Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u očuvanju kulture hrvatskog naroda u Republici Srbiji

NN 121/2009 (7.10.2009.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u očuvanju kulture hrvatskog naroda u Republici Srbiji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2984

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavka 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM
MARKA MARULIĆA

za osobite zasluge u očuvanju kulture hrvatskog naroda u Republici Srbiji:

1. JASNA MELVINGER

2. LAZAR MERKOVIĆ

3. VOJISLAV SEKELJ

4. PETKO VOJNIĆ PURČAR.

Klasa: 060-03/09-13/14

Urbroj: 71-05-04/1-09-01

Zagreb, 25. rujna 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.