Odluka o postavljenju mr. sc. Željka Vukosava za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Angoli, sa sjedištem u Lisabonu

NN 132/2009 (4.11.2009.), Odluka o postavljenju mr. sc. Željka Vukosava za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Angoli, sa sjedištem u Lisabonu

132 04.11.2009 Odluka o postavljenju mr. sc. Željka Vukosava za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Angoli, sa sjedištem u Lisabonu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3224

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske klasa: T-Pov-080-02/07-01/54, urbroj: 50304/2-09-01 od 15. listopada 2009., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam mr. sc. ŽELJKA VUKOSAVA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, sa sjedištem u Lisabonu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Angoli, sa sjedištem u Lisabonu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/09-02/33

Urbroj: 71-05-03/1-09-3

Zagreb, 28. listopada 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.