Pravilnik o izmjenama Pravilnika o katastru vodova

NN 148/2009 (11.12.2009.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o katastru vodova

148 11.12.2009 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o katastru vodova

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

3624

Na temelju članka 99. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07) ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KATASTRU VODOVA

Članak 1.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Podaci o upravitelju voda su ime, adresa i osobni identifikacijski broj upravitelja voda«.

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

Popis upravitelja vodova sadrži:

– redni broj upisa upravitelja voda

– ime, adresu i osobni identifikacijski broj upravitelja voda

– vrste vodova kojima upravitelj voda upravlja.

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-05/09- 01/04

Urbroj: 541-01/1-09-3

Zagreb, 3. prosinca 2009.

Ravnatelj
prof. dr. sc. Željko Bačić, v. r.