Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana

NN 122/2009 (12.10.2009.), Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3007

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavka 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM HRVATSKOG PLETERA

za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana:

1. akademik DUŠAN BILANDŽIĆ

2. TOMISLAV BUNTAK

3. prof. dr. sc. BRANKO CARATAN

4. DRAGUTIN DIMITROVIĆ

5. MARTINA FILJAK

6. IVO LATIN – posmrtno

7. ANTUN MILOVIĆ – posmrtno

8. prof. dr. sc. ANĐELKO RUNJIĆ

9. DRAGUTIN POLJAK

10. CELESTIN SARDELIĆ – posmrtno

11. akademik TOME SERAFIMOVSKI

Klasa: 060-03/09-16/04
Urbroj: 71-05-04/1-09-01
Zagreb, 25. rujna 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.