Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/09 - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobar

NN 142/2009 (30.11.2009.), Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/09 - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobar

MINISTARSTVO KULTURE

3491

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 01/09

Lista preventivno zaštićenih dobara

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99) ministar kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 1/2009 – Liste preventivno zaštićenih kulturnih dobara.

II.

U listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno člancima 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 30. lipnja 2009. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna kulturna dobra, (b) podvodni arheološki lokaliteti, (c) pokretna kulturna dobra i (d) nematerijalna kulturna dobra:

(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje

Kulturno dobro

Prostorne međe

Broj
Registra

Datum isteka
preventivne zaštite

Katastarske čestice

Katastarska općina

BJELOVARSKO-BILOGORSKA županija

Grad DARUVAR

DARUVAR, Trg kralja Tomislava 20

Zgrada hotela »Slavonija«

1445

Daruvar

P – 3060

26. 8. 2011.

DARUVAR

Kulturno-povijesna cjelina Daruvara

područje omeđeno južnim, zapadnim i sjevernim rubom č. 531/3, nastavlja se sjevernim rubom č. 531/2, 531/1, 530/2, sjeveroistočnim rubom č. 529/2, 526, 524, 522, 520, 518, 516 i sjeveroistočnim i sjevernim rubom č. 513 te sjevernim rubom č. 511, 508/1 i 508/2. U nastavku presijeca Kuhačevu i nastavlja sjevernim rubom č. uz Kuhačevu: č. 755, 798/1, 760/1, 799/1, 799/2, 801, 802/1, 802/2, 803/5, 803/4 i 804. Presijeca Gupčevu i nastavlja sjevernim rubom čestica: 450, 805/1, 806/3, 806/1, te zapadnim rubom čestica: 806/1, 806/2, 809, 811, 813/1, 815/2, 815/1, 817 i 818. Nastavlja se sjevernim rubom sljedećih čestica: 822/2, 822/1, presijeca Reljkovićevu i nastavlja sjevernim rubom č. 858, 859, 860, 861, prelazi Kršinićevu i nastavlja sjevernim rubom č. 436, 435 i 434. U nastavku slijedi zapadni rub č. 2778/2 (rijeka Toplica) do sjevernog i sjeveroistočnog ruba č. 286/3 i 293/1. Nastavlja sjevernim rubom č. 412/9 i istočnim rubom č. 412/5 i 412/7 uz željezničku prugu. Presijeca prugu i nastavlja sjevernim rubom č. 411 i 383 te njenim istočnim rubom kao i istočnim rubom č. 384 te presjeca Zajčevu. Nastavlja se istočnim rubom č. 386, 410, 409, 407, 406, te zapadnim i sjevernim rubom č. 404, 403, 402, 401 i 400. Siječe Strossmayerovu i Ulicu Krste Frankopana te se nastavlja istočnim rubom č.1523/1 i 1523/3, južnim rubom č. 1523/3, 1522, južnim i zapadnim rubom č. 520/2, južnim i istočnim rubom č. 1519 i južnim rubom č. 1518/1. Prelazi Domjanićevu i nastavlja se južnim rubom č. 1514/2. U nastavku se produžava istočnim rubom č. 1513/1 i južnim i zapadnim rubom č. 1512 te usporedno s Ulicom Andrije Kačića Miošića ocrtava zapadni rub č. 1513/1 i dio zapadnog ruba č. 1513/2 te presijeca Ulicu Andrije Kačića Miošića i Kolodvorsku do južnog i jugozapadnog ruba č. 1458. Nastavlja se jugozapadnim rubom č. 1457, južnim rubom č. 1456, 1455/1, 1455/2, 1454, presijeca rijeku Toplicu i Ulicu Antuna Mihanovića. Nastavlja južnim rubom č. 1448, presjeca 1447 i teče uz istočni i južni rub č. 1445, te duž istočnog ruba č. 1442/1, 1440/1, omeđujući dio sjevrnog te istočni i južni dio č. 1438/5, istočni rub Radićeve do Preradovićeve i sjeverni rub č. 1673 prateći i njen istočni rub, kao i istočni rub č. 1668. Potom omeđuje sjeverni i istočni rub č.1666, istočni rub č. 1667/2, 1664/1, 1664/2, 1662, 1660, 1659 te dio sjevernog ruba č. 1657, sjeverni i istočni rub č. 1658, kao i istočni rub č. 1656, 1654 i 1652/2. U nastavku slijedi sjeverni rub Ulice Petra Zrinskog, presijecajući Radićevu, te omeđuje južni rub č. 1652/1, 1695 i 1696/2.

Daruvar

P – 3266

9. 12. 2012.

Nastavlja se uz zapadni rub č. 1696/2, ocrtava južni i zapadni rub č. 1694, 1692, 1690, 1689/2, 1689/3, 1686/2 i 1684 te skreće duž južnog ruba č. 1720, 1722, presijeca č. 1724 uz južni rub pomoćnih građevina i nastavlja južnim rubom č. 1728, 1729/2 i dalje duž istočne strane Svačićeve prateći zapadni rub č. 1729/2 i 1729/1. Prelazi Svačićevu u liniji južnog ruba č. 1730 i 1732. U nastavku slijedi zapadni rub č. 1732 i prelazi Preradovićevu te omeđuje č. 1292 uz njezin južni i zapadni rub. Nadalje omeđuje č. 1297 sa zapadne i sjeverne strane, č. 1298 sa zapadne strane, a č. 1300 sa južne i zapadne strane. Dalje se nastavlja duž zapadnog ruba č.: 1302/2., 1302/1, 1304, 1306, 1308/1, 1308/2, 1310/1, 1310/3, 1312. Obrubljuje usku istaku č. 1314/1 na njenoj zapadnoj strani i dalje prati istočni ruba č.: 1314/2, 1316/2, 1318, 1333/1, presijeca č. 1289 i nastavlja južnim rubom č. 1330, 1328, 1326, 1324, 1322, 1320, 1286, 1284, 1278, 1276. Prelazi Gajevu i nastavlja duž istočnog ruba č. 1204/2, 1262/1, 1263/1, 1263/2, 1261 i 1260, do Radićeve. Nadalje teče sjevernom rubom Radićeve omeđujući južne rubove č. 1260, 1258, 1256, 1254, 1252, 1248 do Mažuranićeve. U nastavku slijedi istočni rub Mažuranićeve duž zapadnih rubova č. 1248, 1249, 1251/3, 1251/2, 1251/1, 1250, 1216/2, 1216/1, 1215 prelazeći Mažuranićevu do č. 1219 prateći njen južni rub, te rub č. 1223/1 i 1223/2. Nastavlja duž zapadnog ruba č. 1223/2 presijecajući Jelačićevu te uz sjeverni rub Jelačićeve do ruba č. 1202. Dalje slijedi zapadni rub č. 1202, 1201, 1200, južni i zapadni rub č. 1193, nastavlja zapadnim rubovima č. 1191, 1189, 1187, 1186, 1184, uključujući i njen sjeverni dio do č. 1182. Nastavlja zapadnim rubom parcela 1181, 1180, 1179, presjeca Masarykovu i zapadnim rubom č. 1043, 1041, 1040. Obuhvaća južni i zapadni rub č. 1039/2,1035, 1034/2, te zapadni i sjeverni ruba č. 1032. Produžava zapadnim rubovima č. 1031, 1030, 1029, 1028 i 1027. Prelazi Gundulićevu do č. 732/1 obuhvačajući njen južni i zapadni rub. Dalje prati južni i zapadni rub č. 746 prelazeći Kuhačevu i spaja se s južnim rubom č. 531/3.

BRODSKO-POSAVSKA županija

Grad NOVA GRADIŠKA

NOVA GRADIŠKA 

Hotel Šumetlica-Strmac 

1267/2 i 1267/3

Šumetlica 

P-3329 

17. 6. 2012. 

NOVA GRADIŠKA, Frankopanska ulica br. 1

Vojno-krajiška stambena zgrada

1012/1

Nova
Gradiška

P-3213

12. 9. 2012.

