Odluka o odlikovanju Martina Prikosovića Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 140/2009 (25.11.2009.), Odluka o odlikovanju Martina Prikosovića Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

140 25.11.2009 Odluka o odlikovanju Martina Prikosovića Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3398

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavka 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

MARTIN PRIKOSOVIĆ

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobite zasluge u očuvanju hrvatskog jezika i identiteta gradišćanskih Hrvata u Republici Austriji.

Klasa: 060-04/09-13/03

Urbroj: 71-05-04/1-09-01

Zagreb, 16. studenoga 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.