Pravilnik kojim se utvrđuju kriteriji za godišnje testiranje rasplodne peradi na Newcastlesku bolest

NN 153/2009 (21.12.2009.), Pravilnik kojim se utvrđuju kriteriji za godišnje testiranje rasplodne peradi na Newcastlesku bolest

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3774

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

KOJIM SE UTVRĐUJU KRITERIJI ZA GODIŠNJE TESTIRANJE RASPLODNE PERADI NA NEWCASTLESKU BOLEST[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji za godišnje testiranje rasplodne peradi na Newcastlesku bolest.

Članak 2.

Serološko testiranje za utvrđivanje protutijela za uzročnika Newcastleske bolesti, navedeno u članku 15. stavku 2. točki (c) alineji drugoj Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet i uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (»Narodne novine«, broj 83/09)[2], mora biti u skladu sa zahtjevima iz Dodatka ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/09-01/216
Urbroj: 525-06-1-0595/09-3
Zagreb, 2. prosinca 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK

Godišnje serološko testiranje radi utvrđivanja protutijela za uzročnika Newcastleske bolesti u peradi u rasplodnim jatima u zemlji ili regiji zemlje u kojoj se ne provodi cijepljenje

1. Uzorkovanje krvi

Sva rasplodna jata moraju biti godišnje uzorkovana na sljedeći način:

Uzorci krvi moraju se uzeti od najmanje 60 nasumično odabranih ptica i pretražiti testom inhibicije hemaglutinacije (HI) u skladu s postupkom utvrđenim u točki 2. ovoga Dodatka.

2. Postupak

(a) Razdijeliti u sve jažice plastične mikrotitražne ploče (s dnom jažica u obliku slova V) po 0,025 ml PBS (fosfatnog pufera u solnoj otopini).

(b) Staviti 0,025 ml seruma u prvu jažicu ploče.

(c) Mikrotitražnim razrjeđivačem napraviti dvostruko razrijeđen serum po cijeloj ploči.

(d) Dodati 0,025 ml razrijeđene alantoisne tekućine koja sadrži 4 ili 8 hemaglutinacijskih jedinica (HAU).

(e) Promiješati protresajući i ostavite ploču najmanje 60 minuta na 4 °C ili najmanje 30 minuta na sobnoj temperaturi.

(f) Dodati 0,025 ml 1% suspenzije eritrocita (RBC) u sve jažice.

(g) Promiješati lagano protresajući i pohranite na 4 °C.

(h) Nakon 30 do 40 minuta kad se kontrolne stanice (RBC) stalože očitajte ploču. To se napravi tako da se ploča nagne i provjeri postoji li prisutnost ili odsutnost istjecanja u obliku kapljica u istoj brzini istjecanja kao u onoj u kontrolnim jažicama, koje sadrže samo (RBC) eritrocite (0,025 ml) i PBS (0,05 ml).

(i) Titar inhibicije hemaglutinacije (HI) je najveće razrjeđenje antiseruma koje uzrokuje kompletnu inhibiciju četiri ili osam jedinica virusa (titracija hemaglutinacije (HA) za potvrdu prisutnosti zahtijevanih hemaglutinacijskih jedinica (HAU) treba se uključiti u svaki test).

(j) Pouzdanost rezultata ovisi o zadržavanju titra manjim od 23 za četiri hemaglutinacijske jedinice (HAU) ili 22 za osam hemaglutinacijskih jedinica (HAU) kod negativnog kontrolnog seruma i o rezultatu titra koji je unutar jednog razrijeđenja poznatoga titra pozitivnoga kontrolnoga seruma.

3. Tumačenje rezultata

Upotrijebljeni antigen utječe na razinu pri kojoj se serum smatra pozitivnim:

– kod 4 hemaglutinacijske jedinice (HAU) pozitivan je svaki serum koji pokazuje titar od 24 ili više, a kod 8 hemaglutinacijskih jedinica (HAU) svaki koji pokazuje titar od 23 ili više.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 94/327/EZ od 19. svibnja 1994. kojom se utvrđuju kriteriji za godišnje testiranje uzgojno valjane peradi na Newcastlesku bolest u skladu s člankom 12. stavkom 2. Direktive Vijeća 90/539/EEZ.

[2] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 90/539/EEZ od 15. listopada 1990. o zdravstveno-veterinarskim uvjetima koji uređuju promet unutar Zajednice i uvoz iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje.