Ispravak Pravilnika o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa

NN 144/2009 (2.12.2009.), Ispravak Pravilnika o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa

144 02.12.2009 Ispravak Pravilnika o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

3545

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa objavljenim u »Narodnim novinama« broj 155/08 od 30. prosinca 2008. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA ZA OBAVLJANJE SIGURNOG TIJEKA ŽELJEZNIČKOG PROMETA

U članku 44. riječi »stupa na snagu 12. prosinca 2009. godine.« brišu se i upisuju riječi »stupa na snagu 13. prosinca 2009. godine«.

Klasa: 011-01/09-02/53
Urbroj: 530-08-09-2
Zagreb, 6. studenoga 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.