Odluka o Popisu trgovačkih društava od posebnoga državnog interesa

NN 132/2009 (4.11.2009.), Odluka o Popisu trgovačkih društava od posebnoga državnog interesa

HRVATSKI SABOR

3222

Na temelju članka 11. stavka 6. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine«, br. 163/03., 94/04., 48/05., 141/06., 60/08. i 38/09.), Hrvatski sabor na sjednici 30. listopada 2009. donio je

ODLUKU

O POPISU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA

I.

Utvrđuje se Popis trgovačkih društava od posebnog državnog interesa u Republici Hrvatskoj, koji se daje u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Izvješće o poslovanju trgovačkih društava iz točke I. ove Odluke Vlada Republike Hrvatske podnosi Hrvatskome saboru do kraja kolovoza tekuće godine za prethodnu godinu.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o Popisu trgovačkih društava od posebnoga državnog interesa (»Narodne novine, br. 140/04., 160/04. i 174/04.).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 305-01/09-01/01

Zagreb, 30. listopada 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

Matični broj

Redni broj

DRUŠTVO

SJEDIŠTE

Emitirani broj dionica

TEMELJNI KAPITAL

HFP
PORTFELJ

DRŽAVNI PORTFELJ

kn

%

kn

kn

%

3267628

1

ACI

d.d.

OPATIJA

111.060

399.816.000

4,37

17.460.000

332.312.400

83,12

3781224

2

BOROVO

d.d.

VUKOVAR

2.262.418

791.846.300

99,02

784.058.800

791.846.300

100,00

3298744

3

CROATIA AIRLINES

d.d.

ZAGREB

51.197
4.924.279

989.975.500

1,46

14.413.600

974.705.400

99,19

3276147

4

CROATIA OSIGURANJE

d.d.

ZAGREB

316.348

442.887.200

76,71

339.726.800

355.545.400

80,28

3635112

5

ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING

d.d.

SLAVONSKI BROD

3.237.068

323.706.800

6,69

21.645.400

159.112.700

49,15

3777928

6

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

d.d.

ZAGREB

531.618

584.779.800

37,00

216.353.500

381.867.200

65,30

3131467

7

JADROPLOV

d.d.

SPLIT

1.636.674

589.202.640

2,66

15.673.320

428.277.240

72,69

3334171

8

JANAF

d.d.

ZAGREB

742.846

2.005.684.200

0,02

418.500

1.742.148.000

86,86

3282635

9

KONČAR ELEKTROINDUSTRIJA

d.d.

ZAGREB

2.572.119

1.028.847.600

10,82

111.290.000

265.326.800

25,79

3036138

10

LUKA PLOČE

d.d.

PLOČE

222.614

89.045.600

44,37

39.512.000

54.509.200

61,21

3330494

11

LUKA RIJEKA

d.d.

RIJEKA

5.980.475

598.047.500

23,72

141.850.000

526.097.600

87,97

3674223

12

PETROKEMIJA

d.d.

KUTINA

3.341.117

902.101.590

23,42

211.233.420

456.770.340

50,63

3454088

13

PODRAVKA

d.d.

KOPRIVNICA

5.420.003

1.626.000.900

9,84

159.990.900

332.670.300

20,46

1453157

14

VJESNIK

d.d.

ZAGREB

1.061.683

106.168.300

2,95

3.133.400

95.070.500

89,55

3007324

15

VUPIK

d.d.

VUKOVAR

1.422.127

568.850.800

88,05

500.894.400

506.628.400

89,06

80211313

16

AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB

d.d.

ZAGREB

21.520

2.152.000.000

0,00

0

2.152.000.000

100,00

40199107

17

BRIJUNI RIVIJERA

d.o.o.

FAŽANA

4.500.000

4.500.000

0,00

0

3.000.000

66,67

80200694

18

HRVATSKA LUTRIJA

d.o.o.

ZAGREB

50.000.000

50.000.000

0,00

0

50.000.000

100,00

80391688

19

HRVATSKE AUTOCESTE

d.o.o.

ZAGREB

131.140.100

131.140.100

0,00

0

131.140.100

100,00

80391653

20

HRVATSKE CESTE

d.o.o.

ZAGREB

107.384.800

107.384.800

0,00

0

107.384.800

100,00

80283345

21

KAPITALNI FOND

d.d

ZAGREB

3.845.501

384.550.100

0,00

0

384.550.100

100,00

80380320

22

NARODNE NOVINE

d.d.

ZAGREB

279.519

279.519.000

0,00

0

279.519.000

100,00

80428338

23

ODAŠILJAČI I VEZE

d.o.o.

ZAGREB

138.568.200

138.568.200

0,00

0

138.568.200

100,00

80304171

24

PLINACRO

d.o.o.

ZAGREB

841.002.000

841.002.000

0,00

0

841.002.000

100,00

60132808

25

PLOVPUT

d.o.o.

SPLIT

111.564.200

111.564.200

0,00

0

111.564.200

100,00

80138626

26

SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO

d.d.

ZAGREB

60.000

22.500.000

0,00

0

17.754.000

78,91

80004306

27

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

d.d.

ZAGREB

10.995.644

19.792.159.200

0,00

0

19.792.159.200

100,00

80266264

28

HRVATSKA POŠTA

d.d

ZAGREB

8.788.274

878.827.400

0,00

0

878.827.400

100,00

80251008

29

HRVATSKE ŠUME

d.o.o.

ZAGREB

1.171.670.000

1,171.670.000

0,00

0

1.171.670.000

100,00

80590590

30

HŽ HOLDING

d.o.o.

ZAGREB

1.324.226.000

1.324.226.000

0,00

0

1.324.226.000

100,00

80000604

31

INA - INDUSTRIJA NAFTE

d.d.

