Uredba o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka radi zaštite kolektivnih interesa potrošača

NN 124/2009 (16.10.2009.), Uredba o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka radi zaštite kolektivnih interesa potrošača

124 16.10.2009 Uredba o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka radi zaštite kolektivnih interesa potrošača

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3052

Na temelju članka 132. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« br. 79/2007, 125/2007, 79/2009 i 89/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 9. listopada 2009. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU OSOBA OVLAŠTENIH ZA POKRETANJE POSTUPKA RADI ZAŠTITE KOLEKTIVNIH INTERESA POTROŠAČA

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se osobe ovlaštene za pokretanje postupka pred nadležnim trgovačkim sudom radi zaštite kolektivnih interesa potrošača.

Članak 2.

Osobe iz članka 1. ove Uredbe jesu:

1. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

2. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

3. Državni inspektorat

4. Agencija za elektroničke medije

5. Pravobranitelj za djecu

6. »Potrošač« Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača

7. Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske.

Članak 3.

Osoba iz članka 2. točke 3. ove Uredbe ovlašćuje se i za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnih interesa potrošača pred nadležnim tijelom neke od država članice Europske unije.

Članak 4.

Osoba iz članka 2. točke 4. ove Uredbe ovlašćuje se za pokretanje postupka iz članka 1. ove Uredbe, sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima.

Članak 5.

Osoba iz članka 2. točke 5. ove Uredbe ovlašćuje se isključivo za pokretanje postupka protiv osoba čije je postupanje u suprotnosti s odredbama Zakona o zaštiti potrošača kojima se uređuje nepoštena poslovna praksa.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaju važiti Uredba o određivanju pravnih osoba ovlaštenih za pokretanje postupka radi zaštite zajedničkih interesa potrošača (»Narodne novine« broj 41/2008) i Uredba o određivanju pravnih osoba ovlaštenih za podnošenje tužbe u vezi sa zabranom korištenja nepoštenih ugovornih odredaba u potrošačkim ugovorima (»Narodne novine« broj 41/2008).

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 3., koji stupa na snagu na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 330-01/09-01/15

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 9. listopada 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.