Općina OPRISAVCI

ZOLJANI

Arheološki lokalitet »Čemešac«

437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 598, 599 k.o. Stružani i č. 89/1, 89/2, 208 k.o. Zoljani.

Stružani-Zoljani

P-3125

23. 6. 2015.

Općina PODCRKAVLJE

GLOGOVICA 

Kapelica – Poklonac Srca Isusovog 

južni dio č. 764/25 

Glogovica 

P-3302 

13. 5. 2012. 

Grad SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD, Ivana Gundulića 11 

Marijin dom (Dječji vrtić »Trnoružica«) 

3352

Slavonski Brod 

P-3150 

30. 1. 2012. 

SLAVONSKI BROD, Ulica sv. Lovre 

Židovsko groblje 

6701

Slavonski Brod 

P-3310 

21. 4. 2012. 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija

Općina DUBROVAČKO PRIMORJE

SLANO 

Ostaci crkve sv. Orsule 

č.zgr. 9 

Slano 

P-3206 

9. 3. 2012. 

Grad DUBROVNIK

DUBROVNIK, Lapadaska obala 27 

Kompleks nekadaš. ljetnikovca Sorkočević-Jordan 

č.zem. 1016, 1017, 1018, 1019, 1250, č.zgr. 372, 380, 381, 382 

Gruž 

P-3287 

16. 4. 2012. 

DUBROVNIK,

Neumska 6 

Kuća Vilenik
(Ucović-Krtić-Škaljić) 

č.zgr. 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 72, č.zem. 166, 167 

Gruž 

P-3288 

25. 2. 2012 

KOLOČEP 

Vila Rusko 

č.zgr. 272, 273, 288 i č.zem. 508, 509/1, 509/2, 520/2, 1767 

Koločep 

P-3335 

1. 6. 2012. 

Općina JANJINA

DRAČE 

Ljetnikovac Sutvid 

č.zgr. 110, 111/1, 111/2, č.zem. 126/4, 126/17 

Popova Luka 

P-3336 

15. 5. 2012. 

JANJINA 

Poluurbana povijesna cjelina Janjina 

č.zem. 591/2, 630/8, 630/2, 650/3, 591/3, 591/4, 5949/1, č.zgr. 398, č.zem. 603/7, 593/3, č.zgr. 400, č.zem. 593/1, 592/1, 592/2, 630/13, 600/2, č.zgr. 370, č.zem. 601, č.zgr. 103, č.zem. 602, 609, 614, 615, 616, 623,. 624, 621, 620, č.zem. 617/1, č.zgr. 100, 99, preko č.zem. 5950, č.zgr. 8, č.zem. 47, 34, 37, 36, preko č.zem. 5893/1, č.zem. 95/1, 95/2,. 95/3, 95/4, 5893/1, č.zgr. 399, 403, č.zem. 2361/2, 2361/1, č.zgr. 333/1, č.zem. 359, 5893/4, 2358, 2357, 2341, 2342, č.zgr. 412, č.zem. 2336/2, č.zgr. 402, č.zem. 2335/2, 2335/1, 5893/1, 1803, 117,118/1, 119/1, 5947, 120, 123/1, 154, 155/1, 155/3, 156, 157, 161, 5945, 162, 173, 182/1, 182/2, 183/1, 183/2, 184/1, 184/2, 201, 5943, 238/1, 238/2, 238/3, 238/4, 245, č.zgr. 219, č.zem. 246, 222/1, 247, 5942, 260/2, 262, 266, 267, 276/3, 276/4, 277, 278, 279, 5940/2, 302, 304, 305, 306, 307, 5938, 320/3, 320/2, 320/1, 5939, 325, 333, preko 5938, 400/2, 401,č.zgr. 369/2, č.zem.402/1, 402/2, preko 5940/2, 412, 414, 415, č. zgr. 262, č.zem. 271, 274, č.zgr. 268, 284, č.zem. 423,.424, 433/1, 433/2, preko 5955, 481/2, 481/3, 501, 500, 497/2, 93/1, 93/2, 93/4, 94/1, 636/11, 5987, č.zgr. 422, č.zem. 635/17, 635/18, preko 5953, 588, 587, 584, preko 5949/1.

Janjina 

P-3333 

9. 6. 2012. 

Općina OREBIĆ

TRSTENIK (OREBIĆ) 

Povijesna cjelina naselja Trstenik 

č. zem. 1896 (put), č. zgr. 52/2, 52/1, č. zem. 693/2, preko č. zem. 1916 (potok), č. zem. 696, 695, 741, 740, preko č. zem. 1892/1 (put), č. zem. 766/3, 773, 772, 774, 762, 761, č. zgr. 8, č. zem. 776/2, 756, 754/2, 754/1, 753/2, preko č. zem. 1892/1 (put), č. zem. 747/1, preko č. zem. 1923 (potok), č. zem. 190/6, č. zgr. 1/1, č. zem. 190/4, 190/3, uz i preko č. zem. 1913 (Gornje selo), č. zem. 1052/15, 877/3, 1052/16, 1005, 1006, 1007, 1025, 1026, 1027, 1028/3, 1029, 1035, 1036, 1038/1, 1038/2, 1044/2, 1044/1, 1046/3, č. zgr. 97/2, č. zem. 1046/1, 1046/2, 1046/4, 1888, 1052/17, 1052/20, uz i preko č. zem. 1888 (put), č. zem. 976/1, 979/1, 978, 977, preko i uz č. zem. 1916 (potok), č. zem. 881/4, 881/3, 882, 881/1, preko i uz č. zem. 1916 (potok), č. zem. 880/2 (Donje selo) i č. zem. 820/12, preko i uz č. zem. 1892/1 (put), č. zem. 192, preko i uz č. zem. 1916 (potok), č. zem. 945, 944/1, č. zgr. 197, 196, č. zem. 94273, č. zgr. 202, č. zem. 936, preko čest. zem. 1888 (put), č. zem. 1052/52, 1052/48, 1052/47, 1052/34, č. zgr. 209, č. zem. 1052/34, 1052/48, 1052/52, 1888, 1052/18, 1052/19, 918, 917, 916, 915, 1887/2, 1052/38, 1052/39, 1052/37, 1052/36, 1052/21, 1052/35, 1052/26, 1052/40, 1052/27, uz i preko č. zem. 1871/3 (put), č. zem. 1824, 914/14 (obala), č. zgr. 182 (lukobran), uz i preko č. zem. 844/2, č. zem 844/42, 844/30, 844/56, preko č. zem. 844/2, č. zem. 844/44, preko č. zem. 844/2, č. zem. 844/56, 844/55, 844/42, preko č. zem 844/2, č. zem. 844/9, preko č. zem. 844/2, č. zem. 844/27, 844/28, preko č. zem. 844/2, č. zem. 844/40, 844/39, 844/38, 1889/3, 1892/2, 1899/1, 857/1, 857/2, 1892/1.

Trstenik 

P-3337 

1. 6. 2012. 

Općina ŽUPA DUBROVAČKA

KUPARI

Ljetnikovac Bizzaro s kapelom Gospina Navještenja

č.zgr. 137, 138, 139/1, 140, č.zem. 1196/1, 1196/2, 1196/3, 1196/4, 1196/5, 1197, 1198 i 9999/22.

Brašina

P -3008

30. 10. 2011.

SREBRENO 

Kuća bivšeg ljetnikovca Miloslavić 

č.zgr. 51 i 52, č.zem. 732,733,734, 735 i 736 

Brašina 

P-3334 

25. 5. 2012. 

GRAD ZAGREB

Grad ZAGREB

ZAGREB,

Tuškanac 021/1 

Obiteljska kuća Mihelj-Kroflin 

213/2 

Centar 

P-3118 

5. 1. 2012. 

ISTARSKA županija

Općina TAR-VABRIGA

TAR 

Zgrada »Kaštela«

zgr. 121/1, zgr. 121/2, zgr. 121/3, zgr.121/4

Tar 

P-3258 

10. 4. 2012. 

