Ispravak Pravilnika o izmjeni Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu

NN 130/2009 (30.10.2009.), Ispravak Pravilnika o izmjeni Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu

130 30.10.2009 Ispravak Pravilnika o izmjeni Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3205

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđena je pogreška u Pravilniku o izmjeni Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom moru objavljenom u »Narodnim novinama«, broj 123, od 14. listopada 2009. godine, te se daje sljedeći

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O POSEBNIM STANIŠTIMA RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA I REGULACIJI RIBOLOVA U VELEBITSKOM KANALU, NOVIGRADSKOM I KARINSKOM MORU, PROKLJANSKOM JEZERU, MARINSKOM ZALJEVU I NERETVANSKOM KANALU

U članku 1. umjesto: »stavak 2« treba pisati: »stavak 4«.

Klasa: NP 011-02/09-01/246

Urbroj: 525-08-1-0323/09-3

Zagreb, 20. listopada 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.