Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima redistribuiranja novčanica i kovanog novca kuna i lipa

NN 126/2009 (21.10.2009.), Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima redistribuiranja novčanica i kovanog novca kuna i lipa

126 21.10.2009 Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima redistribuiranja novčanica i kovanog novca kuna i lipa

HRVATSKA NARODNA BANKA

3105

Na temelju članka 27., članka 28. stavka 2. i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/08.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UVJETIMA REDISTRIBUIRANJA NOVČANICA I KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA

Članak 1.

U Odluci o uvjetima redistribuiranja novčanica i kovanog novca kuna i lipa (»Narodne novine«, br. 91/09.) u članku 20. stavku 2. riječi »u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke« zamjenjuju se riječima »zaključno s 27. studenoga 2009.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 791-020/10-09/ŽR
Zagreb, 15. listopada 2009.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.