Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

NN 141/2009 (27.11.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

141 27.11.2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

3446

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj 128/99., 55/00., 129/00., 59/01., 67/01.,11/02., 190/03. – pročišćeni tekst, 76/07., 27/08. i 83/09.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI OVLAŠTENE SLUŽBENE OSOBE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Članak 1.

U nazivu Pravilnika o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave (»Narodne novine«, broj: 61/02.) i u cijelom tekstu Pravilnika riječi: »Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave« zamjenjuju se riječima: »Ministarstva pravosuđa« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 8. stavku 4. prva rečenica mijenja se i glasi: »U gornjem dijelu značke pravosudne policije u kaznionicama i zatvorima upisano je: »PRAVOSUDNA POLICIJA«, a za ostale ovlaštene službene osobe upisano je: »UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV«.

Članak 3.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Na prednjoj strani pregiba kožnog poveza iz stavka 1. ovoga članka, za službenike pravosudne policije u kaznionicama i zatvorima slovima tamno smeđe boje otisnut je natpis: »PRAVOSUDNA POLICIJA«, grb Republike Hrvatske i natpis: »SLUŽBENA ISKAZNICA«. Za ostale ovlaštene službene osobe otisnut je natpis: »UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV«, grb Republike Hrvatske i natpis: »SLUŽBENA ISKAZNICA«.

Članak 4.

Značke i kožni povezi za službenu iskaznicu i značku izdani na temelju Pravilnika o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave zamijenit će se značkama i kožnim povezima propisanim ovim Pravilnikom u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/20
Urbroj: 514-13-09-1
Zagreb, 28. listopada 2009.

Ministar
dr. sc. Ivan Šimonović, v. r.