Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

NN 122/2009 (12.10.2009.), Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

MINISTARSTVO TURIZMA

3020

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj 152/08.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O PROGLAŠAVANJU TURISTIČKIH OPĆINA I GRADOVA I O RAZVRSTAVANJU NASELJA U TURISTIČKE RAZREDE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom proglašavaju se turističke općine i gradovi te naselja razvrstavaju u turističke razrede.

Članak 2.

Naselja se razvrstavaju u četiri razreda: A, B, C i D.

Turističkim općinama i gradovima se proglašavaju i u turističke razrede razvrstavaju naselja prema Tabeli I u prilogu ovog Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ovaj Pravilnik se primjenjuje od dana stupanja na snagu u smislu odredbi članka 4. i 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/08.).

Klasa: 011-01/09-02/28

Urbroj: 529-05-09-01

Zagreb, 30. rujna 2009.

Ministar
Damir Bajs, v. r.

Tabela I

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD

OPĆINA

NASELJE

RAZRED

DUGO SELO

D

Dugo Selo

C

Lukarišće

B

IVANIĆ GRAD

D

Ivanić Grad

A

Šumećani

C

JASTREBARSKO

D

Donji Desinec

C

Ivančići

C

Jastrebarsko

B

Plešivica

C

SAMOBOR

D

Bregana

C

Lug Samoborski

C

Samobor

A

Smerovišće

C

SVETA NEDELJA

D

Rakitje

C

Sveta Nedelja

B

SVETI IVAN
ZELINA

D

Blaževdol

C

Brezovec Zelinski

C

Donja Zelina

C

Hrastje

C

Komin

C

Sveti Ivan Zelina

C

VELIKA GORICA

D

Staro Čiče

C

Velika Buna

C

Velika Gorica

A

Velika Mlaka

C

Vukovina

C

VRBOVEC

D

Luka

C

Vrbovec

B

ZAPREŠIĆ

D

Ivanec Bistranski

C

Zaprešić

C

Bistra

D

Poljanica Bistranska

C

Brdovec

D

Savski Marof

C

Dubrava

D

Dubrava

C

Gradec

D

Jakovlje

D

Jakovlje

C

Kraljev Vrh

C

Klinča Sela

D

Donja Zdenčina

C

Klinča Sela

C

Repišće

C

Kloštar Ivanić

D

Kloštar Ivanić

C

Križ

D

Križ

C

Marija Gorica

D

Hrastina

C

Pisarovina

D

Pisarovina

C

Rugvica

D

Ježevo

C

Stupnik

D

Donji Stupnik

C

Žumberak

D

Žumberak

C

II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD

OPĆINA

NASELJE

RAZRED

DONJA STUBICA

D

Donja Stubica

A

KLANJEC

D

Klanjec

C

KRAPINA

D

Krapina

A

OROSLAVJE

D

Oroslavje

B

PREGRADA

D

Pregrada

C

Sopot

C

Valentinovo

C

ZABOK

D

Zabok

B

ZLATAR

D

Zlatar

C

Bedekovčina

D

Bedekovčina

C

Budinščina

D

Budinščina

C

Desinić

D

Gornja Stubica

D

Gornja Stubica

C

Krapinske Toplice

D

Krapinske Toplice

A

Kumrovec

D

Kumrovec

C

Risvica

C

Marija Bistrica

D

Marija Bistrica

B

Mihovljan

D

Mihovljan

C

Stubičke Toplice

D

Sljeme

C

Stubičke Toplice

A

Sveti Križ
Začretje

D

Sveti Križ Začretje

C

