Odluka o obvezi izrade financijskih planova agencija koje su obveznice primjene Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, a koje se dijelom ili u cijelosti financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske

NN 146/2009 (9.12.2009.), Odluka o obvezi izrade financijskih planova agencija koje su obveznice primjene Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, a koje se dijelom ili u cijelosti financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske

146 09.12.2009 Odluka o obvezi izrade financijskih planova agencija koje su obveznice primjene Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, a koje se dijelom ili u cijelosti financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3557

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. studenoga 2009. godine donijela

ODLUKU

O OBVEZI IZRADE FINANCIJSKIH PLANOVA AGENCIJA KOJE SU OBVEZNICE PRIMJENE UREDBE O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, A KOJE SE DIJELOM ILI U CIJELOSTI FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Agencije koje su obveznice primjene Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, a koje se dijelom ili u cijelosti financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske, obvezne su, do 31. siječnja, izraditi i dostaviti Vladi Republike Hrvatske financijski plan za tekuću godinu i projekcije financijskih planova za naredne dvije godine, usklađene s donesenim državnim proračunom Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje.

II.

Agencije iz točke I. ove Odluke obvezne su financijski plan uskladiti i dostaviti Vladi Republike Hrvatske, u roku 30 dana od donošenja izmjena i dopuna državnog proračuna Republike Hrvatske.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 401-01/09-01/02

Urbroj: 5030120-09-1

Zagreb, 26. studenoga 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.