KARLOVAČKA županija

Općina DUGA RESA

DUGA RESA 

Kapela sv. Antuna Padovanskog 

1798 

Duga Resa 

P-3157 

10. 2. 2012. 

Grad KARLOVAC

KARLOVAC 

Kapela sv. Nikole 

961 (stara izmjera 16/K) 

Mala Švarča 

P-3199 

4. 3. 2012. 

KARLOVAC 

Kurija župnog dvora 

936/1 (23 m od sjeveroistočnog ruba k.č.), 936/3, 936/2 

Karlovac 

P-3239 

18. 3. 2012. 

KARLOVAC, Branimirova 66 

Zgrada »Brindl«

1968/2 i 1969 

Karlovac 

P-3263 

6. 4. 2012. 

MAHIĆNO 

Župna crkva Pohođenja Blažene Djevice 

147, 148 

Mahično 

P-3240 

31. 3. 2012. 

Općina NETRETIĆ

ZAVRŠJE NETRETIĆKO 

Kapela sv. Josipa i kurija župnog dvora 

3650, 3648, 3651, 3652, 3653, 3649, 3647, 3646, 3760, 3762, dio 4334 

Brajak brdo 

P-3292 

16. 4. 2012. 

Grad SLUNJ

SALOPEK LUKE 

Mlin na rijeci Korani 

686, 685, 687, 2281 

Gornji Lađevac 

P-3294 

22. 4. 2012. 

KRAPINSKO-ZAGORSKA županija

Općina BEDEKOVČINA

BEDEKOVČINA 

Kurija Orehovica (kurija Bertićevo) 

1966/2,1966/3 i 1961/2;1961/1, 1961/2, 1961/3, 1961/4, 1961/5, 1966/2, 1966/3, 1966/5, 1967/2, 1958 i č. 7129. 

Komor 

P-3211 

20. 3. 2012. 

Općina DONJA STUBICA

DONJA STUBICA 

Arheološki lokalitet »Stari grad«

4630(dio 421, dio 429), 4631 (dio 420, dio 421, dio 429), 4632 (dio422),4633 (dio 422), 4634 (dio 422), 4635 (dio 422, dio 423), 4636 (dio 422, dio 423), 4664 (413/1, dio 414/1, dio 415, dio 416), 4665 (dio 414/1), 4666 (dio 415), 4667 (dio 416)

Stubičko Podgorje 

P-3208 

16.3.2015 

Općina ĐURMANEC

ĐURMANEC,

Donji Macelj 120 

Stambeni objekt 

3433/2

Đurmanec 

P-3248 

1. 4. 2012. 

Općina HUM NA SUTLI

GRLETINEC 

Kurija 

1/2 i 3

Druškovec Humski 

P-3198 

4. 3. 2012. 

Grad KLANJEC

KLANJEC, Trg A. Mihanovića 15, 16, 17 

Stambeno-poslovna zgrada 

171 (č.350, 351, 352, 353) 

Klanjec 

P-3232 

20. 3. 2012. 

KLANJEC, Tuheljska 11

Kuća Antuna Augustinčića

331

Klanjec

P – 3102

19. 12. 2011.

LETOVČAN
NOVODVORSKI 

Stara škola 

1006

Novi Dvori 

P-3196 

2. 3. 2012. 

Grad KRAPINA

KRAPINA, Vladimira Nazora 13 

Stambeni objekt 

1823 

Krapina 

P-3290 

21. 4. 2012. 

KRAPINA, I. Rendića 3 

Veterinarska stanica 

2723/1 

Krapina grad 

P-3323 

26. 5. 2012. 

Općina KUMROVEC

KUMROVEC,

Ravno Brezje 20 

Tradicijski stambeni objekt 

553

Ravno Brezje 

P-3233 

24. 3. 2012. 

KUMROVEC,

Ravnom Brezju 96 

Tradicijski stambeno-
-gospodarski sklop 

1174, 1175/1 i 1175/2 /neposredna okolina 1173/2, 1173/3, 1174, 1175/1, 1175/2, 1176/1, 1176/2 i 1182/1

Ravno Brezje 

P-3189 

18. 2. 2012. 

Općina MIHOVLJAN

MIHOVLJAN 

Vlastelinski kompleks Mihovljan 

1120, 1125, 1124, 1126/1, 1126/2, 1126/3, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1123, 1125, 1128/1, 1124, 1126/1, 1126/2, 1127, 1128/2, 1126/3.

Mihovljan 

P-3203 

5. 3. 2012. 

Općina SVETI KRIŽ ZAČRETJE

SVETI KRIŽ ZAČRETJE, Matije Gupca 2 

Stambena zgrada s tradicijskim gospodarskim objektom, poznata kao »Hudruga«

2636

Začretje 

P-3166 

18. 2. 2012. 

SVETI KRIŽ
ZAČRETJE 

Stambeno-gospodarski sklop Šenjugovo (kurija i gospodarska zgrada) 

1528/1, 1529, 1530, 1531, 1532, k.č. 1533, 1531, 1534/2, 1537

Sveti Križ Začretje 

P-3207 

17. 3. 2012. 

SVETI KRIŽ ZAČRETJE, Sekirišće 42 

Tradicijska kuća 

1620/1, 1620/2

Začretje 

P-3195 

18. 2. 2012. 

SVETI KRIŽ ZAČRETJE, Trg hrv. kraljice Jelene 1 

Zgrada općine

2639

Začretje 

P-3197 

3. 3. 2012. 

Općina ZAGORSKA SELA

ZAGORSKA SELA, Zagorska Sela 40 

Stambeni objekti Ceraj 

515, 516 i 517/2

Zagorska Sela 

P-3192 

27. 2. 2012. 

Grad ZLATAR

ZLATAR 

Kompleks imanja obitelj Rauer 

2584, 2585, 2586, 2587, 2589/1, 2589/2, 2589/3, 2590, 2593, 2594

Zlatar 

P-3190 

26. 2. 2012. 

LIČKO-SENJSKA županija

Grad GOSPIĆ

BILAJ 

Župna crkva sv. Jakova Apostola 

212 i područje 211, 213, 214 

Gospić 

P-3316 

25. 5. 2012. 

Općina KARLOBAG

KARLOBAG 

Povijesno urbanistička cjelina Karlobag 

417, 418, presijeca č. 426, odnosno Ulicu Ivana Vrbana; nastavlja se sjevernim rubom Kapucinske ulice u smjeru sjeveroistoka do č. 458; se nastavlja se sjeveroistočnim rubom č. 458, č. 459, č. 460, č. 451, č. 464 u smjeru jugoistoka, presijeca Ulicu Bana Ivana Karlovića č. 476, spaja se na sjeveroistočni rub č. 498, č. 497, č. 496, č. 525, č. 527, č. 516, č. 534 u smjeru jugoistoka; nastavlja se jugoistočnim rubom č. 534, č. 535, č. 537, č. 567/1 u smjeru juga; nastavlja se sjevernim rubom č. 573, č. 574 u smjeru istoka.

Karlobag 

P-3317 

25. 5. 2012. 

Grad NOVALJA

NOVALJA 

Kaštel 

20/1, 20/2, 19/2 

Novalja 

P-3137 

22. 1. 2012. 

Općina PERUŠIĆ

DONJI KOSINJ 

Parohijska crkva sv. Oca Nikolaja 

996 i područje 978/1 i 978/2 

Donji Kosinj 

P-3315 

25. 5. 2012. 

Grad SENJ

SVETI JURAJ 

Župna crkva sv. Jurja 

1402, 1401/6 

Sv. Juraj 

P-3330 

19. 6. 2012. 

MEĐIMURSKA županija

Općina DONJI KRALJEVEC

DONJI KRALJEVEC 

Arheološki lokaltet ranosrednjovj. groblja uz ž. crkvu sv. Jurja 

164, 1¸65, 166, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 213, 214, 216, 218, 221, 223, 224, 227, 229, 239/5, te dio 477 

Sveti Juraj 

P-3141 

23. 1. 2015. 

