Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti

NN 153/2009 (21.12.2009.), Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3779

Na temelju članka 33. stavka 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08. i 94/09.) na prijedlog Hrvatske liječničke komore i Hrvatske stomatološke komore, po prethodno pribavljenom mišljenju stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O ROKOVIMA NAJDULJEG TRAJANJA BOLOVANJA OVISNO O VRSTI BOLESTI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se rokovi do kojih može trajati privremena nesposobnost za rad zbog bolesti, ozljede ili drugih okolnosti (u daljnjem tekstu: bolovanje) osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) koje utvrđuje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno u privatnoj praksi koji ima ugovor sa Zavodom.

Članak 2.

Rokovi do kojih najdulje može trajati bolovanje osiguranika Zavoda iz članka 1. ovoga Pravilnika, ovisno o vrsti bolesti, utvrđeni su u Prilogu 1. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Nakon proteka roka najduljeg trajanja bolovanja za određenu bolest iz članka 2. ovoga Pravilnika, izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite obvezan je osiguranika radi utvrđivanja prava na daljnje bolovanje uputiti ovlaštenom doktoru Zavoda.

Članak 4.

Izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite obvezan je prekinuti bolovanje osiguranika i prije isteka roka iz članka 2. ovoga Pravilnika, odnosno prije isteka roka koji je utvrdio ovlašteni doktor Zavoda iz članka 3. ovoga Pravilnika ako utvrdi da se zdravstveno stanje osiguranika poboljšalo tako da može nastupiti na rad, odnosno ako je nadzorom iz članka 6. ovog Pravilnika utvrđeno da više ne postoje medicinske indikacije za bolovanje.

Članak 5.

Ako je prema ocjeni izabranog doktora, a nakon provedenog liječenja i medicinske rehabilitacije zdravstveno stanje osiguranika takvo da se daljnjim liječenjem ne može poboljšati te je kod osiguranika nastupila trajna nesposobnost za rad, kao i u slučaju kada bolovanje traje neprekidno 6 mjeseci izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite obvezan je uputiti osiguranika nadležnom tijelu mirovinskog osiguranja koje donosi ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako je za pojedinu vrstu bolesti iz članka 2. ovoga Pravilnika utvrđen rok za najdulje trajanje bolovanja preko 6 mjeseci, izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite nakon isteka tog roka obvezan je uputiti osiguranika nadležnom tijelu mirovinskog osiguranja koje donosi ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti.

Članak 6.

Nadzor nad korištenjem bolovanja sukladno odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i ovoga Pravilnika obavlja Zavod putem tijela ovlaštenog za kontrolu bolovanja sukladno općem aktu Zavoda, te putem ovlaštenog doktora iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Poslodavac osiguranika može zahtijevati od Zavoda kontrolu opravdanosti bolovanja za sve vrijeme trajanja bolovanja osiguranika.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti (»Narodne novine« broj 5/03.)

Članak 9.

Ovaj Pravilnika stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-02/51
Urbroj: 534-07-1-1/3-09-01
Zagreb, 20. studenoga 2009.

Potpredsjednik
Vlade i ministar zdravstva
i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

Prilog 1.

ROKOVI DO KOJIH MOŽE TRAJATI PRIVREMENA NESPOSOBNOST ZA RAD ZBOG BOLESTI, OZLJEDE ILI DRUGIH OKOLNOSTI KOJE UTVRĐUJE IZABRANI DOKTOR MEDICINE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI BOLESTI I SRODNIH ZDRAVSTVENIH PROBLEMA
– 10. REVIZIJA

RED. BR.

ŠIFRA

BOLEST

NAJDUŽI ROKOVI TRAJANJA BOLOVANJA

1

A01

Trbušni tifus i paratifus

do 30 dana

2

A01.0

Trbušni tifus uzročnik Salmonella typhi

do 30 dana

3

A01.4

Paratifus, nespecificiran

do 14 dana

4

A02

Ostale zarazne bolesti uzrokovane salmonelama

do 8 dana

5

A02.9

Infekcije salmonelama s komplikacijama

do 6 tjedana

6

A03

Šigeloza

do 14 dana

7

A03.9

Šigeloza nespecificirana

do 4 tjedna

8

A04

Ostale bakterijske crijevne infekcije

do 14 dana

9

A05.0

Alimentarna stafilokokna intoksikacija

do 10 dana

10

A05.1

Botulizam

do 30 dana

11

A05.8

Ostale specif. bakterijske alimentarne intoksikacije

1 – 7 dana

12

A05.9

Bakterijska alimentarna intoksikacija, nespecificirana

do 10 dana

13

A06.0

Akutna amebna dizenterija

do 14 dana

14

A06.1

Kronična crijevna amebijaza

do 21 dan

15

A08

Virusne i druge specificirane crijevne infekcije

do 21 dan

16

A09

Dijareja i gastroenteritis (infekcioznog podrijetla)