Tuhelj

D

Tuhelj

C

Tuheljske Toplice

A

Veliko
Trgovišće

D

Veliko Trgovišće

C

Zagorska Sela

D

Zagorska Sela

C

Zlatar Bistrica

D

Zlatar Bistrica

C

III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD

OPĆINA

NASELJE

RAZRED

GLINA

D

Glina

C

HRVATSKA
KOSTAJNICA

D

Hrvatska
Kostajnica

B

KUTINA

D

Banova Jaruga

C

Kutina

A

NOVSKA

D

Brestača

C

Novska

C

PETRINJA

D

Petrinja

B

SISAK

D

Čigoć

C

Kratečko

C

Sisak

A

Dvor

D

Gvozd

D

Gvozd

C

Hrvatska
Dubica

D

Jasenovac

D

Drenov Bok

B

Jasenovac

B

Krapje

B

Lekenik

D

Lekenik

C

Letovanić

C

Pešćenica

C

Lipovljani

D

Lipovljani

C

Popovača

D

Popovača

B

Potok

C

Sunja

D

Topusko

D

Topusko

A

IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD

OPĆINA

NASELJE

RAZRED

DUGA RESA

D

Donji Zvečaj

B

Duga Resa

B

Mrežnički Brig

B

Petrakovo Brdo

C

Zvečaj

B

KARLOVAC

D

Karlovac

A

OGULIN

D

Jasenak

A

Ogulin

B

Otok Oštarijski

B

Sabljak Selo

C

OZALJ

D

Ozalj

C

SLUNJ

D

Rastoke

C

Slunj

B

Barilović

D

Barilović

C

Bosiljevo

D

Cetingrad

D

Draganić

C

Generalski Stol

D

Generalski Stol

C

Josipdol

D

Josipdol

B

Kamanje

D

Krnjak

D

Krnjak

C

Netretić

D

Netretić

C

Rakovica

D

Čatrnja

B

Grabovac

B

Oštarski Stanovi

C

Rakovica

C

Ribnik

D

Vojnić

D

Vojnić

C

Žakanje

D

Jurovski Brod

C

Žakanje

C

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD

OPĆINA

NASELJE

RAZRED

IVANEC

D

Ivanec

C

LEPOGLAVA

D

Lepoglava

C

LUDBREG

D

Ludbreg

B

NOVI MAROF

D

Novi Marof

C

VARAŽDIN

D

Hrašćica

C

Varaždin

A

VARAŽDINSKE TOPLICE

D

Varaždinske
Toplice

A

Bednja

D

Trakošćan

A

Gornji
Kneginec

D

Turčin

B

Jalžabet

D

Jalžabet

C

Ljubešćica

D

Maruševec

D

Petrijanec

D

Petrijanec

C

Trnovec
Bartolovečki

D

Trnovec

C

Vidovec

D

Vidovec

C

VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

GRAD

OPĆINA

NASELJE

RAZRED

ĐURĐEVAC

D

Đurđevac

A

KOPRIVNICA

D

Koprivnica

A

Starigrad

C

KRIŽEVCI

D

Križevci

B

Drnje

D

Ferdinandovac

D

Ferdinandovac

C

Gola

D

Gola

C

Gornja Rijeka

D

Kostanjevec
Riječki

C

Hlebine

D

Hlebine

C

Kalinovac

D

Kalinovac

C

Kalnik

D

Kalnik

C

Legrad

D

Legrad

C

Molve

D

Molve

C

Novigrad
Podravski

D

Novigrad
Podravski

C

Peteranec

D

Peteranec

C

Podravske Sesvete

C

Rasinja

D

Cvetkovec

C

Subotica Podravska

C

Sokolovac

D

Sokolovac

C

Sveti Ivan Žabno

D

Sveti Ivan Žabno

C

Sveti Petar Orehovec

D

Virje

D

Hampovica

C

Miholjanec

C

Virje

C

VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

GRAD

OPĆINA

NASELJE

RAZRED

BJELOVAR

D

Bjelovar

B

Letičani

C

ČAZMA

D

Čazma

B

Dapci

C

Gornji Draganec

C

DARUVAR