HODOŠAN 

Kapela sv. Ivana Nepomuka 

4612, te 10 m u promjeru oko k.č. 4612, t.j. dio k.č. 4567 

Hodošan 

P-3126 

8. 1. 2012. 

OSJEČKO-BARANJSKA županija

Općina BILJE

VARDARAC, Košut Lajoša 71a, 73, 75, 77 

Reformirana kršćanska crkva sa župnim stanom i školom 

610, 613/1, 614/1, 615/1, i dio č. 1348

Vardarac 

P-3270 

9. 3. 2012. 

Grad DONJI MIHOLJAC

DONJI MIHOLJAC 

Antički i srednjovj. arheol. lokalitet »Jeroličko gušće«

3113, 3116, dio 4160, 4317

Donji
Miholjac 

P-3221 

9. 3. 2015. 

DONJI MIHOLJAC 

Prapov. i srednjovj. arheol. lokalitet »Farkaševci«

3114, 3115, 4162/2, 4163, 4320

Donji
Miholjac 

P-3220 

9. 3. 2015. 

DONJI MIHOLJAC 

Prapov. i srednjovj. arheološki lokalitet »Prinčevac«

3122/1, 3122/2, 3122/3, 3122/4), 3123, 3124, 3125, 3127, 3128, 3129, 3130, dio 4139 

Donji
Miholjac 

P-3219 

9. 3. 2015. 

GOLINCI 

Prapov. antički i srednjovj. arheološki lokalitet »Selište«

315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331/1, 331?2, 332, 333, 334, 335, 643, 694 

Golinci 

P-3278 

20. 3. 2015. 

RAKITOVICA 

Prapovijesni arheološki lokalitet »Arende 2«

959, 960, 1000, 1001

Rakitovica 

P-3223 

9. 3. 2015. 

RAKITOVICA 

Prapovijesni arheološki lokalitet »Kraka«

958

Rakitovica 

P-3224 

9. 3. 2015. 

RAKITOVICA 

Prapovijesni i srednjovjekovni arheološki lokalitet »Arende 1«

952/2, 961 dio 992

Rakitovica 

P-3222 

9. 3. 2015. 

Općina DRAŽ

DRAŽ 

Etnološka cjelina Draž Gajić, Vinski podrumi 

643, 644, 645, 646, 647, 650, 648 i 655, 649, 654, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 669 i 675, 673, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 732, 733, 735, 736, 698, 731, 717, 718 i 973, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 734, 737, 738, 739, 740, 741, 959, 967, 960, 961 i 962, 963, 964, 965, 966, 968, 969, 970,971,972,974 i 976,975,977,978,979,742 i 928. 

Gajić 

P-3231 

9. 3. 2012. 

DRAŽ

Planinska ulica 56a 

Vinski podrum 

3196 

Draž 

P-3217 

9. 3. 2012. 

DRAŽ

Planinska ulica 56b 

Vinski podrum 

3197

Draž 

P-3218 

9. 3. 2012. 

Općina ĐURĐENOVAC

KLOKOČEVCI 

Srednjovj. arheološki lokalitet »Đurin«

118, 153, 156, 157, 198, 200, 201, 925, dio 1051, 1080 1081, 1082, 1087, 1112, 1182, 1186, 1236, 1237, 1238 

Klokočevci 

P-3277 

20. 3. 2015. 

LIPINE 

Prapov.. rheološki lokalitet »Lipina 1«

58, 78, 79, 81, dio 1035, 1048, dio 1154 

Klokočevac 

P-3225 

9. 3. 2015. 

LIPINE 

Prapov. arheološki lokalitet »Lipina 2«

1/1, dio 1027, 1401/1

Klokočevac 

P-3226 

9. 3. 2015. 

LIPINE 

Srednjovjekovni arheološki lokalitet »Topolovac«

1369, 1370, 1371/3 

Klokočevac 

P-3227 

9. 3. 2015. 

Općina KNEŽEVI VINOGRADI

SUZA

Reformatska crkva

830

Suza

P-3138

30. 12. 2011.

ZMAJEVAC, Ulica Maršala Tita 

Vinski podrumi ispod kalvarije 

1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395

Zmajevac 

P-3229 

9. 3. 2012. 

ZMAJEVAC

Reformatska crkva sa župnim stanom i školom

1527 i 1528.

Zmajevac 

P – 3139

30. 12. 2011.

Grad NAŠICE

GRADAC NAŠIČKI 

Prapov. i srednjovj. arheološki lokalitet »Crni potok«

503 dio, 504 dio, 530/1 dio.

Gradac Našićki 

P-3230 

13. 3. 2015. 

GRADAC NAŠIČKI 

Prapovijesni i srednjovjekovni arheološki lokalitet »Sobice«

395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503/1, 1503/2, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515/1, 1515/2, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523 1524, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1551, 1552, 1553, 1554, 1557, 1558, 1561, 1562, dio 1677. 

Zoljani 

P-3275 

20. 3. 2015. 

LILA 

Srednjovj. arheološki lokalitet »Remiza«

960, 961, dio 1137 

Klokočevci 

P-3279 

20. 3. 2015. 

LONDŽICA 

Prapov. arheol. lok. »Mala Londžica«

154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 583, dio 645

Londžica 

P-3273 

20. 3. 2015. 

LONDŽICA 

Prapov. i srednjovj. arheološki lokalitet »Malo Polje«

326, 327/1, 327/2, 363/1, 363/2, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 406/1, dio 615, dio 616, 617, 624, 625, 644 

Londžica 

P-3272 

20. 3. 2015. 

LONDŽICA 

Srednjovj. arheološki lokalitet »Kućišta«

324/1, 325, 424, 425, 426, 427, 428, dio 622, 623 

Londžica 

P-3228 

9. 3. 2015. 

LONDŽICA 

Srednjovjekovni arheološki lokalitet »Paulj«

200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 240, 241, 242?1, 242?2, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 584, 585, 587, 589, 613 

Londžica 

P-3274 

20. 3. 2015. 

VELIMIROVAC 

Prapov. i srednjovj. arheol. lok. »Arenda«

4242, 4244, dio 5372, dio 5373, dio 5285 

Našice 

P-3276 

20. 3. 2015. 

VELIMIROVAC 

Srednjovj-arheološki lokalitet »Branjevina«

3536/1, 3536/4, 3536/5, 3536/6, 3536/7, 3536/8, 3536/9, 3536/10, 3537/3, 3537/4, 3538, dio 5273, 5274. 

Našice 

P-3280 

31. 3. 2015. 

ZOLJAN 

Prapovijesni arheološki lokalitet »Grbavica«

22, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445(, 446, 447, 448(, 449, dio 1635, dio 1638. 

Zoljani 

P-3282 

31. 3. 2015. 

ZOLJAN 

Prapov. i srednjovj. arheološki lokalitet »Jokino Brdo«

747,748, 749 750/1, 750/2, 751, 752, 753, 754, 755, 943, 944, 945, 946, 947, 948?1, 948/2, 952, 959/1, 960, 961, 996, 1001, 1002, 1003/1, 1003/2, 1004, 1645, 1649.

Zoljani 

P-3283 

31. 3. 2015. 

ZOLJAN 

Prapovijesni i srednjovjekovni arheološki lokalitet »Vrtlić«

765, 766,767, 769, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800/1, 800/2, 801, 802, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810/1, 810/2, 811, 812, 813, 814, 815, 816/1, 816/2, 817, 818, dio 1642, dio 1640.

Zoljani 

P-3284 

31. 3. 2015. 

ZOLJAN 

Srednjovjekovni arheološki lokalitet »Gaić«

210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242/1, 242/2, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251. 

Zoljani 

P-3281 

31. 3. 2015. 

Grad OSIJEK

OSIJEK, Ulica svete Ane 

Groblje sv. Ane 

3951, 3952 i 3955, 3956, 3957, 3958.

Osijek 

P-3261 

31. 3. 2012. 

OSIJEK, Ulica Hrvatske Republike 9 

Jednokatnica 

5376/1

Osijek 

P-3259 

31. 3. 2012. 

