2010. godine.

Klasa: 500-01/09-02/02

Zagreb, 2. listopada 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga Sabora
Luka Bebić, v. r.