D

Daruvar

A

Markovac

C

GAREŠNICA

D

Garešnica

C

Garešnički
Brestovac

C

Hrastovac

C

GRUBIŠNO
POLJE

D

Grubišno Polje

B

Rastovac

C

Veliki Zdenci

C

Berek

D

Podgarić

B

Ivanska

D

Ivanska

C

Kapela

D

Kapela

C

Sirač

D

Sirač

C

Šandrovac

D

Šandrovac

C

Štefanje

D

Narta

C

Štefanje

C

Velika Pisanica

D

Babinac

C

Veliki Grđevac

D

Veliki Grđevac

C

Veliko Trojstvo

D

Maglenča

C

VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD

OPĆINA

NASELJE

RAZRED

BAKAR

D

Bakar

A

Hreljin

C

Kukuljanovo

C

CRES

D

Beli

B

Cres

A

Martinšćica

A

Miholašćica

A

Porozina

C

Stivan

C

Valun

A

CRIKVENICA

D

Crikvenica

A

Dramalj

A

Jadranovo

B

Selce

A

ČABAR

D

Čabar

C

Gerovo

B

Makov Hrib

C

Plešce

C

Prezid

C

Tršće

B

DELNICE

D

Brod na Kupi

B

Crni Lug

B

Delnice

A

KASTAV

D

Kastav

B

KRALJEVICA

D

Bakarac

B

Kraljevica

A

KRK

D

Brzac

C

Kornić

B

Krk

A

Milohnići

C

Pinezići

C

MALI LOŠINJ

D

Ćunski

C

Ilovik

B

Mali Lošinj

A

Nerezine

A

Osor

A

Punta Križa

A

Susak

B

Sveti Jakov

C

Unije

B

Ustrine

C

Veli Lošinj

A

NOVI
VINODOLSKI

D

Klenovica

A

Novi Vinodolski

A

Povile

B

Sibinj Krmpotski

B

Smokvica
Krmpotska

B

OPATIJA

D

Dobreć

C

Ičići

A

Ika

B

Opatija

A

Pobri

C

Vela Učka

C

Veprinac

C

RAB

A

Mundanije

C

RIJEKA

D

Rijeka

A

VRBOVSKO

D

Gomirje

C

Hajdine

C

Lukovdol

C

Moravice

C

Severin na Kupi

C

Vrbovsko

B

Baška

D

Baška

A

Draga Bašćanska

C

Jurandvor

C

Brod Moravice

D

Brod Moravice

C

Čavle

D

Cernik

C

Čavle

B

Mavrinci

C

Soboli

C

Zastenice

C

Dobrinj

D

Čižići

B

Dobrinj

C

Klanice

C

Klimno

B

Rasopasno

C

Soline

C

Sveti Vid
Dobrinjski

C

Šilo

A

Županje

C

Fužine

D

Fužine

A

Jelenje

D

Dražice

C

Podhum

C

Klana

D

Klana

C

Kostrena

A

Lokve

D

Lokve

A

Lopar

A

Lovran

D

Lovran

A

Medveja

A

Malinska-
-Dubašnica

D

Bogovići

B

Kremenići

C

Malinska

A

Maršići

C

Milčetići

C

Milovčići

C

Porat

B

Sveti Anton

C

Sveti
Vid-Miholjice

B

Vantačići

A

Žgombići

C

Matulji

D

Bregi

C

Jurdani

C

Jušići

B

Matulji

A

Rupa

B

Mošćenička Draga

D

Brseč

C

Mošćenice

C

Mošćenička Draga

A

Mrkopalj

D

Begovo Razdolje

B

Mrkopalj

C

Sunger

C

Tuk Mrkopaljski

C

Omišalj

A

Punat

B

Punat

A

Ravna Gora

D

Ravna Gora

B

Stara Sušica

B

Šije

C

Skrad

D

Skrad

B

Vinodolska
općina

B

Drivenik

C

Viškovo

D

Marčelji

C

Marinići

C

Viškovo

C

Vrbnik

D

Risika

C

Vrbnik

A

IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

GRAD

OPĆINA

NASELJE

RAZRED

GOSPIĆ

D

Gospić

B

Mogorić

C

NOVALJA

D

Gajac

A

Kustići

B

Lun

A

Metajna

B

Novalja

A

Stara Novalja

A