OSIJEK, Gundulićeva 5 

Kompleks Paromlina Union Osijek, silos i dvije građevine skladišta-proizvodni dio kompleksa 

5236/1, 5236/5, 5236/6, 5236/8, 5236/9, 5236/11, 5236/16, 5236/19, 5236/23, 5236/24 

Osijek 

P-3321 

12. 5. 2012. 

OSIJEK, Kišpatićeva 2 

Kompleks tvornice kože 

8233/1, 8233/2, 8235, 8236, 8237 i 8238, 8239, 8240, 8143/1, 8143/2, 8234 i 8989, 8244, 8987 

Osijek 

P-3318 

12. 5. 2012. 

OSIJEK, Reisnerova 115 

Najamna kuća »Drava«

3962/1

Osijek 

P-3319 

12. 5. 2012. 

OSIJEK, Sv. L. B. Mandića 

Židovsko groblje 

3979 

Osijek 

P-3260 

31. 3. 2012. 

Općina PUNITOVCI

JURJEVAC PUNITOVAČKI 

Prapovijesni i srednjovjekovni arheološki lokalitet »Stara Vodenica«

722/2, 722/1-2, 722/1-4, 722/1-5, 722/1-6, 722/1-7, 722/1-8-1, 722/1-8-2, 722/1-9, 722/1-10, 722/1-11, 722/1-12, 722/1-13A, 722/1-13B, 722/1-14, 722/1-15, 722/1-16, 722/1-17, 722/1-18, 722/1-19, 722/1-20, 722/1-21, 722/1-22, 722/1-23, 722/1-24, 722/1-25, 722/1-26, 722/1-27 sve k.o. Punitovci i č. 319/3, 1001 k.o. Beketinci 

Punitovci i Beketinci 

P-3271 

20. 3. 2015. 

POŽEŠKO-SLAVONSKA županija

Općina ČAGLIN

ČAGLIN 

Arheološki lokalitet Brdo 

666, dio 845, 708. 

Čaglin 

P-3320 

28. 5. 2015. 

ČAGLIN 

Arheološki lokalitet Selište 

2162/2

Ruševo 

P-3322 

1. 6. 2015. 

Općina JAKŠIĆ

JAKŠIĆ 

Arheološki lokalitet Sastavke kod Jakšića 

2078/3, dio 2080, 2081, 2082, 2092, 2093/1, 2093/2, 2094, 2095, dio 2100, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132/2, 2142, 2143, 2144, 2145.

Jakšić 

P-3212 

24. 3. 2015. 

Grad PLETERNICA

RATKOVICA 

Arheološka zona Kruščik kod Ratkovice 

766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 778, 779, 789. 

Ratkovica 

P-3267 

16. 4. 2015. 

Grad POŽEGA

POŽEGA 

Arheološka zona Ugarina 

4177, 4178, 4179, 4181, 4182, 4183,4184,4185, 4186,4188, 4189.

Požega 

P-3161 

10. 2. 2015. 

TURNIĆ 

Arheološka zona
Gladnerovac 

5/2 

Šeovica 

P-3191 

26. 2. 2015. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA županija

Grad KUTINA

KUTINA 

Arheološki lokalitet Čret 

2485/1, 2486/1, 2487/1 i 2489/1 

Husain 

P-3121 

8. 1. 2015. 

Grad SISAK

SISAK 

Kuća Gilg 

1002 

Stari Sisak 

P-3286 

21. 4. 2012. 

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Općina JELSA

PITVE 

Selo Pitve 

 

 

P-3159 

9. 2. 2012. 

PITVE 

Zgrada i namjena zgrade Vinogradarske zbirke 

k.č.zgr. 313 

Pitve 

P-3160 

3. 2. 2012. 

Grad KAŠTELA

KAŠTEL STARI 

Renesansni vodovod 

9/1, 9/2, 11/1, 11/2,13/2, 13/4, 13/10, 13711, 13/14, 274/3, 318, 325, 327, 340, 348, 415, 1758/1, 1760/1, 1760/2, 1761/1, 1761/2, 1762, 1763/1, 1763/2, 1764, 1766, 1767, 1774/2, 1774/3, 1776/1, 1776/2, 1777, 1779, 1780, 1781/1, 1781/2, 1782, 1783, 1784/1, 1784/2, 1784/3, 1785/2, 1794, 1800/1, 1800/2, 1803/1, 1803/2, 1803/3, 1808, 1818, 1819/1, 1819/2, 1820, 1821, 1822/1, 1822/2, 1824/1, 1828/1, 1828/2, 1828/3, 1831, 1891, 1892, 1895, 1898 

Kaštel Stari 

P-3328 

23. 4. 2012. 

KAŠTEL ŠTAFILIĆ 

Arheološki lokalitet Bile-villa rustica 

1347, dio 1380 

Kaštel Štafilić 

P-3180 

19. 2. 2015. 

Općina KLIS

PRUGOVO 

Crkva sv. Ante 

327/5 i č.zgr. 277 

Prugovo 

P-3175 

12. 2. 2012. 

Općina MILNA

MILNA

Urbanistička cjelina naselja Mlina

Područje unutar prostornih međa prostora omeđenog na kopiji katastarskog plana Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Split, Ispostava Supetar, klasa: 935-06/08-01/1539 urbroj: 541-23-3-09/3-08-4 i 541-23-3-09/3-08-5 od 13. studenoga 2008. 

Supetar

P-3079

15. 12. 2011.

Grad OMIŠ

OMIŠ 

Arheološki lokalitet i kula Slanica 

101/1, 101/2, 102/1, 102/2 

Omiš 

P-3153 

28. 1. 2015. 

Grad SOLIN

SOLIN 

Arheološki lokalitet Marusinac 

4026/1, 4026/2, 4026/3, 4026/4, 4025, 4027, 4028, 4029, 4030/1, 4030/2, 4031, 4030/3, 6731, 4021, 4022, 4023/1, 4023/2, 4024/1, 4024/2, 4024/3, 4003, 4002, 4102/1, 4102/2, 4103, 4104, 4105, 4106, 4110/1, 4110/2, 4101, 4100, 4099, 4098, 4032/1, 4032/2, 4032/3, 4032/4, 4032/5, 4032/6, 8187/1.

Solin 

P-3295 

29. 4. 2015. 

Grad SPLIT

SPLIT, Trg dr. Franje Tuđmana 3 

Kuća Dešković (ex Palača Bajamonti) 

12337/1 u zemljišnim knjigama označena kao čest.zgr. 957/1 

Split 

P-3296 

24. 4. 2012. 

SPLIT, Bihačka 10 

Vila Sabioncello 

5697/2, 5697/3 i 9168/2 

Split 

P-3313 

18. 5. 2012. 

SPLIT 

Vila Smodlaka 

10573 

Split 

P-3155 

3. 2. 2012. 

Grad SUPETAR

SUPETAR 

Arheološki lokalitet Sustipan s crkvama sv. Stjepana i Antuna Opata 

7783, 7871, 7872, 7873, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779, 7780, 7781,7783, 7784, 7785, 7786, 7787, 7788/1, 7788/2, 7789/1, 7789/2, 7790, 7791, 7805, 7869, 7870/1, 7870/2 i 8833(dio). 

Jesenice 

P-3154 

27. 1. 2015. 

ŠIBENSKO-KNINSKA županija

Općina RUŽIĆ

RUŽIĆ 

Kompleks ruralne arhitekture 

211, 212, 213, 214 

Gradac 

P-3299 

28. 4. 2012. 

Grad VODICE

ČISTA MALA

Arheološki lokalitet u sjeverozapadnom dijelu Velimskog polja

2382/1, 2382/2, 2383/1, 2383/2

Čista

P-3127

23. 12. 2014.

VODICE

Arheološki lokalitet u zaleđu Vodica

4679, 4680/1, 4680/2, 4681, 4682, 4685/1, 4685/2, 4687, 4688

Vodice

P-3124

23. 12. 2004.

VARAŽDINSKA županija

Grad IVANEC

IVANEC 

Arheološki lokalitet Stari grad 

839/1, 839/2, 839/3, 840, 841 i 842 

Ivanec 

P-3147 

29. 1. 2015. 

