Odluka o odlikovanju Branislava Mićunovića Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 138/2009 (18.11.2009.), Odluka o odlikovanju Branislava Mićunovića Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

138 18.11.2009 Odluka o odlikovanju Branislava Mićunovića Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3348

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavka 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

BRANISLAV MIĆUNOVIĆ

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobite zasluge u očuvanju kulture hrvatske zajednice u Crnoj Gori.

Klasa: 060-04/09-13/02
Urbroj: 71-05-04/1-09-01
Zagreb, 29. listopada 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.