do 5 dana

17

A15

Tuberkuloza dišnih putova

do 60 dana

18

A21

Tularemija

do 30 dana

19

A22

Antraks

do 30 dana

20

A23

Bruceloza

do 30 dana

21

A26

Erizipeloid

do 15 dana

22

A27

Leptospiroza

do 40 dana

23

A35

Tetanus

do 6 mjeseci

24

A36

Difterija

do 45 dana

25

A37

Hripavac (pertussis)

15 – 60 dana,
majci bolovanje

26

A38

Šarlah (scarlatina)

do 14 dana

27

A39

Meningokokna infekcija

do 40 dana

28

A40

Streptokokna sepsa

do 45 dana

29

A41

Ostale sepse

do 45 dana

30

A42

Aktinomikoza

do 60 dana

31

A46

Erizipel

do 14 dana

32

A54

Gonokokna infekcija

3 dana

33

A59

Trihomonijaza

do 4 dana

34

A60

Anogenitalni herpes (herpes simpleks)

do 7 dana

35

A74

Ostale bolesti uzrokovane klamidijama

do 7 dana

36

A74.0

Klamidijski konjuktivitis

7 – 28 dana ovisno o bolesti

37

A75

Tifusna groznica

do 15 dana

38

A78

Q – groznica

do 42 dana

39

A80

Akutni poliomijelitis

do 45 dana

40

A82

Bjesnoća

do 60 dana

41

A84

Virusni encefalitis koji prenose krpelji

do 30 dana

42

B02

Zoster (herpes zoster)

do 35 dana

43

B05

Ospice (morbilli)

do 21 dan

44

B06

Rubeola (rubella)

do 14 dana

45

B08.3

Erythema infectiosum (peta bolest)

do 14 dan

46

B15

Akutni hepatitis

do 42 dana

47

B18

Kronični virusni hepatitis

do 21 dan

48

B20

Bolest uzrok. humanim imunodeficijencijskim virusom (HIV) s posljedičnom infekcijskom i

do 21 dan

49

B26

Zaušnjaci (parotitis)

do 21 dan

50

B27

Infekciozna mononukleoza

do 21 dan

51

B30

Virusni konjunktivitis

do 7 dana

52

B34

Virusne infekcije nespecificirane lokalizacije

do 10 dana

53

B36

Površinske mikoze

do 4 dana

54

B58

Toksoplazmoza

do 21 dan

55

B67

Ehinokokoza

do 21 dan

56

C00 – C14

ZLOĆUDNE NOVOTVORINE USNE, USNE ŠUPLJINE I ŽDRIJELA

do 60 dana

57

C15

Zloćudna novotvorina jednjaka

do 60 dana

58

C16

Zloćudna novotvorina želuca

do 60 dana

59

C17

Zloćudna novotvorina tankoga crijeva

do 60 dana

60

C18, C19, C20

Zloćudna novotvorina debeloga crijeva (kolona) (rektuma)

do 60 dana

61

C21

Zloćudna novotvorina čmara (anusa) i analnog kanala

do 60 dana

62

C22

Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova

do 60 dana

63

C23

Zloćudna novotvorina žučnog mjehura

do 60 dana

64

C24

Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih dijelova bilijarnoga trakta

do 60 dana

65

C32

Zloćudna novotvorina grkljana (larinksa)

do 60 dana

66

C33

Zloćudna novotvorina dušnika (traheje)

do 60 dana

67

C34

Zloćudna novotvorina dušnica (bronha) i pluća

do 60 dana

68

C40

Zloćudna novotvorina kostiju i zglobova hrskavice udova

do 60 dana

69

C43

Zloćudni melanom kože

do 60 dana

70

C44

Ostale zloćudne novotvorine kože

do 30 dana

71

C46

Kaposijev sarkom

do 60 dana

72

C50

Zloćudna novotvorina dojke

do 60 dana

73

C51

Zloćudna novotvorina stidnice (vulve)

do 60 dana

74

C53

Zloćudna novotvorina vrata maternice (cerviksa)

do 30 dana

75

C56

Zloćudna novotvorina jajnika (ovarija)

do 60 dana

76

C57

Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih

do 30 dana

77

C60

Zloćudna novotvorina spolnog uda (penisa)

do 30 dana

78

C61

Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)

do 60 dana

79

C62

Zloćudna novotvorina sjemenika (testisa)

