Pravilnik o odobravanju testova za utvrđivanje protutijela za brucelozu goveda

NN 152/2009 (18.12.2009.), Pravilnik o odobravanju testova za utvrđivanje protutijela za brucelozu goveda

152 18.12.2009 Pravilnik o odobravanju testova za utvrđivanje protutijela za brucelozu goveda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3718

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O ODOBRAVANJU TESTOVA ZA UTVRĐIVANJE PROTUTIJELA ZA BRUCELOZU GOVEDA[1]

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se testovi koji mogu biti korišteni u svrhu certificiranja u odnosu na brucelozu goveda u skladu s Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 154/08)[2].

Članak 2.

Test reakcije vezanja komplemenata (RVK), puferirani bruceloza antigen testovi i ELISA testovi provedeni u skladu s odredbama Dodatka C Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 154/08)[3] mogu biti korišteni u svrhu certificiranja u odnosu na brucelozu goveda.

Članak 3.

Kad se za potrebe iz članka 6. stavka 2. točke (b) Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 154/08)[4], koristi jedan od testova iz članka 2. ovoga Pravilnika, test treba biti naveden u stupcu »test« tablice u točki 3., alineja druga, i u točki 5. Odjeljka A, Dodatka F, Obrazac 1 (Certifikat o zdravlju za goveda za klanje(1) / uzgoj(1) / proizvodnju (1)) Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 154/08)[5].

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/214

Urbroj: 525-06-1-0595/09-4

Zagreb, 1. prosinca 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

[1] Pravilnikom se preuzima Odluka Komisije 2004/226/EZ od 4. ožujka 2004. o odobravanju testova za utvrđivanje protutijela za brucelozu goveda u okviru Direktive Vijeća 64/432/EEZ;

[2] Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 154/08) preuzete su odredbe Direktive vijeća 64/432/EEZ;

[3] Dodatkom C Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 154/08) preuzete su odredbe Dodatka C Direktive vijeća 64/432/EEZ;

[4] Člankom 6. stavkom 2. točkom (b) Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 154/08) preuzete su odredbe članka 6. stavka 2. točke (b) Direktive vijeća 64/432/EEZ;

[5] Točkom 3., alineja druga i točkom 5., Odjeljka A, Dodatka F, Obrazac 1 (Certifikat o zdravlju za goveda za klanje/ uzgoj/ proizvodnju) Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 154/08) preuzete su odredbe točke 3., alineje druge i točke 5. Odjeljka A, Dodatka F, Model 1(certifikat) Direktive vijeća 64/432/EEZ.