Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša

NN 126/2009 (21.10.2009.), Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3101

Ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, na temelju članka 65. stavka 4. i članka 77. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 110/07) je 9. listopada 2009. godine utvrdila

POPIS

OSOBA KOJE SE MOGU IMENOVATI ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE POVJERENSTVA U POSTUPCIMA STRATEŠKE PROCJENE, PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ I UTVRĐIVANJA OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA

I.

Za članove i zamjenike povjerenstava u postupcima strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša mogu se imenovati osobe:

ZNANSTVENI I STRUČNI DJELATNICI:

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1. prof. dr. sc. Branka Aničić

2. prof. dr. sc. Ferdo Bašić

3. prof. dr. sc. Matko Bogunović

4. doc. dr. sc. Sonja Butula

5. prof. dr. sc. Jasmina Havranek

6. mr. sc. Ines Hrdalo

7. Zdenko Ivanković, dipl. ing.

8. mr. sc. Vesnica Koščak Stošić Miočić

9. prof. dr. sc. Milan Mesić

10. Petra Pereković, dipl. ing. ur. kraj.

11. doc. dr. sc. Stjepan Pliestić

12. prof. dr. sc. Milan Poljak

13. Iva Rechner Dika, dipl. ing. ur. kraj.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1. Sanja Gašparović, dipl. ing. arh.

2. prof. dr. sc. Sonja Jurković, dipl. ing. arh.

3. prof. dr. sc. Nenad Lipovac, dipl. ing. arh.

4. mr. sc. Roberto Vdović, dipl. ing. arh.

Brodarski institut, Zagreb

1. Mislav Brlić, dipl. ing. brod.

2. prof. dr. sc. Vladimir Koroman, dipl. ing.

3. dr. sc. Muhamed Sućeska, dipl. ing.

4. Rašeljka Tomasović, dipl. ing. agr.

5. dr. sc. Predrag Vukadin, dipl. ing.

Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb

1. László Horváth, dipl. ing.

2. mr. sc. Vedran Krstulović

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

1. prof.emer.dr. sc. Danilo Feretić

2. doc. dr. sc. Davor Grgić

3. prof. dr. sc. Borivoj Modlic

4. doc. dr. sc. Zdenko Šimić

5. prof. dr. sc. Davor Škrlec

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

1. prof. dr. sc. Felicita Briški

2. prof. dr. sc. Natalija Koprivanac

3. prof. dr. sc. Đurđa Vasić-Rački

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

1. prof. dr. sc. Željko Bogdan

2. prof. dr. sc. Ivan Galaso

3. doc. dr. sc. Dražen Lončar

4. doc. dr. sc. Miroslav Ruševljan

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1. prof. dr. sc. Božidar Biondić, dipl. ing. geol.

2. doc. dr. sc. Ranko Biondić, dipl. ing. geol.

3. prof. dr. sc. Davorin Kovačić

4. mr. sc. Vitomir Premur

5. dr. sc. Predrag Tepeš

Građevinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

1. prof. dr. sc. Ksenija Čulo, dipl. ecc.

2. doc. dr. sc. Sanja Dimter, dipl. ing. građ.

3. mr. sc. Siniša Maričić, dipl. ing. građ.

4. mr. sc. Tatjana Mijušković-Svetinović, dipl. ing. građ.

5. prof. dr. sc. Mensur Mulabdić, dipl. ing. građ.

6. doc. dr. sc. Marija Šperac, dipl. ing. građ.

7. prof. dr. sc. Lidija Tadić, dipl. ing. građ.

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1. mr. sc. Olga Magaš

2. prof. dr. sc. Nevenka Ožanić

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1. prof. dr. sc. Vladimir Andročec, dipl. ing. brod.

2. dr. sc. Damir Bekić, dipl. ing. građ.

3. prof. dr. sc. Boris Beraković, dipl. ing. građ.

4. prof. dr. sc. Vesna Dragčević, dipl. ing. građ.

5. prof. dr. sc. Mladen Garašić, dipl. ing. geol.

6. prof. dr. sc. Goran Gjetvaj, dipl. ing. građ.

7. prof. dr. sc. Tomislav Ivšić, dipl. ing. građ.

8. prof. dr. sc. Željko Korlaet, dipl. ing. građ.

9. prof. dr. sc. Meho-Saša Kovačević, dipl. ing. građ.

10. mr. sc. Duška Kunštek, dipl. ing. građ.

11. prof. dr. sc. Neven Kuspilić, dipl. ing. građ.

12. prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, dipl. ing. građ.

13. doc. dr. sc. Goran Lončar, dipl. ing. građ.

14. prof. dr. sc. Davor Malus, dipl. ing. građ.

15. prof. dr. sc. Josip Marušić, dipl. ing. građ.

16. prof. dr. sc. Josip Petraš, dipl. ing. građ.

17. doc. dr. sc. Damir Pološki, dipl. ing. građ.

18. prof. dr. sc. Goran Poljanec, dipl. ing. arh.

19. prof. dr. sc. Marko Pršić, dipl. ing. građ.

20. prof. dr. sc. Jure Radić, dipl. ing. građ.

21. prof. dr. sc. Tatjana Rukavina, dipl. ing. građ.

22. prof. dr. sc. Antun Szavits-Nossan, dipl. ing. građ.

23. doc. dr. sc. Zlatko Šavor, dipl. ing. građ.

24. prof. dr. sc. Živko Vuković, dipl. ing. građ.

Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

1. prof. dr. sc. Roko Andričević, dipl. ing. građ.

2. prof. dr. sc. Jure Margeta, dipl. ing. građ.

3. prof. dr. sc. Dušan Marušić, dipl. ing. građ.

4. prof. dr. sc. Mijo Vranješ, dipl. ing. građ.

Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1. prof. dr. sc. Mladen Lovreček

Institut IGH d.d., Zagreb

1. Tonči Gluščević, dipl. ing. građ.

2. Dominik Stamać, dipl. ing. prom.

Institut Ruđer Bošković, Zagreb

1. dr. sc. Marijan Ahel

2. dr. sc. Oleg Antonić

3. dr. sc. Delko Barišić

4. dr. sc. Ivica Janeković

5. prof. dr. sc. Goran Kniewald

6. prof. dr. sc. Tarzan Legović

7. dr. sc. Stipe Lulić

8. dr. sc. Nevenka Mikac

9. dr. sc. Jadranka Pečar-Ilić

10. dr. sc. Ivanka Pižeta

11. dr. sc. Robert Precali

12. prof. dr. sc. Ivica Ružić

13. dr. sc. Tvrtko Smital

14. dr. sc. Nenad Smodlaka

15. dr. sc. Ivan Sondi

16. dr. sc. Vesna Svetličić

17. dr. sc. Senka Terzić

18. dr. sc. Emin Teskeredžić

19. dr. sc. Zlatica Teskeredžić

20. dr. sc. Marina Zelić

21. dr. sc. Vera Žutić

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

1. dr. sc. Boris Antolić

2. prof. dr. sc. Adam Benović

3. dr. sc. Vlado Dadić

4. dr. sc. Jakov Dulčić

5. dr. sc. Branka Grbec

6. prof. dr. sc. Ivan Jardas

7. prof. dr. sc. Nada Krstulović

8. prof. dr. sc. Frano Kršinić

9. dr. sc. Grozdan Kušpilić

10. prof. dr. sc. Ivona Marasović

11. dr. sc. Gorana Sinovčić

12. dr. sc. Boško Skaramuca

13. prof. dr. sc. Mladen Šolić

14. dr. sc. Mladen Tudor

15. dr. sc. Nedo Vrgoč

Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

1. prof. dr. sc. Goran Kušec

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1. prof. dr. sc. Čedomir Dundović

2. prof. dr. sc. Damir Zec

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1. prof. dr. sc. Vladimir Marić

Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

1. prof. dr. sc. Bernarda Šeruga

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1. prof. dr. sc. Ljubomir Babić, dipl. ing. geol.

2. doc. dr. sc. Tatjana Bakran Petricioli

3. prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić

4. prof. dr. sc. Radovan Erben

5. prof. dr. sc. Marijan Herak

6. doc. dr. sc. Jasna Hrenović

7. prof. dr. sc. Mladen Kerovec

8. doc. dr. sc. Antun Marki

9. prof. dr. sc. Mirko Orlić

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1. prof. dr. sc. Andrea Bačani, dipl. ing. geol.

2. Zlatko Briševac, dipl. ing. rud.

3. doc. dr. sc. Marin Čikeš, dipl. ing. naft. rud.

4. dr. sc. Siniša Dunda, dipl. ing. rud.

5. prof. dr. sc. Goran Durn, dipl. ing. geol.

6. prof. dr. sc. Zvonimir Ester, dipl. ing. rud.

7. doc. dr. sc. Ivo Galić, dipl. ing. rud.

8. prof. dr. sc. Nediljka Gaurina Međimurec

9. Branko Hlevnjak, dipl. ing. geol.

10. Branimir Janković, dipl. ing. rud.

11. prof. dr. sc. Ivanka Juttner Preradović, dipl. ing. naft. rud.

12. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, dipl. ing. naft. rud.

13. prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, dipl. ing. rud.

14. prof. dr. sc. Zoran Krilov, dipl. ing. naft. rud.

15. prof. dr. sc. Zdenko Krištafor, dipl. ing. naft. rud.

16. doc. dr. sc. Trpimir Kujundžić, dipl. ing. rud.

17. Tomislav Kurevija, dipl. ing. naft. rud.

18. prof. dr. sc. Davorin Matanović, dipl. ing. naft. rud.

19. prof. dr. sc. Darko Mayer

20. doc. dr. sc. Marta Mileusnić, dipl. ing. geol.

21. prof. dr. sc. Jerko Nuić

22. prof. dr. sc. Damir Rajković, dipl. ing. naft. rud.

23. prof. dr. sc. Branko Salopek

24. prof. dr. sc. Katarina Simon, dipl. ing. naft. rud.

25. prof. dr. sc. Franjo Šumanovac, dipl. ing. geol.

26. doc. dr. sc. Želimir Veinović, dipl. ing. rud.

27. prof. dr. sc. Josipa Velić, dipl. ing. geol.

28. prof. dr. sc. Darko Vrkljan, dipl. ing. rud.

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1. prof. dr. sc. Jozo Franjić

2. prof. dr. sc. Ivan Martinić

3. prof. dr. sc. Nikola Pernar

4. doc. dr. sc. Stjepan Pervan

5. prof. dr. sc. Stjepan Risović

6. prof. dr. sc. Ivica Tikvić

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

1. prof. dr. sc. Bernard Franković

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1. prof. dr. sc. Zdravko Petrinec

2. prof. dr. sc. Marija Vučemilo

STRUČNJACI:

1. prof. dr. sc. Ante Barić

2. mr. sc. Lav Bavčević

3. Branko Bobesić, dipl. ing. kem. tehn.

4. Miljenko Bokan, dipl. ing. agr.

5. Berislav Botinčan, dipl. ing. stroj.

6. prof. dr. sc. Juraj Božičević

7. dr. sc. Višnja Bukvić

8. dr. sc. Željko Cvetnić, dr. vet. med.

9. Krunoslav Čingel, dipl. ing. građ.

10. Robert Duić, dipl. ing. agr.

11. Aleksej Dušek, dipl. ing. građ.

12. Danijel Frka, dipl. ing. prom.

13. dr. sc. Mladen Gledec

14. Mirko Grgac, dipl. ing.

15. Goran Grotić, dipl. ing. stroj.

16. Miljenko Henich, dipl. ing. el.

17. dr. sc. Zvonimir Hernitz, dipl. ing. geol.

18. Anđela Hodalić, dipl. ing. agr.

19. prof. dr. sc. Emir Hodžić

20. mr. sc. Marijan Host

21. Vladimir Janeš, dipl. ing. kem. tehn.

22. prof. dr. sc. Zvonimir Janović

23. dr. sc. Ante Jukić

24. Zlatan Juras, dipl. ing. inf.

25. Vesna Kadija-Cmrk, dipl. ing. fiz.

26. Željko Katar, dipl. ing. stroj.

27. dr. sc. Dinko Kello

28. Josip Komerički, dipl. ing. kem. tehn.

29. Dragutin Korošec, dr. vet. med.

30. Sandra Kovačić, dipl. ing. hort.

31. Dobrila Kraljić, dipl. ing. agr.

32. Ivica Mađer, dipl. ing. rud.

33. Hrvoje Manenica, prof.

34. mr. sc. Rade Manojlović

35. Mara Marić, dipl. ing. ur. kraj.

36. Zdravko Matotan, dipl. ing.

37. mr. sc. Franka Odak, dipl. ing. arh.