VIROVITIČKO-PODRAVSKA županija

Grad SLATINA

SLATINA 

Arheološka zona Bobovište 

1520/1, 1520/2, 1521/1, 1521/3, 1521/5, 1521/4, 1521/2, 1522/1, 1522/4, 1522/2, 1522/3, 1523/2, 1523/3, 1523/1, 1524/2, 1524/3, 1524/1, 1525/1, 1525/4, 1525/3, 1525/2, 1526/1, 1526/4. 

Slatina 

P-3131 

20. 1. 2015. 

SLATINA 

Arheološka zona Krivaja 

1506/74, 1506/75, 1506/76, 1506/77, 1506/1, 1506/80, 1506/81. 

Podravska Slatina 

P-3325 

4. 6. 2015. 

SLATINA 

Arheološki lokalitet Veliko polje – Berezine 

457/1, 457/2, 457/3, 456/1, 456/2, 456/3, 456/4, 455/1, 455/2, 454/1, 454/2, 453/1, 453/2, 452, 451, 450. 

Podravska Slatina 

P-3144 

23. 1. 2015. 

SLATINA 

Arheološki lokalitet Veliko polje – Trnovača 

443/1, 443/2, 443/3, 443/4, 442/1, 442/2, 441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 440/1, 440/2,440/3, 440/4, 439/1, 439/2, 439/3, 437/5, 437/4, 437/3,437/6, 437/7, 462, 461, 444/2.

Podravska Slatina 

P-3152 

29. 1. 2015. 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA županija

Grad ILOK

ILOK, Matije Gupca 89 

Čardak 

767

Ilok 

P-3129 

16. 1. 2012. 

ILOK, Stjepana Radića 16 

Gospodarske zgrade – Čardak i dva vinska podruma 

190

Ilok 

P-3311 

28. 4. 2012. 

ILOK, Radićeva 3 

Obiteljska kuća 

574

Ilok 

P-3148 

28. 1. 2012. 

ILOK, Julija Benešića 25 

Obiteljska kuća i čardak 

157

Ilok 

P-3145 

23. 1. 2012. 

ILOK, Julija Benešića 42 

Zgrada hotela/kina 

120/1

Ilok 

P-3130 

15. 1. 2012. 

ILOK, Franje Tuđmana 4 

Zgrada suda 

72/2

Ilok 

P-3209 

10. 3. 2012. 

Općina OTOK (VINKOVCI)

KOMLETINCI 

Grobljanska kapela 

1667

Komletinci 

P-3262 

7. 4. 2012. 

Općina STARI JANKOVCI

OROLIK 

Spomenik poginulima iz I. svjetskog rata 

96

Orolik 

P-3210 

18. 3. 2012. 

Grad VUKOVAR

VUKOVAR

Klaonica

4001

Vukovar

P-3119

29. 12. 2011.

ZADARSKA županija

Grad BIOGRAD NA MORU

BIOGRAD NA MORU 

Arheološki lokalitet 

691,6994 (st.izmj. 2744/23) 

Biograd 

P-3291 

24. 4. 2015. 

Općina SALI

SALI 

Arheološki ostaci crkve sv. Vikotra 

3083/1 

Sali 

P-3164 

13. 2. 2015. 

Grad ZADAR

SILBA 

Ostaci pristaništa s kamenim sarkofazima 

2321, te unutar koordinata N 44°22’9,62« – E 14°41’37,54« (1), N 44°22’7,10« – 14°41’38,63« (2), N44°22’6,24«-E 14°41’37,45« (3) i N 44°22’6,56«- E 14°41’33,53« (4) 

Silba 

P-3306 

29. 4. 2015. 

ZADAR 

Kuća Bezić 

5946 

Zadar 

P-3181 

20. 2. 2012. 

ZADAR, Vlahe Paljetka 2 

Sklop zgrad nekadašnje Preparandije i Tvornice duhana 

5974

Zadar 

P-3237 

25. 3. 2012. 

Općina ZEMUNIK DONJI

SMOKOVIĆ 

Ostaci crkve sv. Đurđa na groblju 

č.zgr. 1 

Smoković 

P-3182 

25. 2. 2015. 

ZAGREBAČKA županija

Grad SAMOBOR

GRDANJCI, Grdnjaci 89 

Tradicijska okućnica s kućom i pomoćnom zgradom komorom 

2422/2 

Noršić Selo 

P-3176 

16. 2. 2012. 

Grad VELIKA GORICA

NOVO ČIČE 

Ruralna cjelina Novo Čiče 

 155/3, 154/2, 151/2, 147, 145/6, 145/2, 142/1, 141/4, 140/1, 139/2, 131, 126, 125/1, 123/2, 121, 117, 116, 115/1, 115/2, 110, 109/2, 108/2, 105/2, 103, 98/2, 98/6, 98/3, 98/4, 98/5, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 94/2, 83, 93/6, 93/1, 93/2, 93/8, 93/2, 93/3, 84/5, 84/2, 85/1, 92, 91/3, 91/2, 90, 76/2, 76/1, 72, 71/3, 68/3, 64, 62/4, 62/2, 62/1, 55/2, 55/1, 54, 53/3, 53/2, 53/1, 46/2, 45, 39, 38, 32, 26, 25/1, 19/2, 18/1, 16/2, 16/3, 16/1, 15/1, 15/4 i 15/3.

Novo Čiče 

P-3193 

17. 2. 2012. 

VELIKA GORICA 

Kurija Jelačić 

72 

Kurilovec 

P-3289 

16. 4. 2012. 

VELIKA MLAKA 

Dvorac Weingärtner 

386/1, 386/4, 386/5, 387/1, 387/2. 

Velika Mlaka 

P-3179 

20. 2. 2012. 

(B) PODVODNI ARHEOLOŠKI LOKALITETI

Naselje

Kulturno dobro

Geografske koordinate

Broj Registra

Datum
isteka preventivne zaštite

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija

Grad DUBROVNIK

DUBROVNIK 

Podmorska arheološka zona otoka Lastova, Kopišta i Sušca, te svih otoka arhipelaga Lastovnjaci (Donji Škoji) 

morski pojas širine 300m od obale navedenih otoka, kao i svih otočića i hridi na udaljenosti do 2000 m od navedenog otoka

P-3215 

20. 3. 2015 

DUBROVNIK 

Podmorska arheološka zona otoka Mljeta 

morski pojas širine 300m od obale navedenog otoka, kao i svih otočića i hridi na udaljenosti do 2000 m od navedenog otoka

P-3216 

20. 3. 2015. 

Općina KONAVLE

CAVTAT 

Podmorska arhoeloška zona pred Cavtatom 

N 42 35 44 (zapadni rt otočića Supetar)

N 42 35 18 (zapadni rt otočića Bobara)

N 42 34 19 (istočni rt otočića Mrkan)

N 42 34 19 (Seka V. označena plutačom karakteristika B BI.(2) 24)

N 42 34 19 (hrid Šuperka)

P-3214 

20. 3. 2015. 

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Općina BAŠKA VODA

BAŠKA VODA 

Podmorsko arheološko nalazište 

N=43° 21´27˝ E=16° 57´04˝ 

P-3253 

31. 3. 2015. 

Grad KOMIŽA

PALAGRUŽA 

Podmorska arheološka zona otoka Palagruže 

N= 42°22«00’, E=16°14«00’, N=42°22«00’, E=16°21«00’, N=42°24«00’, E=16°14«00’, N=42°24«00’, E= 16°21«00’

P-3255 

2. 4. 2015. 

Grad SPLIT

SPLIT 

Ostaci potonulog američkog aviona B-24 Liberator iz 2. svjetskog rata 

N=43° 06« 40’ E=17° 07« 20’ 

P-3252 

31. 3. 2015. 

STOBREČ 

Podmorsko arheološko nalazište iz doba antike na području uvale između mjesta Stobreč i Strožanac 

unutar linije koja spaja vanjski zapadni (N=43°29«53’ i E=16°31«45’) i vanjski istočni (N=43°29«32’ i E=16°32«30’) rt uvale

P-3245 

31. 3. 2015. 

