Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi

NN 146/2009 (9.12.2009.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi

146 09.12.2009 Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3549

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavka 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobite zasluge u kulturi:

1. MIRAN HADŽI VELJKOVIĆ

2. ZLATKO PETROVIĆ

Klasa: 060-03/09-13/15

Urbroj: 71-05-04/1-09-01

Zagreb, 24. studenoga 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.