38. Katarina Ogresta, dipl. ing. arh.

39. dr. sc. Višnja Oreščanin

40. Stanko Plevnik, dipl. ing. stroj.

41. Slaven Rački, dipl. ing. kem. tehn.

42. mr. sc. Božidar Radanović, dipl. ing. el.

43. dr. sc. Dragan Radović

44. dr. sc. Zdravko Ramljak

45. Nereo Ritoša, dipl. ing. stroj.

46. mr. sc. Goran Romac

47. dr. sc. Viktor Simončič

48. dr. sc. Lido Sošić, dipl. ing. pejz. arh.

49. dr. sc. Siniša Srečec

50. Tomislav Strahovnik, dipl. ing. rud.

51. Hrvoje Sučić, dipl. ing. stroj.

52. dr. sc. Bruno Šišić

53. dr. sc. Slavko Šobot, dipl. ing. biol.

54. Višnja Šteko, dipl. ing. uređ. kraj.

55. dr. sc. Alan Štimac

56. Nataša Tiška Vrsalović, dipl. ing. agr.

57. Vladimir Tonković, dipl. ing. kem. tehn.

58. dr. sc. Vesna Tutiš, dipl. ing. biol.

59. Nikolaj Silvio Ukmar, dipl. ing. kem. tehn.

60. dr. sc. Bara Vinković

61. Hari Vladović-Relja, dipl. ing. građ.

62. prof. dr. sc. Tatjana Vlahović, dipl. ing. geol.

63. mr. sc. Dario Zagorec

64. dr. sc. Elvis Zahtila, dipl. ing. biol.

65. Vitomir Živković, dipl. ing. metal.

PREDSTAVNICI TIJELA I/ILI OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISOM:

I. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva:

1. Ljiljana Bošnjak, dipl. ing. arh.

2. mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn.

3. Snježana Đurišić, dipl. ing. građ.

4. Mladen Glavočević, dipl. oec.

5. Anto Groznica, dipl. ing. agr.

6. Anita Gulam, prof. biol.

7. Dubravko Horvat, dipl. ing. građ.

8. Iris Karminski-Bilopavlović, dipl. ing. arh.

9. Nevenka Koričančić, dipl. ing. arh.

10. dr. sc. Solveg Kovač, dipl. ing. biotehn.

11. Ana Kovačević, prof. geol. i geogr.

12. Gordana Kovačević, dipl. ing. arh.

13. Marijan Krešić, dipl. ing. stroj.

14. Nevia Kružić, dipl. ing. građ.

15. Bojan Lalić, dipl. iur.

16. Ivana Lalić, prof. biol.

17. dr. sc. Vlatka Lucijanić-Justić

18. Kristina Ljubojević, dipl. ing. preh. tehn.

19. Lidija Majcan Horvat, dipl. ing. arh.

20. Anamarija Matak, dipl. ing. kem.

21. Anita Matić, dipl. ing. kem. tehn.

22. Jadranka Matić, dipl. ing. geol.

23. Ines Merćep, dipl. ing. arh.

24. mr. sc. Draga Mihelić, prof. biol.

25. dr. sc. Nenad Mikulić, dipl. ing. kem. tehn. i dipl. ing. građ.

26. Katarina Mišanović, dipl. ing. građ.

27. Vesna Montan, dipl. ing. arh.

28. Ana Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh.

29. Jasenka Nećak, dipl. ing. kem. tehn.

30. Nela Palarić, prof. biol.

31. Darko Pavlović, dipl. ing. agr.

32. Vesna Petrović, dipl. ing. kem.

33. Mina Plančić, dipl. ing. arh.

34. Vinka Radošević, dipl. ing. biotehn.

35. Goranka Radović, dipl. ing. arh.

36. Mario Roboz, dipl. ing. biotehn.

37. Aleksandar Rajilić, dipl. ing. rud.

38. Martina Rubin, dr. vet. med.

39. dr. sc. Damir Rumenjak, dipl. ing. rud.

40. Branka Šavrljuga, dipl. iur.

41. Lucija Širić, dipl. ing. kem. tehn.

42. Anita Udovičić, dipl. ing. geod.

43. Zrinka Valetić, dipl. ing. biol.

44. Marija Vihovanec, dipl. ing. poljop.

45. Branka Vitić, dipl. ing. arh.

II. Ministarstvo kulture:

Uprava za zaštitu prirode

1. Natalija Čengić Zglavnik, dipl. ing. geod.

2. Radenko Deželić, dipl. ing. biol.

3. Zrinka Domazetović, dipl. ing. biol.

4. mr. sc. Eugen Draganović, dipl. ing. biol.

5. Loris Elez, dipl. ing. biol.

6. Branka Flegar, dipl. ing. arh.

7. Stjepan Gospočić, dipl. ing. šum.

8. mr. sc. Josip Hren, prof. geogr.

9. Ana Kobašlić, dipl. ing. biol.

10. mr. sc. Andreja Markovinović, dipl. ing. biol.

11. Blandina Randić Potkonjak, dipl. ing. šum.

12. Daniel Springer, dipl. ing. šum.

13. Ljiljana Vrbanec, dipl. ing. biol.

Uprava za zaštitu kulturne baštine

1. Miljenko Domijan, prof.

2. Biserka Bilušić, dipl. ing. arh.

3. Gordana Božić Goldstein, prof. pov. umj. i arheol.

4. Marija Tusan, dipl. ing. arh.

Konzervatorski odjel u Bjelovaru

1. Milan Pezelj, dipl. ing. arh.

Konzervatorski odjel u Dubrovniku

1. mr. sc. Maja Nodari

Konzervatorski odjel u Karlovcu

1. Branka Križanić, dipl. ing. arh.

Konzervatorski odjel u Osijeku

1. Ivana Sudić, dipl. ing. arh.

Konzervatorski odjel u Požegi

1. dr. Žarko Španiček

Konzervatorski odjel u Puli

1. Nataša Nefat, dipl. pov. umj. i arheol.

Konzervatorski odjel u Rijeci

1. Lilian Stošić, dipl. ing. arh.

Konzervatorski odjel u Sisku

1. Ivana Miletić, dipl. arheol.

Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu

1. Željka Perković, dipl. ing. arh.

Konzervatorski odjel u Splitu

1. Anita Gamulin, dipl. ing. arh.

Konzervatorski odjel u Šibeniku

1. mr. sc. Ivo Šprljan, dipl. ing. arh.

Konzervatorski odjel u Trogiru

1. dr. Radoslav Bužančić

Konzervatorski odjel u Varaždinu

1. Željko Trstenjak, dipl. ing. arh.