ZAGREB

10.000.000

9.000.000.000

0,00

0

4.035.196.800

44,84

40036881

32

JADROLINIJA

 

RIJEKA

209.054.148

209.054.148

0,00

0

209.054.148

100,00

80127309

33

BRODARSKI INSTITUT

d.o.o.

ZAGREB

86.585.300

86.585.300

0,00

0

86.585.300

100,00

3333477

34

BI 3. MAJ

d.d.

RIJEKA

1.261.401

126.140.100

21,73

27.415.900

103.608.400

82,14

3333957

35

BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA

d.d.

RIJEKA

897.244

179.448.800

34,25

61.461.600

178.627.400

99,54

3333710

36

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC

d.d.

RIJEKA

12.407.813

124.078.130

13,90

17.242.980

17.242.980

13,90

3141136

37

BRODOSPLIT

d.d.

SPLIT

8.091.099

485.465.940

9,35

45.386.700

484.413.000

99,78

3041913

38

BRODOTROGIR

d.d.

TROGIR

1.235.815

123.581.500

9,57

11.823.900

117.960.100

95,45

3229238

39

ULJANIK

d.d.

PULA

2.236.253

670.875.900

33,60

225.401.700

533.894.700

79,58

3029930

40

BIZOVAČKE TOPLICE

d.d.

BIZOVAC

87.275

130.912.500

0,27

348.000

130.177.500

99,44

302333

41

HOTEL MEDENA

d.d.

TROGIR

393.800

118.140.000

3,48

4.107.300

64.134.600

54,29

3440885

42

HOTELI MAESTRAL

d.d.

DUBROVNIK

515.720

103.144.000

21,53

22.204.800

84.756.400

82,17

3324877

43

HOTELI MAKARSKA

d.d.

MAKARSKA

1.119.470

223.894.000

29,22

65.426.600

158.087.600

70,61

3706311

44

HOTELI PLAT

d.d.

DUBROVNIK

197.255

59.176.500

0,15

90.900

54.732.000

92,49

3324842

45

HOTELI PODGORA

d.d.

PODGORA

366.250

135.512.500

4,91

6.650.750

82.046.760

60,55

3324869

46

HOTELI ŽIVOGOŠĆE

d.d.

IGRANE

302.760

112.021.200

2,65

2.966.660

85.320.520

76,16

3086780

47

HTP KORČULA

d.d.

KORČULA

427.431

128.229.300

11,57

14.839.200

79.216.800

61,78

3080757

48

HTP OREBIĆ

d.d.

OREBIĆ

175.820

35.164.000

5,75

2.023.600

24.145.400

68,67

3270467

49

IMUNOLOŠKI ZAVOD

d.d.

ZAGREB

225.284

85.607.920

14,23

12.185.840

62.776.000

73,33

3145662

50

JADRAN

d.d.

CRIKVENICA

281.296

506.332.800

25,36

128.421.000

408.652.200

80,71

3166619

51

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

d.d.

OPATIJA

302.641

968.451.200

58,57

567.244.800

572.140.800

59,08

3663302

52

ZRC LIPIK

d.d.

LIPIK

31.920

3.192.000

11,18

356.800

2.877.500

90,15

3044572

53

IMPERIAL

d.d.

RAB

635.855

254.342.000

22,92

58.304.400

143.559.200

56,44

302325

54

VRANJICA BELVEDERE

d.d.

SEGET DONJI

83.260

30.806.200

32,95

10.152.060

21.239.110

68,94

1634470

55

CLUB ADRIATIC

d.o.o.

ZAGREB

108.008.500

108.008.500

100,00

108.008.500

108.008.500

100,00

1783157

56

PARK PREVLAKA

d.o.o.

GRUDA

5.900.000

5.900.000

0,00

0

3.000.000

51,00

3467988

57

CROATIA BANKA

d.d.

ZAGREB

2.046.000

204.600.000

0,00

0

204.600.000

100,00

3216098

58

ZRAČNA LUKA ZAGREB

d.o.o.

ZAGREB

804.429.600

804.429.600

0,00

0

442.436.280

55,00

3361721

59

ZRAČNA LUKA OSIJEK

d.o.o.

KLISA

26.208.000

26.208.000

0,00

0

14.414.400

55,00

3230309

60

ZRAČNA LUKA PULA

d.o.o.

PULA

81.400.000

81.400.000

0,00

0

44.770.000

55,00

3334163

61

ZRAČNA LUKA RIJEKA

d.o.o.

OMIŠALJ

144.203.100

144.203.100

0,00

0

79.311.705

55,00

3179494

62

ZRAČNA LUKA ZADAR

d.o.o.

ZADAR

75.820.000

75.820.000

0,00

0

41.701.000

55,00

3117464

63

ZRAČNA LUKA SPLIT

d.o.o.

KAŠTEL ŠTAFILIĆ

229.696.000

229.696.000

0,00

0

126.332.800

55,00

3302504

64

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK

d.o.o.

ČILIPI

321.613.200

321.613.200

0,00

0

176.887.260

55,00

3033775

65

IPK OSIJEK

d.d.

OSIJEK

4.445.711

444.571.100

22,3521

99.370.800

421.712.300

94,8582

1627511

66

LUKA-VUKOVAR

d.o.o.

VUKOVAR

44.800.000

44.800.000

0,0000

0

44.800.000

100,0000

 

UKUPNO

 

 

 

53.656.307.168

 

4.069.088.830

44.234.672.243

 

Napomena: Državni portfelj obuhvaća portfelj RH, HFP, DAB, HZMO, HZZO, HUC, CO, INA, HŠ, HŽ, HEP, CA, MF, MP, SDUUDI, HV, HBOR, MG, HZZZ, HP