do 60 dana

80

C63

Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih muških spolnih organa

do 60 dana

81

C64

Zloćudna novotvorina bubrega, osim bubrežne zdjelice

do 60 dana

82

C65

Zloćudna novotvorina bubrežne zdjelice

do 60 dana

83

C66

Zloćudna novotvorina mokraćovoda (uretera)

do 60 dana

84

C67

Zloćudna novotvorina mokraćnoga mjehura

do 60 dana

85

C70

Zloćudna novotvorina moždanih ovojnica (meningi)

do 60 dana

86

C71

Zloćudna novotvorina mozga

do 60 dana

87

C72

Zloćudna novotvorina kralježnične moždine, moždanih živaca i ostalih dijelova središnjeg živčanog sustava

do 60 dana

88

C75

Zloćudna novotvorina ostalih endokrinih žlijezda i srodnih struktura

do 42 dana

89

C80

Zloćudna novotvorina bez specificiranog sijela

60 dana

90

C81

Hodgkinova bolest

do 60 dana

91

C82

Non Hodgkin limfomi

do 60 dana

92

C88

Zloćudne imunoproliferativne bolesti

do 60 dana

93

C90

Multipli mijelom i zloćudne plazmocitne novotvor.

do 60 dana

94

C91

Limfatična leukemija

do 60 dana

95

C92

Mijeloična leukemija

do 60 dana

96

D02

Karcinom in situ srednjeg uha i dišnog sustava

do 14 dana

97

D04

Karcinom in situ kože

do 21 dan

98

D06

Karcinom in situ vrata maternice (cerviksa uterusa)

do 21 dan

99

D12

Dobroćudna novotvorina kolona, rektuma i analnog kanala

do 14 dana

100

D25

Lejomiom maternice

do 42 dana

101

D27

Dobroćudna novotvorina jajnika (ovarija)

do 42 dana

102

D30

Dobroćudna novotvorina mokraćnih organa

do 42 dana

103

D31

Dobroćudna novotvorina oka i adneksa

do 14 dana

104

D33

Dobroćudna novotvorina mozga i ostalih dijelova središnjeg živčanog sustava

do 42 dana

105

D36

Dobroćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih sijela

do 14 dana

106

D50 – D89

BOLESTI KRVI I KRVOTVORNOG SUSTAVA TE ODREĐENE BOLESTI IMUNOLOŠKOG SUSTAVA

do 60 dana

107

D50

Anemija

do 14 dana

108

D73

Bolesti slezene

do 30 dana

109

D86

Sarkoidoza

do 30 dana

110

E04

Druge bolesti štitnjače

do 7 dana

111

E05

Tireotoksikoza (hipertireoza)

do 42 dana

112

E06

Tireoiditis

do 30 dana

113

E10

Dijabetes melitus

do 42 dana

114

E27

Poremećaji nadbubrežne žlijezde

do 30 dana

115

Poremećaji ponašanja

do 21 dan

116

F00

Demencija kod Alzheimerove bolesti

do 90 dana

117

F03

Nespecificirana demencija

do 60 dana

118

F04

Organski amnestički sindrom koji nije uzrokovan alkoholom i drugim psihoaktivnim tvarima

do 30 dana

119

F06

Ostali duševni poremećaji izazvani oštećenjem i disfunkcijom mozga i fizičkom bolešću

do 60 dana

120

F07

Poremećaj ličnosti i poremećaji ponašanja uzrokovani bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga

do 21 dan

121

F19

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem više droga ili pak uzimanjem ostalih tvari

do 21 dan

122

F20

Shizofrenija

do 90 dana

123

F23

Akutni i prolazni psihotični poremećaji

do 30 dana

124

(F30 – F39)

AFEKTIVNI POREMEĆAJI (POREMEĆAJI RASPOLOŽENJA) NEUROTSKI, VEZANI UZ STRES I SOMATOFORMNI POREMEĆAJI

do 30 dana

125

G00

Bakterijski meningitis, nesvrstan drugamo

do 42 dana

126

G04

Encefalitis, mijelitis i encefalomijelitis

do 42 dana

127

G20

Parkinsonova bolest i srodni sindromi

do 42 dana

128

G35

Multipla skleroza

do 42 dana

129

G40

Epilepsija

do 42 dana

130

G43

Migrena

do 7 dana

131

G44

Ostale glavobolje

do 7 dana

132

G45

Prolazni cerebralni ishemijski napadaji i sindromi u vezi s njima

do 14 dana

133

G46

Vaskularni sindromi mozga kod cerebrovaskularnih bolesti

do 42 dana

134

G50

Poremećaji trigeminalnog živca

do 21 dan

135

G51

Poremećaji facijalnog živca

do 21 dan

136

G52

Poremećaji ostalih kranijalnih živaca

do 21 dan

137

G54

Poremećaji živčanih korijena i pleksusa

do 30 dana

138

G56

Mononeuropatije ruke

do 30 dana

139

G57

Mononeuropatije noge

do 30 dana

140

(G60 – G64)