Konzervatorski odjel u Vukovaru

1. Zdenka Predrijevac, dipl. ing. građ.

Konzervatorski odjel u Zadru

1. Anastazija Magaš Mesić, prof.

III. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva:

1. Vera Cvek-Domljan, dipl. ing. šum.

2. Elizabeta Kos, dipl. ing. agr.

3. Đurđica Marasović, dipl. ing. građ.

4. Ivica Matoc, dipl. ing. šum.

5. Vesna Trbojević, dipl. ing. građ.

IV. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja:

1. Tatjana Boroša Pecigoš, dipl. ing. biol.

2. mr. sc. Branka Buković Šošić, dr. vet. med.

3. Vlasta Franičević, dipl. ing. biotehn.

4. Nataša Lončarić, dr. vet. med.

5. Dubravko Mojaš, dipl. ing. agr.

6. Tomislav Petrović, dipl. ing. poljop.

7. Mirjana Vrabec Bistrović, dipl. ing. agr.

V. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture:

1. Dražen Antolović, dipl. ing. građ.

2. Ljiljana Bosak, dipl. ing. el.

3. dr. sc. Dubravka Lulić-Krivić, dipl. ing. biol. i dipl. ing. matem.

4. Nikola Mihelčić, dipl. ing. građ.

5. Ivana Odak, dipl. ing. prom.

6. Davor Palčić, dipl. ing. prom.

7. Jerolima Pavlović, dipl. ing. građ.

8. Živko Radanović, dipl. ing. građ.

9. Željko Remenar, dipl. ing. prom.

10. Damir Rimac, dipl. ing. prom.

VI. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva:

1. mr. sc. Krešimir Cerovac, dipl. ing.

2. dr. sc. Dragan Krasić, dipl. ing. rud.

3. Mladen Maros, dipl. ing. rud.

4. Dragana Pećina, dipl. ing. geol.

5. Igor Raguzin, dipl. ing.

6. Mario Svrtan, dipl. ing. rud.

7. Dragan Vidić, dipl. ing. rud.

VII. Ministarstvo turizma:

1. Željko Cvrtila, dipl. ing. arh.

2. Vesna Rajković, dipl. ing. arh.

VIII. Ministarstvo unutarnjih poslova:

1. Tomislav Bukša, dipl. ing. kem. tehn.

2. Neven Holjević, dipl. ing. sig.

3. Zoran Hulenić, dipl. ing. el.

4. Milan Kosanović, dipl. ing. el.

5. Đurđica Pavelić, dipl. ing. kem. tehn.

6. Avgustin Pavičić, dipl. ing. rud.

7. Željko Pavlović, dipl. ing. građ.

8. Krešo Picek, dipl. ing. stroj.

9. Stipan Pranjić, dipl. ing. rud.

10. Srećko Švoger, dipl. ing. stroj.

IX. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi:

1. Biserka Bastijančić-Kokić, dr. med.

2. mr. sc. Petra Cigić

3. Božidar Franić, dipl. ing.

4. mr. sc. Jasna Mesarić, dip.ing.

5. mr. sc. Ivana Vrhovac

6. Valentina Zoretić-Rubes, dipl. ing.

X. Hrvatske vode:

1. Nadija Belić, ing. građ.

2. Petar Bilač, dipl. ing. građ.

3. Antonija Bilić, dipl. ing. građ.

4. Fani Bojanić, dipl. ing. građ.

5. mr. sc. Zdravko Brajković, dipl. ing. geol.

6. Gabrijela Braun Jelašić, dipl. ing. građ.

7. Silvio Brezak, dipl. ing. građ.

8. Dražen Budišić, dipl. ing. građ.

9. Danijel Bunić, dipl. ing. građ.

10. Nives Brnić-Levada, dipl. ing. građ.

11. Zoran Čavlović, dipl. ing. kult.teh.

12. Anđa Ćurić Slunjski, dipl. ing. građ.

13. Venko Ćurlin, dipl. ing. građ.

14. Zrinka Degoricija Lončar, dipl. ing. biol.

15. Vedran Deletis, dipl. ing. građ.

16. Tatjana Dovranić-Kardaš, dipl. ing. građ

17. Srđan Dumanić, dipl. ing. građ.

18. Nenad Đurašević, dipl. ing. građ.

19. Tanja Ecimović, dipl. ing. bioteh.

20. Emil Flajšman, dipl. ing. biol.

21. Dijana Galunić Krajačić, dipl. ing. građ.

22. Davor Gergorić, ing. građ.

23. Marina Giljušić, dipl. ing. biol.

24. Mario Glibota, dipl. ing. građ.

25. Ladislav Grđan, dipl. ing. građ.

26. Vesna Grizelj-Šimić, dipl. ing. građ.

27. Višnja Grubišić, dipl. ing. biol.

28. Marijana Gubić-Horvat, dipl. ing. bioteh.

29. Gorazd Hafner, dipl. ing. građ.

30. Nena Hak, dipl. ing. biol.

31. Davor Haničar, dipl. ing. građ.

32. Antun Herbut, dipl. ing. geol.

33. Elza Hrvojić, dipl. ing. geol.

34. Slavko Husnjak, dipl. ing. kult. teh.

35. Ana Ivanišević, dipl. ing. kult. teh.

36. Stojanka Janković, dipl. ing. građ.

37. Anamarija Jelovečki, dipl. ing. kem.

38. Zlatko Juriša, dipl. ing. građ.

39. Davor Kalčić, dipl. ing. građ.

40. Stjepan Kamber, dipl. ing. građ.

41. Zdenko Kereša, dipl. ing. građ.

42. Jadranka Klarić, dipl. ing. kem.

43. Renata Kolačević, dipl. ing. geol.

44. mr. sc. Tomislav Košić, dipl. ing. građ.

45. Lidija Kratofil, dipl. ing. građ.

46. Mirjana Lovrić, dipl. ing. geol.

47. mr. sc. Danila Lozzi Kožar

48. Dragan Ljubičić, ing. građ.

49. Sanja Ljuština, dipl. ing. građ.

50. Dragan Majić, dipl. ing. rud.

51. Božena Maloča, dipl. ing. preh. teh.

52. Ivana Marinović Brničević, dipl. ing. građ.

53. Antonio Martinuš, dipl. ing. geol.

54. Marina Medanić, dipl. ing. građ.

55. Nataša Mihelčić, dipl. san. ing.

56. Tomislav Momčinović, dipl. ing. šum.

57. Goran Musa, dipl. ing. građ.

58. Kristina Musa, dipl. ing. preh. teh.

59. Valerija Musić, dipl. ing. biol.

60. Miroslav Mušnjak, dipl. sanit. ing.

61. Marijana Oršolić, dipl. ing. građ.

62. Stanislav Pandurić, dipl. ing. građ.

63. Veronika Pančić-Ruška, dipl. ing. građ.

64. Ljiljana Pavković, ing. građ.

65. Zoran Pavlović, dipl. ing. građ.

66. Želimir Pekaš, dipl. ing. geol.

