Odluka o odlikovanju dr. sc. Radomira Pavićevića Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 121/2009 (7.10.2009.), Odluka o odlikovanju dr. sc. Radomira Pavićevića Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2987

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavka 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

dr. sc. RADOMIR PAVIĆEVIĆ

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM
KATARINE ZRINSKE

za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota.

Klasa: 060-03/09-13/12

Urbroj: 71-05-04/1-09-01

Zagreb, 25. rujna 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.