Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

NN 124/2009 (16.10.2009.), Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

124 16.10.2009 Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3061

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009) i članka 10. stavka 3. Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (»Narodne novine«, broj 151/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. listopada 2009. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

1. Razrješuje se doc. dr. sc. DIJANA VICAN dužnosti predsjednice Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, s danom 27. listopada 2009. radi isteka mandata.

2. Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, s danom 27. listopada 2009., radi isteka mandata:

– akademik VLADIMIR PAAR

– VERONIKA JAVOR

– mr. sc. KATA s. AMABILIS JURIĆ

– dr. sc. PETAR BEZINOVIĆ

– mr. sc. VINI RAKIĆ

– DRAGICA DUJMOVIĆ MARKUSI.

Klasa: 080-02/09-02/256

Urbroj: 50304/2-09-01

Zagreb, 9. listopada 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.