67. Duška Polić Hrvatin, dipl. ing. građ.

68. Krunoslav Prentašić, ing. građ.

69. Tina Runjić, dipl. ing. građ.

70. mr. sc. Leonard Sekovanić, dipl. ing. građ.

71. Silvija Sitar, dipl. ing. građ.

72. Petar Smičiklas, dipl. ing. preh. teh.

73. Lidija Sremec, dipl. ing. agr.

74. Gordana Stojić, dipl. ing. građ.

75. Ana Maria Šare, dipl. ing. geol.

76. Koraljka Šiletić, dipl. ing. agr.

77. mr. sc. Tihana Šiletić, dipl. ing. biol.

78. Miljenko Šimić, dipl. ing. građ.

79. Željka Šimunić, dipl. ing. preh. teh.

80. Vesna Šipuš, dipl. ing. građ.

81. dr. sc. Siniša Širac, dipl. ing. kem.

82. Krešimir Šlafhauzer, dipl. ing. građ.

83. Rajka Štajduhar, dipl. ing. građ.

84. mr. sc. Mirjana Švonja, dipl. ing. građ.

85. Nataša Tomić-Strelec, dipl. ing. građ.

86. Jasna Tot, dipl. ing. građ.

87. Karlo Turnšek, ing. građ.

88. Vesna Tusić, dipl. ing. kult. teh.

89. Mihaela Tutić Smetko, dipl. ing. preh. teh.

90. Goran Varat, dipl. ing. kem. teh.

91. Marko Veselčić, dipl. ing. sig.

92. Katja Vikić, dipl. ing. biotehn.

93. Alenka Vragović, ing. građ.

94. Sanja Vresk, ing. građ.

95. Đurđica Zorman, ing. građ.

96. Krešimir Žabek, dipl. ing. građ.

XI. Hrvatski hidrografski institut:

1. Ranko Crmarić, dipl. ing. geol.

2. dr. sc. Nenad Domijan, dipl. ing. fiz.

3. dr. sc. Nenad Leder, dipl. ing. fiz.

4. mr. sc. Hrvoje Mihanović, dipl. ing. fiz.

5. Goran Olujić, dipl. ing. kem. tehn.

XII. Hrvatske šume d.o.o.:

1. Marijan Abramović, dipl. ing. šum.

2. Sanja Alebić, dipl. ing. šum.

3. Željka Bakran, dipl. ing. šum.

4. Josip Bečarević, dipl. ing. šum.

5. Perica Beuk, dipl. ing. šum.

6. Boris Černeha, dipl. ing. šum.

7. mr.sp. Mandica Dasović, dipl. ing. šum.

8. Maja Degmečić, dipl. ing. šum.

9. Đurđica Filipović, dipl. ing. šum.

10. Irena Franjić, prof. biol. i kem.

11. Karmela Glova, dipl. ing. šum.

12. mr. sc. Ivan Grginčić, dipl. ing. šum.

13. Ana Hercegovac, dipl. ing. šum.

14. mr. sp. Mirna Ilić, dipl. ing. biol.

15. Dušanka Janković, dipl. ing. šum.

16. mr. sc. Petar Jurjević, dipl. ing. šum.

17. Željko Kauzlarić, dipl. ing. šum.

18. Zdravko Leljak, dipl. ing. šum.

19. Đurđa List, dipl. ing. šum.

20. mr. sc. Ivo Lovrić, dipl. ing. šum.

21. Dorica Matešić, dipl. ing. šum.

22. Marija Palčić, dipl. ing. šum.

23. Ivan Prgić, dipl. ing. šum.

24. mr. sc. Mirjana Polimac, dipl. ing. šum.

25. mr. sc. Vladimir Skorup, dipl. ing. šum.

26. mr. sc. Magita Šiler, dipl. ing. šum.

27. Marko Špiršić, dipl. ing. šum.

28. Stjepan Vidaković, dipl. ing. šum.

29. Nenad Vukadinović, dipl. ing. šum.

30. Hrvoje Zdelar, dipl. ing. šum.

31. Dragica Žaja, dipl. ing. šum.

XIII. Hrvatski geološki institut:

1. dr. sc. Željka Brkić

2. dr. sc. Renato Buljan

3. dr. sc. Josip Halamić

4. dr. sc. Ivan Hećimović

5. dr. sc. Domagoj Jamičić

6. mr. sc. Željko Kastmüller

7. dr. sc. Georg Koch

8. mr. sc. Boris Kruk

9. mr. sc. Ozren Larva

10. Željko Miklin, dipl. ing. geol.

11. mr. sc. Slobodan Miko

12. dr. sc. Zoran Peh

XIV. Hrvatski zavod za javno zdravstvo:

1. dr. sc. Krunoslav Capak, dr. med.

XV. Državni hidrometeorološki zavod:

1. mr. sc. Alica Bajić, dipl. ing. fiz.

2. mr. sc. Ksenija Cesarec, dipl. ing. kult. teh.

3. dr. sc. Marjana Gajić Čapka, dipl. ing. fiz.

4. Gordana Hrabak-Tumpa, dipl. ing. fiz.

5. Sonja Vidič, dipl. ing. fiz.

XVI. Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu:

1. dr. sc. Draženka Gutzmirtl, dipl. ing.

XVII. Hrvatski zavod za toksikologiju:

1. prof. dr. sc. Franjo Plavšić, dipl. ing.

XVIII. Državni zavod za zaštitu od zračenja:

1. dr. sc. Dragan Kubelka

XIX. Državna uprava za zaštitu i spašavanje:

1. Vesna Salamunović, dipl. ing.

XX. Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima:

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni

1. Nevio Finderle, dipl. ing. el.

2. Krešimir Jakupak, dipl. ing. šum.

3. Milena Kostović, dipl. iur.

4. Stjepan Sušac, ing. pom. prom.

Javna ustanova Nacionalni park Krka

1. mr. sc. Gordana Goreta

2. Anita Jurković, dipl. ing.

3. dr. sc. Drago Marguš

Javna ustanova Nacionalni park Mljet

1. Osvin Pečar, dipl. ing. biol.

Javna ustanova Nacionalni park Paklenica

1. dr. sc. Gordan Lukač, dipl. ing. biol.