Vidalići

C

Zubovići

C

OTOČAC

D

Čovići

C

Ličko Lešće

C

Otočac

A

Prozor

C

SENJ

D

Alan

C

Jablanac

B

Klada

B

Krasno

B

Krivi Put

C

Lukovo

B

Prizna

C

Senj

A

Starigrad

C

Stinica

C

Sveti Juraj

A

Brinje

D

Brinje

C

Karlobag

D

Baške Oštarije

B

Cesarica

B

Karlobag

A

Lukovo Šugarje

C

Lovinac

D

Lovinac

C

Perušić

D

Donji Kosinj

C

Perušić

C

Plitvička jezera

D

Jezerce

B

Kapela Korenička

C

Korana

C

Korenica

A

Plitvička Jezera

A

Poljanak

B

Rastovača

B

Rudanovac

C

Smoljanac

C

Vranovača

C

Vrelo Koreničko

C

Udbina

D

Udbina

C

Vrhovine

D

X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD

OPĆINA

NASELJE

RAZRED

ORAHOVICA

D

Orahovica

A

Stara Jošava

C

SLATINA

D

Slatina

B

VIROVITICA

D

Korija

C

Milanovac

B

Virovitica

B

Čačinci

D

Slatinski
Drenovac

B

Gradina

D

Bačevac

C

Mikleuš

D

Mikleuš

C

Pitomača

D

Križnica

C

Otrovanec

C

Pitomača

C

Sopje

D

Višnjica

B

Suhopolje

D

Suhopolje

C

Špišić Bukovica

D

Špišić Bukovica

C

Voćin

D

Voćin

C

XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD

OPĆINA

NASELJE

RAZRED

KUTJEVO

D

Hrnjevac

C

Kutjevo

C

Venje

C

Vetovo

B

LIPIK

D

Lipik

B

PAKRAC

D

Pakrac

C

PLETERNICA

D

Pleternica

C

POŽEGA

D

Požega

B

Jakšić

D

Jakšić

C

Kaptol

D

Komarovci

C

Velika

D

Trenkovo

C

Velika

C

XII. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD

OPĆINA

NASELJE

RAZRED

NOVA GRADIŠKA

D

Nova Gradiška

B

SLAVONSKI BROD

D

Brodski Varoš

C

Slavonski Brod

A

Podvinje

C

Bebrina

D

Brodski Stupnik

D

Brodski
Stupnik

C

Donji Andrijevci

D

Donji
Andrijevci

C

Dragalić

D

Garčin

D

Selna

C

Klakar

D

Rušćica

C

Nova Kapela

D

Nova Kapela

C

Oprisavci

D

Oprisavci

C

Oriovac

D

Lužani

C

Rešetari

D

Rešetari

C

Sibinj

D

Gromačnik

C

Sibinj

C

Slavonski Šamac

D

Kruševica

C

Staro Petrovo Selo

D

Staro Petrovo Selo

C

Velika Kopanica

D

Velika
Kopanica

C

XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD

OPĆINA

NASELJE

RAZRED

BENKOVAC

D

Benkovac

C

BIOGRAD NA MORU

D

Biograd na Moru

A

NIN

D

Grbe

C

Nin

A

Zaton

A

OBROVAC

D

Obrovac

B

PAG

D

Bošana

C

Dinjiška

B

Košljun

C

Miškovići

C

Pag

A

Smokvica

C

Šimuni

A

Vlašići

B

ZADAR

D

Brgulje

C

Ist

B

Kožino

B

Mali Iž

B

Molat

B

Olib

C

Petrčane

A

Premuda

C

Silba

B

Veli Iž

B

Zadar

A

Zapuntel

C

Bibinje

B

Gračac

D

Gračac

C

Jasenice

D

Jasenice

B

Kali

B

Kolan

B

Kolanski Gajac

A

Kukljica

A

Novigrad

D

Novigrad

A

Pakoštane

D

Drage

B

Pakoštane

A

Vrgada

C

Pašman

C

Banj

B

Dobropoljana

B

Kraj

B

Neviđane

B

Pašman

B

Ždrelac

B

Posedarje

D

Posedarje

B

