Pravilnik o izmjeni Pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda

NN 150/2009 (16.12.2009.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda

150 16.12.2009 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3666

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (»Narodne novine« br. 48/04, 130/04, 140/05, 143/05 i 83/09) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O KOLIČINI BRAŠNA UTROŠENOG ZA PROIZVODNJU POJEDINIH PEKARSKIH PROIZVODA

Članak 1.

U Pravilniku o količini brašna utrošenog za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda (»Narodne novine« br. 146/05, 133/07, 4/08 i 2/09) članak 8a. mijenja se i glasi:

»Elektronsko vođenje Knjige evidencije utroška brašna (KEUB-a) odgađa se do 31. 12. 2012. godine«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/305

Urbroj: 525-02-3-0027/09-1

Zagreb, 3. prosinca 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.