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera

1. mr. sc. Antonija Dujmović

2. Nikola Magdić, dipl. ing. šum.

3. Ivanka Špoljarić, dipl. ing. biol.

Javna ustanova Nacionalni park Risnjak

1. Miljenko Gašparac, dipl. ing. šum.

Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit

1. Tihomir Devčić, dipl. ing. šum.

2. Svjetlana Lupret-Obradović, dipl. ing. biol.

XXI. Javne ustanove za upravljanje parkovima prirode:

Javna ustanova Park prirode Biokovo

1. Ante Bulić, dipl. ing. kem. tehn.

2. Ivana Gabrić, dipl. ing. biol.

Javna ustanova Park prirode Kopački rit

1. Damir Opačić, dipl. ing. agr.

2. Vlatko Rožac, prof. biol. i kem.

Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje

1. Gojko Antica, dr. vet. med.

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje

1. Goran Gugić, dipl. ing. šum.

2. Valerija Hima, dipl. ing. agr.

Javna ustanova Park prirode Medvednica

1. Tajana Ban Ćurić, dipl. ing. geol.

2. Nives Farkaš-Topolnik, dipl. ing. šum.

3. Snježana Malić-Limari, dipl. ing. biol.

Javna ustanova Park prirode Papuk

1. Goran Radonić, dipl. ing. geol.

Javna ustanova Park prirode Učka

1. Marin Grgurev, dipl. ing. biol.

Javna ustanova Park prirode Velebit

1. Ivan Tomljenović, dipl. ing. šum.

2. Ivana Maras, dipl. ing. šum.

Javna ustanova Park prirode Vransko jezero

1. Ivica Prtenjača, dipl. ing. agr.

2. Dario Rogić, dipl. oec.

Javna ustanova Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje

1. Krešimir Vrbanec, dipl. ing. šum.

2. Morena Želle, dipl. arheol. i povj. umj.

XXII. Državni zavod za zaštitu prirode:

1. mr. sc. Vlatka Dumbović, dipl. ing. biol.

2. Aljoša Duplić, prof. biol i kem.

3. Karla Fabrio, prof. biol.

4. Vladimir Hršak, dipl. ing. šum.

5. Ivana Plavac, prof. biol.

6. Vida Posavec Vukelić, dipl. ing. biol.

7. Jasminka Radović, dipl. ing. biol.

8. Petra Rodić-Baranović, dipl. ing. biol.

9. Ramona Topić, dipl. ing. biol.

10. Neven Trenc, dipl. ing. geol.

11. Irina Žeger Pleše, prof. geol. i geogr.

XXIII. Ravnatelj županijskog zavoda (tijela) za prostorno uređenje, odnosno ravnatelj nadležnog zavoda (tijela) za prostorno uređenje Grada Zagreba

XXIV. Čelnik upravnog tijela županije koje obavlja poslove zaštite okoliša, odnosno čelnik upravnog tijela Grada Zagreba koje obavlja poslove zaštite Zagreba koji obavlja poslove zaštite okoliša

PREDSTAVNICI JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE:

I. Bjelovarsko-bilogorska županija:

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje

1. Vesna Banović, dipl. ing. arh.

2. Mladen Gregurić, dipl. ing. arh.

3. Saša Križ, dipl. ing. arh.

4. Damir Lihter, dipl. ing. građ.

Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu

1. Želimir Curiš, dipl. ing.

2. Mirko Dragičević, dipl. ing.

3. Sandra Vinceković-Mikulandra, dipl. ing. arh.

Zavod za javno zdravstvo

1. Blaženka Čeleš, dipl. ing. biotehn.

2. mr. sc. Marija Devčić, dipl. ing. med. biokem.

3. Ljiljana Jarčov, dipl. ing. preh. tehn.

II. Brodsko-posavska županija:

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje

1. Igor Čižmek, dipl. ing. arh.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Brodsko-posavske županije

1. Mario Pavičić, dipl. ing. agr.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

1. Katica Bošnjaković, dipl. ing. građ.

2. Ljiljana Curić, dipl. ing. agr.

3. Miroslav Jarić, dipl. ing. stroj.

Zavod za javno zdravstvo

1. Ante Cvitković, dr. med.

2. Zorana Marić, dr. med.

III. Dubrovačko-neretvanska županija:

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje

1. Stjepko Kovačić, dipl. ing. građ.

2. mr. sc. Marina Oreb, dipl. ing. arh.

3. Barbara Savin, dipl. ing. arh.

4. Silvana Taslaman, ing. građ.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije

1. Erna Raguž-Lučić, dipl. ing. agr.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju i zaštitu okoliša

1. Branka Martinović Vuković, dipl. ing. arh.

2. Nike Sudarević, dipl. ing. agr.

3. Dijana Tomašević Rakić, dipl. ing. biol.

Zavod za javno zdravstvo

1. Mato Lakić, dr. med.

IV. Grad Zagreb:

Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

1. Zdravko Cerovski, dipl. ing. građ.

2. mr. sc. Sandra Hamin, dipl. ing.tehn.

3. Nikica Milas, dipl. ing. arh.

4. dr. sc. Sandra Tucak-Zorić, dipl. ing. kem. tehn.

5. Vesna Vugec, dipl. ing. biol.

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

1. Ivica Fanjek, dipl. ing. arh.

2. mr. sc. Valerija Kelemen-Pepeonik

3. Irena Matković, dipl. ing. arh.

4. Stjepan Nikolić, dipl. ing. građ.

5. Jadranka Veselić Bruvo, dipl. ing. arh.

Javna ustanova Maksimir

1. mr. sc. Biljana Janev Hutinec, dipl. ing. biol.

Zavod za javno zdravstvo

1. Ivona Herljević, dipl. ing. biol.

2. dr. sc. Želimira Pavlić, dipl. ing. biol.

3. prof. dr. sc. Dinko Puntarić, dr. med.

4. prof. dr. sc. Zdenko Šmit, dipl. ing.

5. Marinko Vranjković, dipl. ing. el. teh.

6. Zdenko Zajec, dipl. ing. stroj.

V. Istarska županija:

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje

1. mr. sc. Latinka Janjanin, dipl. ing. biol.