Vinjerac

B

Povljana

A

Preko

D

Lukoran

B

Ošljak

C

Poljana

B

Preko

A

Rivanj

C

Sutomišćica

C

Ugljan

A

Privlaka

A

Ražanac

D

Ražanac

B

Rtina

B

Sali

D

Božava

A

Brbinj

B

Luka

B

Sali

A

Savar

C

Veli Rat

B

Verunić

B

Zaglav

B

Žman

B

Starigrad

C

Seline

B

Starigrad

A

Sukošan

D

Sukošan

A

Sveti Filip i Jakov

D

Sveti Filip i Jakov

A

Sveti Petar

B

Turanj

B

Tkon

B

Vir

D

Vir

B

Vrsi

D

Vrsi

B

XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD

OPĆINA

NASELJE

RAZRED

BELI
MANASTIR

D

Beli Manastir

B

Branjin Vrh

C

BELIŠĆE

D

Belišće

C

DONJI MIHOLJAC

D

Donji Miholjac

B

ĐAKOVO

D

Đakovo

B

Piškorevci

C

NAŠICE

D

Jelisavac

C

Našice

A

Ribnjak

C

Zoljan

C

OSIJEK

D

Josipovac

C

Osijek

A

VALPOVO

D

Ladimirevci

C

Valpovo

C

Bilje

D

Bilje

B

Kopačevo

C

Lug

C

Tikveš

C

Vardarac

C

Zlatna Greda

B

Bizovac

D

Bizovac

A

Samatovci

C

Čeminac

D

Čeminac

C

Novi Čeminac

C

Čepin

D

Čepin

C

Darda

D

Darda

C

Mece

C

Draž

D

Draž

C

Đurđenovac

D

Beljevina

C

Erdut

D

Aljmaš

C

Dalj

C

Erdut

C

Ernestinovo

D

Ernestinovo

C

Gorjani

D

Gorjani

C

Jagodnjak

D

Jagodnjak

C

Kneževi
Vinogradi

D

Karanac

C

Kneževi Vinogradi

C

Suza

C

Zmajevac

C

Levanjska Varoš

D

Levanjska Varoš

C

Magadenovac

D

Beničanci

C

Podravska Moslavina

D

Krčenik

C

Popovac

D

Popovac

C

Trnava

D

Kondrić

C

Vuka

D

Vuka

C

XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

GRAD

OPĆINA

NASELJE

RAZRED

DRNIŠ

D

Drniš

C

Pakovo Selo

C

KNIN

D

Knin

C

Vrpolje

C

SKRADIN

D

Dubravice

C

Skradin

A

ŠIBENIK

D

Grebaštica

A

Jadrtovac

C

Kaprije

B

Krapanj

A

Lozovac

C

Raslina

B

Šibenik

A

Zaton

C

Zlarin

A

Žirje

C

VODICE

D

Prvić Luka

A

Prvić Šepurine

B

Srima

A

Vodice

A

Bilice

D

Bilice

C

Murter-
-Kornati

B

Murter

A

Pirovac

D

Pirovac

A

Primošten

D

Primošten

A

Rogoznica

D

Ražanj

B

Rogoznica

A

Tisno

D

Betina

A

Jezera

A

Tisno

A

Tribunj

A

XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD

OPĆINA

NASELJE

RAZRED

ILOK

D

Ilok

B

OTOK

D

Otok

C

VINKOVCI

D

Vinkovci

A

VUKOVAR

D

Vukovar

A

ŽUPANJA

B

Babina Greda

C

Ivankovo

D

Ivankovo

C

Negoslavci

C

Nijemci

D

Lipovac

B

Nijemci

C

Nuštar

D

Nuštar

C

Privlaka

C

Stari Mikanovci

D

Stari Mikanovci

C

Vrbanja

D

Vrbanja

C

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD

OPĆINA

NASELJE

RAZRED

HVAR

D

Hvar

A

Milna

B

Sveta Nedjelja

B

IMOTSKI

D

Glavina Donja

C

Imotski

B

KAŠTELA

C

Kaštel Lukšić

B

Kaštel Stari

B

Kaštel Štafilić

A

KOMIŽA

D

Komiža

A

MAKARSKA

C

Makarska

A

OMIŠ

D

Čelina

C

Lokva Rogoznica

