Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu

NN 151/2009 (17.12.2009.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu

HRVATSKI SABOR

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici 2. prosinca 2009., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2010. I PROJEKCIJE ZA 2011. I 2012. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2010. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.157.387.977 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od 2.238.587.853 kuna,

– deficit u iznosu od 81.199.876 kuna,

2. Projekciju za 2011. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.359.094.037 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od 2.494.034.337 kuna,

– deficit u iznosu od 134.940.300 kuna,

3. Projekciju za 2012. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.264.430.145 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od 2.303.282.904 kuna,

– deficit u iznosu od 38.852.759 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/09-01/15

Zagreb, 2. prosinca 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2010. I PROJEKCIJA ZA 2011. I 2012. GODINU