2. Ingrid Paljar, dipl. ing. arh.

Upravni odjel za održivi razvoj

1. Ljiljana Dravec, dipl. ing. kem. tehn.

2. Josip Zidarić, dipl. ing. arh.

Upravni odjel za prostorno uređenje i građenje

1. Vinko Brčić, ing. građ.

2. Grozdana Lovrečić, dipl. ing. građ.

Zavod za javno zdravstvo

1. Sonja Diković, dipl. ing. kem. tehn.

2. Silvana Mladinov, dipl. ing. kem. tehn.

3. Aleksandar Stojanović, dr. med.

VI. Karlovačka županija:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Karlovačke županije

1. Martina Petrak, dipl. ing. biol.

2. Darka Spudić, dipl. ing. biol.

Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša

1. Željko Gračanin, dipl. ing. građ.

2. Vesna Salopek Košutić, dipl. ing. građ.

3. Vjeruška Stanišić, dipl. ing. agr.

4. Diana Štedul, dipl. ing. građ.

5. Franjo Žgela, dipl. ing. arh.

Zavod za javno zdravstvo

1. mr. sc. Željka Cerovac

2. dr. sc. Boško Milanković

VII. Koprivničko-križevačka županija:

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje

1. Zlatko Filipović, dipl. ing. arh.

2. Jelena Kovač, dipl. ing. građ.

3. Blaženka Lukšić, dipl. ing. arh.

4. mr. sc. Mladen Matica, prof. geogr.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

1. Željka Kolar, dipl. ing. agr.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

1. Elizabeta Čmrlec, ing. arh.

2. Dražen Kozjak, dipl. ing. građ.

3. Ana List, prof. biol.

4. Valentina Peršić, dipl. ing. biol.

5. Vesna Telban, dipl. ing. arh.

Zavod za javno zdravstvo

1. Marija Borovac, dipl. ing. biotehn.

2. mr. sc. Vesna Gaži-Tomić, dipl. ing. biotehn.

3. mr. sc. Jasna Nemčić-Jurec, dipl. ing.

4. mr. sc. Draženka Vadla, dr. med.

VIII. Krapinsko-zagorska županija:

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje

1. Željko Kapelac, dipl. ing. arh.

2. Dubravko Kolar, dipl. ing. građ.

3. Snježana Žigman, dipl. ing. građ.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske žuapnije

1. Ivan Ištok, dipl. ing. šum.

2. Dijana Klasić, dipl. ing. agr.

3. Ivana Piljek Miletić, dipl. ing. biol.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

1. Silvija Horvat, dipl. ing. arh.

Upravni odjel za zaštitu okoliša

1. mr. sc. Stjepan Bručić, dipl. ing. građ.

2. Božica Rinkovec, dipl. ing. geot.

Zavod za javno zdravstvo

1. Ružica Cipriš, dr. med.

2. Božena Marković, dipl. ing. preh. tehn.

IX. Ličko-senjska županija:

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje

1. Stipe Mudrovčić, dipl. ing. građ.

2. Ante Pašalić, dipl. ing. arh.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Ličko-senjske županije

1. Jerko Kostelac, dipl. ing. šum.

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo

1. Biserka Polić, dipl. ing.geogr.

2. Katica Prpić, ing. građ., dipl. ing. sig.

Zavod za javno zdravstvo

1. Danijela Ivšinović, dipl. ing. biotehn.

2. Jasmina Stilinović, dipl. ing. preh. tehn.

X. Međimurska županija:

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje

1. Jadranka Grgan-Makovec, dipl. ing. arh.

2. Dragomir Sutlar, dipl. ing. arh.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije

1. Siniša Golub, prof.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

1. Stjepan Baranašić, dipl. ing. građ.

2. mr. sc. Sandra Golubić, dipl. ing. biotehn.

3. Lidija Bubanić, dipl. ing. arh.

XI. Osječko-baranjska županija:

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje

1. Oliver Grigić, dipl. ing. arh.

Javna ustanova Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

1. Vinko Ljubičić, dipl. iur.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

1. Jasna Gorupić, dipl. ing. kem. tehn.

2. Ranko Radunović, dipl. ing. arh.

Zavod za javno zdravstvo

1. dr. sc. Maja Miškulin, dr. med.

2. Vera Santo, dipl. ing. preh. tehn.

XII. Požeško-slavonska županija:

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje

1. Mladenko Soldo, dipl. ing. građ.

Zavod za javno zdravstvo

1. Vera Citković, dipl. ing. preh. tehn.

2. Zdravko Matić, dr. med.

3. Danica Mikšik, dipl. ing. preh. tehn.

4. Dinka Nakić, dr. med.

5. Ivanka Petrović, dipl. ing. med. biokem.

XIII. Primorsko-goranska županija:

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje

1. Duško Dobrila, dipl. ing. arh.

2. Mirjana Pavičić, dipl. ing. građ.

Javna ustanova Priroda

1. mr. sc. Gordana Pavoković, dipl. sanit. ing.

2. mr. sc. Marko Randić, dipl. ing. biol.

3. Sonja Šišić, dipl. oec.

Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša

1. mr. sc. Jelena Čanik, dipl. ing. met.

2. Darko Hlavica, dipl. ing. građ.

3. dr. sc. Koraljka Vahtar-Jurković, dipl. ing. građ.

Zavod za javno zdravstvo

1. doc. dr. sc. Ana Alebić-Juretić, dipl. ing. kem.

2. Dušanka Ćuzela-Bilać, dipl. ing. kem.

3. Marin Glad, dipl. sanit. ing.

4. Sandra Marinac-Pupovac, dipl. sanit. ing.

5. Željko Linšak, dipl. san. ing.

XIV. Sisačko-moslavačka županija:

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje

1. Margita Malnar, dipl. ing. arh.

2. Novela Rimay, dipl. ing. arh.

3. Zdenko Sešo, dipl. ing. građ.

4. Valentina Šerbec, dipl. ing. arh.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije

1. Kata Benac, dipl. ing. agr.

2. Marija Vizner, dipl. ing. agr.

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode

1. Blanka Bobetko-Majstorović, dipl. ing. biol.

2. Marija Smolčić, dipl. ing. metal.

3. Miljenko Ugarković, dipl. ing. biol.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

1. Đurđica Brkić, dipl. ing. arh.