B

Mimice

C

Omiš

A

Pisak

B

Stanići

C

Zakučac

C

SINJ

D

Brnaze

C

Glavice

C

Sinj

A

SOLIN

D

Solin

C

SPLIT

D

Slatine

C

Split

A

Stobreč

B

Žrnovnica

C

STARI GRAD

D

Stri Grad

A

SUPETAR

D

Mirca

C

Splitska

A

Supetar

A

TRILJ

D

Čaporice

C

Jabuka

C

Košute

C

Trilj

A

Ugljane

C

TROGIR

D

Arbanija

B

Trogir

A

VIS

D

Rukavac

B

Vis

A

VRGORAC

D

Vrgorac

C

VRLIKA

D

Vrlika

C

Baška Voda

D

Baška Voda

A

Krvavica

C

Promajna

B

Bol

D

Bol

A

Brela

D

Brela

A

Cista Provo

D

Dicmo

D

Osoje

C

Sičane

C

Dugi Rat

C

Duće

B

Dugi Rat

B

Gradac

A

Podaca

B

Hrvace

D

Hrvace

C

Jelsa

D

Gdinj

B

Ivan Dolac

B

Jelsa

A

Vrboska

A

Zastražišće

C

Zavala

B

Lećevica

D

Lećevica

C

Marina

D

Marina

B

Milna

D

Milna

A

Okrug

D

Okrug Gornji

B

Podgora

D

Drašnice

B

Igrane

A

Podgora

A

Živogošće

A

Podstrana

A

Postira

C

Postira

A

Primorski Dolac

D

Pučišća

D

Gornji Humac

C

Pučišća

B

Seget

D

Seget Donji

A

Seget Vranjica

B

Selca

D

Povlja

C

Selca

B

Sumartin

B

Sućuraj

D

Sućuraj

A

Sutivan

A

Šolta

D

Grohote

B

Maslinica

C

Nečujam

A

Tučepi

A

XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD

OPĆINA

NASELJE

RAZRED

BUJE – BUIE

D

Buje – Buie

A

Kaldanija – Caldania

C

Kanegra – Canegra

C

Kaštel – Castel

C

Krasica – Crasizza

C

Marušići – Marussici

C

Momjan – Momiano

C

Plovanija – Plovania

A

Škrile – Scrile

C

BUZET

D

Buzet

A

Hum

C

Roč

B

LABIN

D

Labin

A

Rabac

A

NOVIGRAD – CITTANOVA

D

Bužinija – Businia

C

Dajla – Daila

A

Mareda – Mareda

C

Novigrad – Cittanova

A

PAZIN

D

Pazin

A

POREČ –
PARENZO

D

Baderna

A

Buići

C

Červar-Porat

A

Filipini

C

Fuškulin

C

Kukci

C

Poreč – Parenzo

A

Rakovci

C

PULA – POLA

D

Pula – Pola

A

ROVINJ –
ROVIGNO

C

Rovinj – Rovigno

A

UMAG – UMAGO

C

Bašanija – Bassania

A

Katoro – Catoro

A

Lovrečica – San Lorenzo

B

Savudrija – Salvore

A

Umag – Umago

A

Zambratija – Zambrattia

A

VODNJAN – DIGNANO

D

Galižana – Gallesano

C

Peroj – Peroi

A

Vodnjan – Dignano

A

Bale – Valle

D

Bale – Valle

A

Barban

D

Barban

C

Brtonigla – Verteneglio

D

Brtonigla – Verteneglio

A

Fiorini – Fiorini

C

Karigador – Carigador

A

Nova Vas – Villanova

C

Fažana – Fasana

C

Fažana – Fasana

A

Funtana – Fontane

A

Grožnjan – Grisignana

D

Grožnjan – Grisignana

B

Šterna – Sterna

C

Kanfanar

D

Kanfanar

B

Kaštelir Labinci – Castelliere-S. Domenica

D

Kaštelir – Castelliere

A

Rogovići

C

Kršan

D

Vozilići

C

Lanišće

D

Brest

C

Ližnjan – Lisignano

D

Ližnjan – Lisignano

B

Lupoglav

D

Lupoglav

C

Marčana

D

Divšići

C

Kavran

C

Krnica

B

Medulin

A

Motovun – Montona

