Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja dopunskoga zdravstvenog osiguranja

NN 123/2009 (14.10.2009.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja dopunskoga zdravstvenog osiguranja

123 14.10.2009 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja dopunskoga zdravstvenog osiguranja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3042

Na temelju članka 16. stavak 1. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 85/06 i 150/08) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU PROVOĐENJA DOPUNSKOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu provođenja dopunskoga zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 2/09) u članku 6. stavku 1. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2. – 9. postaju točke 1. – 8.

Članak 2.

U članku 11. stavku 2. točki 1. podtočki b) podstavku 5. i u točki 2. podtočki a) podstavku 4. tekst u zagradi briše se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-02/63
Urbroj: 534-07-09-1
Zagreb, 30. rujna 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.