Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove

NN 152/2009 (18.12.2009.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove

152 18.12.2009 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

3714

Na temelju članka 142. točka 5. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09) ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O KONTINUIRANOJ PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA I AERONAUTIČKIH PROIZVODA, DIJELOVA I UREĐAJA, TE O OVLAŠTENJU ORGANIZACIJA I OSOBLJA UKLJUČENIH U TE POSLOVE

Članak 1.

U Pravilniku o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (»Narodne novine«, broj 115/09), u članku 8. stavak 1. podstavak b), datum »31. prosinca 2009.« Zamjenjuje se datumom »31. prosinca 2010.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/46
Urbroj: 530-09-09-5
Zagreb, 8. prosinca 2009.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.