Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata

NN 146/2009 (9.12.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata

146 09.12.2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

3575

Na temelju članka 108. stavka 1. točka 5. i članka 108. stavak 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj: 174/04., 92/05., 2/07., 107/07. i 65/09.) uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi, ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU POSTOTKA OŠTEĆENJA ORGANIZMA HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA

Članak 1.

U Listi postotka oštećenja organizma koja je sastavni dio Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata (»Narodne novine« broj 45/05.) u Glavi IV. – kralježnica i leđna moždina mijenja se točka 208. i glasi:

208. Degenerativne upalne promjene ili diskus hernija ako se utvrdi da je najmanje dvije godine bio izložen nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima na bojišnici

a) lakog stupnja…………………………………manje od 20%

b) srednjeg stupnja ……..………………………………….20%

c) teškog stupnja …………………………………………...30%

Članak 2.

U Listi postotka oštećenja organizma koja je sastavni dio Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata (»Narodne novine« broj 45/05.) mijenja se Glava IX. i glasi:

GLAVA IX – NEUROZE I PSIHOZE

234. Klinički utvrđeni bipolarni poremećaji raspoloženja ili češće depresivne epizode, ako se utvrdi da prije rata nije od toga bolovao te ukoliko se tijekom ocjene oštećenja organizma isključe druga traumatska iskustva osim zadobivenih za vrijeme sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

a) lakog stupnja……………………………….....manje od 20%

b) teškog stupnja ………………………………….20% do 30%

privremeno do 3 godine, a nakon toga trajno.

235. Klinički utvrđeni neurotski poremećaji (anksiozni, fobični, disocijativni, somatoformni i drugi neurotski poremećaji) ako se utvrdi da prije rata nije od toga bolovao te ukoliko se tijekom ocjene oštećenja organizma isključe druga traumatska iskustva osim zadobivenih za vrijeme sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

a) lakog stupnja …………………………………manje od 20%

b) teškog stupnja ………………………………......20% do 30%

privremeno do 3 godine, a nakon toga trajno.

236. Klinički utvrđene psihoze (shizofrenija, perzistirajući sumanuti poremećaj, akutni i prolazni psihotični poremećaj, shizoafektivni poremećaj i drugi psihotični poremećaji) ako se utvrdi da prije rata nije od toga bolovao te ukoliko se tijekom ocjene oštećenja organizma isključe druga traumatska iskustva osim zadobivenih za vrijeme sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

a) lakog stupnja ……………………………………...20 do 40%

b) teškog stupnja …………………………………….40 do 60%

privremeno do 3 godina, a nakon toga trajno.

237. Neuroze i psihoze koje su se prvi put pojavile pod okolnostima iz članka 5. stavka 2. Zakona, za koje je utvrđeno da se ne mogu više otkloniti ili ublažiti psihoterapijskim ili drugim postupcima, uzimaju se u obzir kao osnova za utvrđivanje postotka oštećenja organizma kao bolest na čije su nastajanje znatno utjecali napori pod tim okolnostima. Pri utvrđivanju postotka oštećenja organizma osim težine bolesti uzimaju se u obzir trajanje i vrsta tegoba kojima je invalid bio izložen.

238. Psihički poremećaji vezani uz ratnu traumu (posttraumatski stresni poremećaj i trajne promjene osobnosti nakon ratnog PTSP) ako se utvrdi da prije rata nije bolovao od psihičkih poremećaja te ukoliko se tijekom ocjene oštećenja organizma isključe druga traumatska iskustva osim zadobivenih za vrijeme sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

Kod odgođenog PTSP, koji se pojavio nakon 6 mjeseci ili kasnije od prestanka sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, visina postotka ocjene oštećenja organizma ovisi o kontinuitetu i primjerenosti liječenja uz protokol sukladan medicinskoj znanosti.

a) lakog stupnja…………………………………..manje od 20%

b) srednjeg stupnja …………...…………………….20 do 30 %

c) teškog stupnja …………………………………....30 do 40 %

c) teškog stupnja s komorbiditetom (psihički i psihosomatski) 30 do 40%

privremeno do 3 godine, a nakon toga trajno.

239. Bolesti ovisnosti, ako se utvrdi da prije rata nije od toga bolovao te ukoliko se tijekom ocjene oštećenja organizma isključe druga traumatska iskustva osim zadobivenih za vrijeme sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

a) lakog stupnja…………………………………..manje od 20%

b) teškog stupnja………………………………………….....20%

privremeno do 3 godine, a nakon toga trajno.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-0001/79
Urbroj: 519-04/1-09-5

Zagreb, 19. studenoga 2009.

Ministar
Tomislav Ivić, prof., v. r.