Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene opasnosti

NN 144/2009 (2.12.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene opasnosti

144 02.12.2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene opasnosti

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

3519

Na temelju članka 18. stavka 7. i članka 91. stavka 3. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine« br. 59/96., 94/96., 114/03., 100/04., 86/08. i 116/08.) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZRADI PROCJENE OPASNOSTI

Članak 1.

U članku 9. stavku 1. iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»Analizu svih radnih mjesta na kojima rade malodobnici, a posebno u odnosu na: opremljenost i izvedbu mjesta rada ili radne stanice, prirodu, stupanj i trajanje izlaganja fizičkim, biološkim i kemijskim sredstvima, oblik, opseg i korištenje radne opreme, posebice sredstava, strojeva, uređaja i naprava, te način na koji se njima rukuje, raspored radnih postupaka i operacija i način na koji se oni kombiniraju, razinu obuke i uputa danih malodobnicima.”

Članak 2.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/41

Urbroj: 526-08-03/1-09-7

Zagreb, 23. studenoga 2009.

Ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.