D

Motovun – Montona

A

Oprtalj – Portole

D

Livade – Levade

A

Oprtalj – Portole

C

Pićan

D

Pićan

C

Raša

D

Koromačno

B

Raša

B

Ravni

B

Sveta Marina

B

Sveta Nedelja

D

Nedešćina

C

Sveti Petar u Šumi

C

Svetvinčenat

D

Svetvinčenat

B

Tar-Vabriga – Torre-Abrega

D

Tar – Torre

A

Vabriga – Abrega

A

Tinjan

D

Tinjan

C

Višnjan – Visignano

D

Višnjan – Visignano

B

Vižinada – Visinada

D

Vižinada – Visinada

B

Vrsar – Orsera

D

Vrsar – Orsera

A

Žminj

D

Žminj

B

XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA

GRAD

OPĆINA

NASELJE

RAZRED

DUBROVNIK

D

Brsečine

C

Dubrovnik

A

Koločep

A

Komolac

C

Lopud

A

Lozica

C

Mokošica

C

Orašac

A

Rožat

C

Suđurađ

B

Sustjepan

C

Šipanska Luka

A

Trsteno

B

Zaton

B

KORČULA

D

Korčula

A

Žrnovo

C

METKOVIĆ

D

Metković

C

OPUZEN

D

Opuzen

C

PLOČE

D

Ploče

B

Blato

D

Blato

B

Dubrovačko primorje

D

Banići

C

Slano

A

Janjina

D

Drače

B

Sreser

B

Konavle

D

Cavtat

A

Čilipi

C

Molunat

B

Zvekovica

C

Kula Norinska

D

Krvavac II

C

Lastovo

D

Lastovo

A

Pasadur

B

Uble

B

Lumbarda

A

Mljet

D

Babino Polje

B

Goveđari

C

Polače

C

Pomena

A

Ropa

C

Saplunara

C

Sobra

C

Orebić

D

Donja Banda

C

Kučište

C

Orebić

A

Trstenik

C

Viganj

B

Slivno

D

Blace

B

Duboka

C

Klek

A

Komarna

B

Smokvica

A

Ston

D

Brijesta

C

Hodilje

C

Mali Ston

A

Metohija

B

Putniković

C

Ston

A

Žuljana

B

Trpanj

D

Donja Vrućica

C

Trpanj

A

Vela Luka

A

Župa
dubrovačka

D

Kupari

B

Mlini

A

Plat

A

Soline

B

Srebreno

A

XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD

OPĆINA

NASELJE

RAZRED

ČAKOVEC

D

Čakovec

A

Ivanovec

C

Mačkovec

C

MURSKO SREDIŠĆE

D

Mursko Središće

B

Peklenica

C

PRELOG

D

Čukovec

C

Otok

C

Prelog

C

Belica

D

Belica

C

Gardinovec

C

Dekanovec

D

Dekanovec

C

Domašinec

D

Domašinec

C

Donja
Dubrava

D

Donja Dubrava

C

Donji
Kraljevec

D

Donji Kraljevec

C

Hodošan

C

Donji Vidovec

D

Donji Vidovec

C

Goričan

D

Goričan

C

Gornji
Mihaljevec

D

Gornji Mihaljevec

C

Kotoriba

D

Kotoriba

C

Nedelišće

D

Nedelišće

C

Pretetinec

C

Orehovica

D

Orehovica

C

Podbrest

C

Podturen

D

Novakovec

C

Selnica

D

Zebanec Selo

C

Strahoninec

D

Strahoninec

C

Sveta Marija

D

Sveta Marija

C

Sveti Juraj na Bregu

D

Lopatinec

C

Vučetinec

C

Sveti Martin na Muri

D

Grkaveščak

A

Sveti Martin na Muri

C

Šenkovec

D

Šenkovec

C

Štrigova

D

Štrigova

C

Železna Gora

C

Vratišinec

D

Vratišinec

C

XXI. GRAD ZAGREB

GRAD

OPĆINA

NASELJE

RAZRED

ZAGREB

D

Buzin

B

Ivanja Reka

C

Lučko

B

Markovo Polje

C

Odra

C

Popovec

C

Sesvete

B

Veliko Polje

C

Zagreb

A