Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova

NN 152/2009 (18.12.2009.), Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3703

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. prosinca 2009. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova (»Narodne novine«, broj 110/2009), u članku 13. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Početkom rada Agencije za istraživanje prestaje s radom Samostalni odjel za istraživanje ugrožavanja sigurnosti zrakoplova, nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova unutar Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Upravni nadzor nad Agencijom za istraživanje obavlja ministarstvo nadležno za zračni promet.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 343-01/09-01/03
Urbroj: 5030116-09-3
Zagreb, 10. prosinca 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.