Općina SUTIVAN

SUTIVAN 

Antički brodolom 

N=43° 23´67˝ E=16° 27´64˝ 

P-3305 

29. 4. 2015. 

Grad TRILJ

TRILJ 

Arheološko nalazište-korito rijeke Cetine 

korito rijeke Rude do mosta u Trilju

P-3254 

31. 3. 2015. 

Grad TROGIR

TROGIR 

Podmorsko arheološko nalazište 

N=43° 29´22˝ E=16° 02´40˝ 

P-3331 

19. 6. 2015. 

Grad VIS

VIS 

Podmorska arheološka zona otoka Visa, Brusnika, Sveca i Biševa 

morski pojas širine 300 m od obale navedenih otoka, kao i svih otočića i hridi na udaljenosti do 2000 m od navedenog otoka

P-3247 

2. 4. 2015. 

VIS

Područje u akvatoriju otoka Visa gdje se odigrala Viška bitka 1866. godine

6 nautičkih milja u produžetku rta Stončica i rta Barjaci, sjeverno od otoka Visa

P-3246

2. 4. 2015.

(C) POKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

Kulturno dobro

Broj
Registra

Datum
isteka preventivne zaštite

BJELOVARSKO-BILOGORSKA županija

Općina ŠTEFANJE

ŠTEFANJE, Crkva sv. Stjepana 

Sakralni inventar

P-3250 

3. 4. 2012. 

Općina ZRINSKI TOPOLOVAC

KRIŽ GORNJI, Kapela sv. Križa 

Glavni oltar u Kapeli sv. Križa 

P-3249 

3. 4. 2012. 

BRODSKO-POSAVSKA županija

Grad NOVA GRADIŠKA

NOVA GRADIŠKA, Crkva sv. Terezije 

Orgulje

P-3162 

10. 2. 2012. 

Grad SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD, Franjevački samostan 

Crkveno ruho Franjevačkog samostana 

P-3158 

9. 2. 2012. 

Općina VRPOLJE

VRPOLJE, Crkva Rođenja sv. I. Krstitelja 

Orgulje

P-3163 

11. 2. 2012. 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija

Grad DUBROVNIK

DUBROVNIK, Crkva Blagovještenja 

Ikonostas

P-3205 

26. 2. 2012. 

DUBROVNIK

Društvo prijatelja dubrovačke starine 

Inventar Zbirke umjetnina Društva prijatelja dubrovačke starine

P-3115

13. 12. 2011.

DUBROVNIK, Crkva sv. Nikole 

Glavni oltar s oltarnom palom sv. Nikole

P-3116

21.7.2011

DUBROVNIK

Crkva sv. Mihajla u Trstenom 

Oltar sv. Mihajla s oltarnom palom sv. Mihajlo

P-3142

17. 12. 2011.

DUBROVNIK, Crkva Gospe od Šunja

Poliptih Bogorodica sa svecima

P-3143

17. 12. 2011.

DUBROVNIK

Crkva sv. Marije Magdalene 

Oltarna pala sv. Marija Magdalena 

P-3188 

24. 2. 2012. 

LOPUD, Župni ured 

Slika Krštenje Kristovo 

P-3187 

24. 2. 2012. 

DUBROVNIK 

Tri kamenice za ulje i mlinski kamen uz ljetnikovac Solitudo

P-3341 

22. 5. 2012. 

DUBROVNIK Kapucinski samostan Gospe od Milosrđa 

Zbirka zavjetnih darova Kapucinskog samostana Gospe od Milosrđa 

P-3186 

17. 2. 2012. 

LOPUD, Crkva sv. Marije od Špilica

Dijelovi oltara sv. Roka 

P-3340 

1.6. 2012. 

LOPUD, Župni ured 

Drveni, rezbareni, polikromirani i pozlaćeni stupovi 

P-3185 

17. 2. 2012. 

LOPUD, Župni ured 

Knjižnica Župnog ureda 

P-3183 

17. 2. 2012. 

LOPUD, Crkva Gospe od Špilica

Oltar Bezgrešnog začeća BDM 

P-3339 

3.6. 2012. 

LOPUD, Crkva sv. Marije od Špilica

Oltar Gospe od Karmena sa oltarnom palom Gospa od Karmena i slikom Duše u čistilištu 

P-3338 

3.6. 2012. 

SUĐURAĐ

Crkva Velike Gospe u Pakljenoj 

Drvena škrinja 

P-3184 

13. 2. 2012. 

Grad KORČULA

ŽRNOVO, Župni dvor 

Tri kanonske tabele 

P-3174 

13. 2. 2012. 

Grad PLOČE

KOMIN, Kapela sv. Roka i Liberana

Oltarna pala Bogorodica sa sv. Rokom i sv. Libernanom

P-3117

13. 12. 2011.

GRAD ZAGREB

Grad ZAGREB

ZAGREB

Amfora ravnog dna, tipa Forlimpopoli 

P-3264 

10. 4. 2012. 

ZAGREB

Knjiga Matije Vlačića Ilirika, Povijest crkve I-IV (Magdeburške Centurije) 

P-3300 

4. 5. 2012. 

ZAGREB, Hrvatski športski muzej 

Muzejska građa Hrvatskog športskog muzeja 

P-3301 

30. 4. 2012. 

ZAGREB, Gliptoteka HAZU 

Skulptura Branka Vlahovića 

P-3326 

5.6. 2012. 

ISTARSKA županija

Grad BUZET

BUZET, Crkva sv. Jurja 

Oltarna pala »Bogorodica od sv. Ružarija«

P-3309 

24. 4. 2012. 

Općina KAŠTELIR – LABINCI

LABINCI, Crkva sv. Ivana Krstitelja 

Pozitiv orgulja 

P-3136 

15. 1. 2012. 

Općina KRŠAN

PLOMIN, Crkva sv. Jurja Starog

Tri zavjetne slike pomoraca s prikazom parobroda 

P-3135 

15. 1. 2012. 

Općina MEDULIN

MEDULIN, Crkva sv. Agneze

Drvena skulptura »sv. Agneze«

P-3307 

24. 4. 2012. 

Grad NOVIGRAD (BUJE)

DAJLA, Crkve sv. Ivana Krstitelja

Oltarna pala »Bogorodica s Djetetom, sv. Ivanom Krstiteljom i sv. Lovrom«

P-3308 

24. 4. 2012. 

Općina PIĆAN

PIĆAN, Župna zbirka u Pićanu 

Slika »Bogorodica od sv. Ružarija sa sv. Dominikom i sv. Rozalijom Limskom«

P-3269 

15. 4. 2012. 

PIĆAN, Župni dvor

Slika »Raspeće«

P-3133 

15. 1. 2012. 

Grad POREČ

POREČ, Eufrazijeva bazilika 

Zbirka crkvenog ruha Eufrazijeve bazilike 

P-3134 

15. 1. 2012. 

Grad ROVINJ

ROVINJ, Crkva BDM od Milosti

Zbirka od 140 votivnih predmeta različite tipologije 

P-3177 

11. 2. 2012. 

Općina VIŽINADA

VIŽINADA, Župni ured 

Skulptura Bogorodice s Djetetom 

P-3132 

15. 1. 2012 

KARLOVAČKA županija

Općina GENERALSKI STOL

GORINCI, Crkva sv. Jurja Mučenika 

Četiri skulpture sakralne zbirke župne crkve sv. Jurja Mučenika 

P-3194 

12. 2. 2012. 

Grad KARLOVAC

KARLOVAC

Lauretanska kapela crkve Presvetog Trojstva 

Skulptura Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije 

P-3149 

27. 1. 2012. 

KARLOVAC, Kapela sv. Doroteje 

Crkveni inventar

P-3120

29. 12. 2011.

Općina NETRETIĆ

NOVIGRAD NA DOBRI, Crkva Uznesenja BDM

Crkveni inventar

P-3151

31. 12. 2011.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA županija

Općina KLOŠTAR PODRAVSKI

KLOŠTAR PODRAVSKI, Crkva sv. Benedikta Opata i Žalosne Gospe

Sakralni inventar

P-3251 

3. 4. 2012. 

