Ispravak Pravilnika o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 126/2009 (21.10.2009.), Ispravak Pravilnika o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

126 21.10.2009 Ispravak Pravilnika o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3119

U Pravilniku o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje objavljenom u Narodnim novinama br. 113/09. uočena je pogreška u čl. 6. te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O OVLASTIMA I NAČINU RADA OVLAŠTENIH DOKTORA I LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U Pravilniku o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 113/09.), u članku 6. stavku 1. u sedmom retku riječ: »dvije« briše se i upisuje se riječ: »pet«, a u članku 6. stavku 2. riječi: »pet godina radnog iskustva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti« brišu se i upisuju se riječi: »dvije godine radnog iskustva u struci«.

Klasa: 025-04/09-01/175
Urbroj: 338-01-09-04-3
Zagreb, 14. listopada 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Dražen Jurković, dr. med., v. r.