Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2010.

NN 150/2009 (16.12.2009.), Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2010.

150 16.12.2009 Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2010.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3663

Na temelju članka 118. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 79/2007 i 36/2009) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. prosinca 2009. godine donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE RADNIH DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2010.

I.

Ukupna godišnja kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 6.948 radnih dozvola.

II.

Godišnja kvota za produženje već izdanih radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 6.000 radnih dozvola.

III.

Godišnja kvota radnih dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 928 radnih dozvola, i to kako slijedi:

1. GRADITELJSTVO 300 radnih dozvola

2. BRODOGRADNJA 243 radne dozvole

3. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO 138 radnih dozvola

4. KULTURA 64 radne dozvole

5. PROMET 28 radnih dozvola

6. ZDRAVSTVO 34 radne dozvole

7. ZNANOST I OBRAZOVANJE 38 radnih dozvola

8. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 33 radne dozvole

9. POLJOPRIVREDA 50 radnih dozvola.

IV.

Uvažavajući stanje na tržištu rada utvrđuje se godišnja kvota radnih dozvola za sezonsko zapošljavanje koja iznosi 20 radnih dozvola, i to kako slijedi:

– TURIZAM I UGOSTITELJSTVO 20 radnih dozvola.

V.

Tijelo nadležno za izdavanje radnih dozvola strancima dostavit će, jednom u tri mjeseca, podatke o izdanim radnim dozvolama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, radi usporedbe s Pregledom potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2010. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

Temeljem prikupljenih podataka o broju produženih i izdanih radnih dozvola strancima, Hrvatski zavod za zapošljavanje dostavlja izvješće ministarstvu nadležnom za rad i tržište rada, jednom u tri mjeseca.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 101-03/09-01/02

Urbroj: 5030104-09-1

Zagreb, 10. prosinca 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PREGLED POTREBA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA PO DJELATNOSTIMA I ZANIMANJIMA ZA 2010. GODINU

DJELATNOST

NAZIV ZANIMANJA

Ukupno

Graditeljstvo

Tesar

50

Zidar

60

Armirač

45

Betonirac

100

Dipl. ing. građevinarstva

37

Dipl. ing. arhitekture

8

Ukupno

300

Brodogradnja

Brodomonter

34

Elektrozavarivač

42

AKZ radnik

55

Brodocjevar

38

Brusač

24

Brodoskelar

10

Drvodjelac

20

Brodoizolater

20

Ukupno

243

Turizam i ugostiteljstvo

Turistički animator

25

Turistički zastupnik

10

Kuhar nacionalne kuhinje

60

Maser posebnih vrsta masaža

30

Instruktori golfa

13

Sezonsko zapošljavanje – instruktor ronjenja

20

Ukupno

158

Kultura

Dramski umjetnik

3

Baletni umjetnik

25

Baletni pedagog

1

Restaurator

5

Orkestralni umjetnik

22

Operni pjevač

8

Ukupno

64

Promet

Kapetan zrakoplova L410

2

Kapetan zrakoplova AIRBUS A319/320

5

Kopilot s ovlaštenjima za tip zrakoplova AIRBUS A319/320 s JAR ATPL dozvolom

5

Kapetan zrakoplova DASH8 Q400

5

Pilot zrakoplova F100

2

Mehaničar za zrakoplov F100

3

Instruktor kabinskog osoblja zrakoplova F100

1

Pilot zrakoplova ATR42

2

Mehaničar za zrakoplov ATR42

3

Ukupno

28

Zdravstvo

Doktor medicine sa specijalističkom naobrazbom

10

Doktor medicine

7

Diplomirani inženjer medicinske biokemije

2

Magistar farmacije

15

Ukupno

34

Znanost i obrazovanje

Profesor astronomije i astrofizike

1

Dr. sc. za zaštićeno područje mora

1

Profesor violine

1

Profesor klavira

1

Profesor gitare

1

Profesor solfeggia

1

Istraživač na području prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva, društvenih i humanističkih znanosti

12

Profesor stranog jezika

4

Obrazovni prevoditelj za gluhoslijepe osobe

1

Instruktor stranog jezika – izvorni govornik – prevoditelj

15

Ukupno

38

Prerađivačka industrija

Dipl. ing. elektrotehnike

7

Dipl. ing. strojarstva

7

Kemijski tehnolog

4

Puhač stakla

15

Ukupno

33

Poljoprivreda

Pomoćni stočar i pastir

20

Pomoćni ratar

30

Ukupno

50

SVEUKUPNO

948