Grad KRIŽEVCI

OSIJEK VOJAKOVAČKI

Crkva sv. Nikole

Ikonostas 

P-3304 

24. 4. 2012. 

KRAPINSKO-ZAGORSKA županija

Općina HUM NA SUTLI

HUM NA SUTLI, Crkva Uznesenja BDM 

Sakralni inventar u crkvi Uznesenja BDM 

P-3156 

12. 2. 2012. 

Općina JESENJE

GORNJE JESENJE, Crkva sv. I. Krstitelja 

Sakralni inventar u župnoj crkvi sv. Ivana Krstitelja 

P-3165 

17. 2. 2012. 

Grad KRAPINA

KRAPINA, Župni dvor župe sv. Nikole 

Sakristijski ormar 

P-3303 

24. 4. 2012. 

Općina PETROVSKO

PETROVSKO, Crkva sv. Petra i Pavla 

Sakristijski ormar i komoda

P-3167 

19. 2. 2012. 

Grad PREGRADA

PREGRADA 

Kameni kip Bogorodice s Djetetom 

P-3268 

10. 3. 2012. 

PRIMORSKO-GORANSKA županija

Općina MATULJI

VELE MUNE

Crkva sv. Križa na groblju Mune – Žejane

Oltar sv. Križa

P-3140

4. 12. 2011.

Grad RIJEKA

RIJEKA 

Dvije bogoslužne knjige Srpske pravoslavne crkve; »Pendikostar« ili »Triod cvetni« (Pentekostal) i »Žitija« (Životi svetaca) 

P-3256 

13. 3. 2012. 

RIJEKA, Crkva Uznesenja Marijinog

Relikvija svetog Marcijana 

P-3265 

26. 3. 2012. 

RIJEKA, Kapucinski samostan 

Slika »Sv. Augustin«

P-3204 

9. 3. 2012. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA županija

Grad GLINA

GLINA

Dobrovoljno vatrogasno društvo Glina

Slike »Portret Mile Medur« i Portret Josip Litter« i zastave s prikazom »Vatrogasaca« i »DVD-Glina« i lente DVD-a Glina 

P-3314 

21. 5. 2012. 

Općina JASENOVAC

JASENOVAC, Crkva sv. Nikole 

Propovjedaonica u župnoj crkvi Sv. Nikole 

P-3122 

8. 1. 2012. 

Grad KUTINA

MEĐURIĆ, Crkva sv. Nikole 

Glavni oltar iz župne crkve Sv. Nikole 

P-3123 

9. 1. 2012. 

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Općina BAŠKA VODA

BAST, Crkva Uznesenja BDM 

Drvene skulpture anđela lučonoša 

P-3298 

8. 5. 2012. 

Grad KAŠTELA

KAŠTEL STARI, Crkva sv. Nikole

Oltar sv. Nikole s oltarnom slikom 

P-3327 

4. 6. 2012. 

KAŠTEL ŠTAFILIĆ

Crkva Bezgrešnog začeća BDM 

Drveni polikromirani retabl 

P-3170 

17. 2. 2012. 

KAŠTEL ŠTAFILIĆ, Crkva Bezgrešnog Začeća BDM 

Oltar sv. Križa is oltarnom palom 

P-3169 

17. 2. 2012. 

Općina MUĆ

DONJI MUĆ

Crkva Imena Isusovog u Pustinju Gornjem

Slika Gospe Lurdske

P-3171

5. 12. 2011.

Općina NEREŽIŠĆA

NEREŽIŠĆA, Pustinja Blaca 

Drveni Biedermeier kredenac

P-3168 

17. 2. 2012. 

Grad SOLIN

VRANJIC

Brod »Istranka«

P-3045

24. 12. 2011.

Grad SPLIT

SPLIT 

Amfora tipa bizantska amfora, dvije amfore tipa Lamboglia 2, Dressel 6, te ulomak amfore tipa Benghazi ER amphora 1 

P-3128 

13. 1. 2015. 

SPLIT, Katedrala sv. Dujma 

Ciklus Pietra Ferrarija o životu sv. Dujma 

P-3297 

7. 5. 2012. 

SPLIT, Samostan sv. Frane 

Srebrno Ophodno raspelo 

P-3238 

24. 3. 2012. 

SPLIT

Zbirka podmorskih i kopnenih arheloških nalaza

P-3244 

31. 3. 2015. 

Grad TROGIR

TROGIR, Župa sv. Lovre

Gradual iz 15. stoljeća

P-3285

5. 12. 2012.

VARAŽDINSKA županija

Grad LUDBREG

LUDBREG, Župa Presvetog Trojstva

Četri predmeta liturgijskog poduđa 

P-3312 

13. 5. 2012. 

Grad VARAŽDIN

VARAŽDIN, Gradski muzej Varaždin

Ormari knjižnice Bombelles

P-3114

18. 12. 2011.

Općina VARAŽDINSKE TOPLICE

RUKLJEVINA, Kapela sv. Marije 

Pokretni inventar kapele sv. Marije 

P-3242 

31. 3. 2012. 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA županija

Općina MARKUŠICA

OSTROVO

Crkva Rođenja sv. Jovana Krstitelja 

Ikonostas 

P-3178 

20. 2. 2012. 

ZADARSKA županija

Grad ZADAR

ZADAR, Samostan sv. Marije

Kip »Pieta«

P-3324 

2.6. 2012. 

ZAGREBAČKA županija

Grad JASTREBARSKO

PLEŠIVICA (JASTREBARSKO)

Crkva sv. Jurja

Propovjedaonica 

P-3235 

10. 2. 2012. 

SLAVETIĆ, Crkva sv. Antuna Pustinjaka 

Sakralni inventar 

P-3236 

10. 2. 2012. 

Općina KRIŽ

KRIŽ, Trg sv. Križa bb 

Etnografska zbirka Amaterskog kazališta »Josip Badalić«

P-3173 

19. 2. 2012. 

Općina MARIJA GORICA

MARIJA GORICA, Crkva Pohoda BDM 

Četiri ispovjedaonice

P-3243 

10. 2. 2012. 

Općina POKUPSKO

POKUPSKO

Crkva Uznesenja BDM/sv. Ladislava 

Glavni oltar

P-3241 

10. 2. 2012. 

Grad SAMOBOR

SAMOBOR, Muzej Marton

Četiri stotine i šezdeset (460) predmeta od porculana

P-3146

31. 12. 2011.

Grad SVETI IVAN ZELINA

PREPOLNO, Crkva BDM Žalosne 

Glavni oltar, bočni oltar sv. Barbare i propovjedaonica u crkvi BDM Žalosne 

P-3172 

10. 2. 2012. 

SVETI IVAN ZELINA

Crkva sv. Ivana Krstitelja 

Krstionica 

P-3234 

10. 2. 2012. 

Grad VRBOVEC

VRBOVEC, Crkva sv. Vida 

Glavni oltar iz župne crkve sv. Vida 

10. 2. 2012. 

(D) NEMATERIJALNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

Kulturno dobro

Broj Registra

Datum
isteka preventivne zaštite

GRAD ZAGREB

Grad ZAGREB

ZAGREB, Praška 8 

Frizerski obrt »Kincl«

P-3201 

10. 3. 2012. 

ZAGREB, Varoška gora 5 

Izrada češljeva, nakita i ukrasnih predmeta, češljara Antuna Penezića 

P-3332 

19. 6. 2012. 

ZAGREB, Gajeva 4 

Proces izrade zlatnog nakita na tradicionalan način, ručnom izradom, u zlatarskom obrtu »Dijamant«

P-3257 

7. 4. 2012 

ZAGREB, Maksimirska 52a 

Urarski obrt Lebarović 

P-3200 

10. 3. 2012. 

Klasa: 612-08/07-12/10024

Urbroj: 532-04-01-1/4-09-26

Zagreb, 30. lipnja 2009.

Ministar kulture:
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.