Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije

NN 124/2009 (16.10.2009.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije

124 16.10.2009 Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3053

Na temelju članka 23. stavka 3. (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 119/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. listopada 2009. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE PROVEDBE MJERA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE

I.

U Odluci o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije (»Narodne novine«, br. 44/2008, 121/2008 i 139/2008), u točki III. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U Povjerenstvo se imenuju:

1. Jadranka Kosor, dipl. iur., predsjednica Vlade Republike Hrvatske – Nacionalna koordinatorica Povjerenstva

te članovi/ice Povjerenstva:

2. Branko Hrvatin, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske;

3. Mladen Bajić, glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske;

4. Dinko Cvitan, ravnatelj USKOK-a;

5. Šima Krasić, glavna državna revizorica;

6. Damir Polančec, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva;

7. prof. dr. sc. Ivan Šimonović, ministar pravosuđa;

8. Tomislav Karamarko, ministar unutarnjih poslova;

9. dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i športa;

10. mr. sc. Darko Milinović, ministar zdravstva i socijalne skrbi;

11. Ivan Šuker, ministar financija;

12. Božidar Kalmeta, ministar mora, prometa i infrastrukture;

13. Davorin Mlakar, ministar uprave;

14. Vlasta Pavličević, predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.«

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/08-02/21

Urbroj: 5030109-09-1

Zagreb, 9. listopada 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.