Odluka o postavljenju Ladislava Pivčevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Island

NN 138/2009 (18.11.2009.), Odluka o postavljenju Ladislava Pivčevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Island

138 18.11.2009 Odluka o postavljenju Ladislava Pivčevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Island

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3349

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske klasa: T-Pov-018-07/09-01/04, urbroj: 50304/2-09-07 od 26. listopada 2009., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam LADISLAVA PIVČEVIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj, sa sjedištem u Kopenhagenu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Island, sa sjedištem u Kopenhagenu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/09-02/36
Urbroj: 71-05-03/1-09-3
Zagreb, 10. studenoga 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.