2. Ksenija Kajgana, dipl. ing. arh.

3. Ankica Stipanović, dipl. ing. agr.

4. Snježana Šlabek Ohman, dipl. ing. arh.

Zavod za javno zdravstvo

1. Svjetlana Ančić-Birač, dr. med.

2. mr. sc. Marica Kodrić-Šmit, dipl. ing.

XV. Splitsko-dalmatinska županija:

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje

1. Zoran Danilov, dipl. ing. arh.

2. Niko Mrčić, dipl. ing. arh.

3. Petar Matković, dipl. ing. arh.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije

1. Ivan Gabelica, dipl. geogr.

2. Gvido Piasevoli, dipl. ing. biol.

Upravni odjel za zaštitu okoliša

1. Marija Vuković, dipl. ing. arh.

Upravni odjel za prostorno uređenje

1. Ana Krolo, dipl. ing. građ.

2. Sandra Maretić, dipl. ing. građ.

3. Mario Radevenjić, dipl. ing. građ.

Zavod za javno zdravstvo

1. mr. sc. Tina Dumanić

2. mr. sc. Ana Kovačić

3. mr. sc. Nenad Periš

4. Mirjana Poljak, dipl. ing.

5. Meri Prodan Bedalov, dr. med.

6. mr. sc. Jasmina Suton

7. doc. dr. sc. Nives Štambuk-Giljanović

XVI. Šibensko-kninska županija:

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje

1. Marko Čule, dipl. ing. građ.

2. Damir Lučev, dipl. ing. arh.

3. Irena Terzanović, dipl. ing. arh.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije

1. Anita Babačić Ajduk, dipl. ing. biol.

2. Hrvoje Zekanović, prof. geogr.

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

1. Tanja Gusić Dobra, dipl. ing. kem. tehn.

2. dr. sc. Živana Lambaša Belak, dipl. ing. biotehn.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

1. Željko Šain, dipl. ing. arh.

Zavod za javno zdravstvo

1. Lidija Bujas, dipl. ing. biotehn.

2. Suzi Vatavuk, dr. med.

XVII. Varaždinska županija:

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje

1. Davorin Gregurinčić, dipl. ing. prom.

2. Višnja Jalušić, dipl. ing. arh.

3. Dubravka Komes-Jukić, dipl. ing. arh.

4. Tanja Martinec, dipl. ing. arh.

5. Melita Srpak, dipl. ing. agr.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije

1. Alenka Car, dipl. ing. biol.

2. Sanja Kopjar, dipl. ing. agr.

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo

1. mr. sc. Ivan Biškup, dipl. ecc.

2. Ivana Dukši, dipl. ing. biol.

3. mr. sc. Tomislav Jarmić, dipl. ing. el.

4. Natalija Ježek Dimitrov, dipl. ing. kraj. arh.

5. dr. sc. Nevenka Krklec, dipl. ing. geol.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

1. Damir Pizek, dipl. ing. građ.

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i lovno gospodarstvo

1. Dragutin Vincek, dipl. ing. agr.

Zavod za javno zdravstvo

1. mr. sc. Marija Đolonga, dipl. ing. biol.

2. mr. sc. Vesna Matijević-Kušter, dipl. ing. biotehn.

3. Irena Tomiek, dipl. ing. preh. tehn.

XVIII. Virovitičko-podravska županija:

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje

1. Jasna Baranjec Keserica, dipl. ing. arh.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije

1. mr. sc. Mirjana Kepec, dipl. ing. preh. tehn.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša

1. Zlata Karlović, dipl. ing. biol.

2. Dubravka Repić, dipl. ing. preh. tehn.

3. Iva Šarić-Srzić, dipl. ing. građ.

Zavod za javno zdravstvo

1. Mirjana Špehar, dipl. ing. med. biokem.

XIX. Vukovarsko-srijemska županija:

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje

1. Vesna Premuž-Štajcer, dipl. ing. arh.

2. Tamara Šarić, dipl. ing. građ.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije

1. Pavao Dragičević, dipl. ing. agr.

2. Nikola Križanac, dipl. ing. agr.

Zavod za javno zdravstvo

1. Ankica Ilić, dr. med.

2. Kata Krešić, dr. med.

3. Daniel Lipovčević, dr. med.

4. Kruno Sokol, dr. med.

XX. Zadarska županija:

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje

1. Nives Kozulić, dipl. ing. arh.

2. Igor Ramov, dipl. ing. teh.

3. Nevena Rosan, dipl. ing. arh.

4. Marija Uglešić, dipl. ing. građ.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije

1. Morana Babajko, dipl. ing. biol.

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

1. Josip Matić, dipl. iur.

2. Olivio Meštrović, dipl. ing. geod.

Zavod za javno zdravstvo

1. Andreja Babin, dipl. ing. biotehn.

2. mr. sc. Zlata Dmitrović, dipl. ing. kem.

3. Nives Eleršek, dipl. ing. biotehn.

4. mr. sc. Judita Grzunov, dipl. ing. biotehn.

5. Ivan Ivić, dipl. ing. kem. tehn.

6. dr. sc. Marijana Matek Sarić, dipl. ing. biotehn.

7. Anita Peraić, dipl. ing. biotehn.

8. mr. sc. Danijela Peroš-Pucar, dipl. ing. biol.

9. Benito Pucar, dipl. ing. biotehn.

10. Jadranka Šangulin, prof. biol. i kem.

XXI. Zagrebačka županija:

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje

1. Zlatko Dražetić, dipl. ing. arh.

2. Andrea Galić, dipl. ing. građ.

3. Željka Kučinić, dipl. ing. arh.

4. Marija Pavić, dipl. ing. arh.

5. Melita Sabranović, dipl. ing. arh.

6. Zoran Tonković, prof. geogr.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

1. Željka Abramović, dipl. ing. arh.

XXII. Predstavnici jedinica lokalne samouprave imenovani od strane gradova i općina, odnosno gradonačelnici i njihovi zamjenici te općinski načelnici i njihovi zamjenici te općinski načelnici i njihovi zamjenici ukoliko nisu imenovani predstavnici jedinice lokalne samouprave

II.

Ovaj Popis se primjenjuje od dana kada je utvrđen.

S danom utvrđivanja ovoga Popisa ne primjenjuje se Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike Povjerenstva u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš kojega je ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva utvrdila 5. veljače 2008. godine, a objavljen je u »Narodnim novinama« br. 23/08.

Klasa: 351-03/09-04/42
Urbroj: 531-14-09-1
Zagreb, 9. listopada 2009.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.