POLINEUROPATIJE I OSTALI POREMEĆAJI PERIFERNOGA ŽIVČANOG SUSTAVA

do 30 dana

141

G70

Miastenija gravis i ostali mioneuralni poremećaji

do 42 dana

142

G81

Hemiplegija

do 42 dana

143

G82

Paraplegija i tetraplegija

do 90 dana

144

G92

Toksična encefalopatija

do 30 dana

145

H05

Bolesti očne šupljine

do 42 dana

146

H10

Konjunktivitis

do 7 dana

147

H15

Bolesti bjeloočnice

do 14 dana

148

H16

Keratitis

do 21 dan

149

H17

Ožiljci i zamućenja rožnice

do 7 dana

150

H18

Ostali poremećaji rožnice

do 21 dan

151

H20

Iridociklitis

do 21 dan

152

H25

Senilna katarakta

do 30 dana

153

H27

Ostali poremećaji leće

do 30 dana

154

H30

Korioretinalna upala

do 42 dana

155

H33

Ablacije i rupture mrežnice

do 60 dana

156

H40

Glaukom

do 42 dana

157

H43

Poremećaji staklastog tijela

do 60 dana

158

H44

Poremećaji očne jabučice

do 60 dana

159

H53

Vidni poremećaji

do 21 dan

160

H60

Upala vanjskog uha (otitis externa) drugamo

do 5 dana

161

H65 – H75

BOLESTI SREDNJEG UHA I MASTOIDA

do 21 dan

162

H70

Mastoiditis i srodna stanja

do 21 dan

163

H72

Perforacija bubnjiča (membrane timpani)

do 7 dana

164

H80

Otoskleroza

do 7 dana

165

H82

Vertiginozni sindrom u bolestima svrstanim drugamo

do 7 dana

166

H83

Druge bolesti unutrašnjeg uha

do 7 dana

167

(I00 – I99)

BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

do 21 dan

168

I01

Reumatska groznica sa srčanom bolesti

do 42 dana

169

I07

Reumatske bolesti trikuspidalne valvule

do 42 dana

170

I09

Ostale reumatske bolesti srca

do 42 dana

171

I10 – I15

HIPERTENZIVNE BOLESTI

do 21 dan

172

I11

Hipertenzivna bolest srca

do 30 dana

173

I20 – I25

ISHEMIČNE BOLESTI SRCA

do 42 dana

174

I20

Angina pektoris

do 7 dana

175

I21

Akutni infarkt miokarda

do 30 dana

176

I25

Kronična ishemična bolest srca

do 42 dana

177

I25.0

Aterosklerotska kardiovaskularna bolest

do 14 dana

178

I26

Plućna embolija

do 30 dana

179

I30

Akutni perikarditis

do 30 dana

180

I35

Nereumatske bolesti aortne valvule

do 30 dana

181

I38

Endokarditis, valvula nespecificirana

do 30 dana

182

I40

Akutni miokarditis

do 42 dana

183

I42

Kardiomiopatija

do 14 dana

184

I43

Kardiomiopatija kod bolesti svrstanih drugamo

do 42 dana

185

I44

Atrioventrikularni blok i blok lijeve grane

do 42 dana

186

I45

Ostali poremećaji provođenja

do 14 dana

187

I47

Paroksizmalna tahikardija

do 14 dana

188

I49

Ostale srčane aritmije

do 21 dan

189

I50

Insuficijencija srca

do 42 dana

190

I60 – I69

CEREBROVASKULARNE BOLESTI

do 42 dana

191

I60

Subarahnoidalno krvarenje

do 42 dana

192

I61.2

Intracerebralno krvarenje u hemisferi, nespecificirano

do 60 dana

193

I63

Cerebralni infarkt

do 60 dana

194

I64

Inzult, nespecificiran kao krvarenje ili infarkt

do 60 dana

195

I70

Ateroskleroza

do 21 dan

196

I80

Flebitis i tromboflebitis

do 21 dan

197

I81

Tromboza vene porte

do 60 dana

198

I82

Ostale embolije i tromboze vena

do 30 dana

199

I83

Varikozne vene nogu

do 30 dana

200

I84

Hemoroidi

do 14 dana

201

I85

Varikoziteti jednjaka

do 30 dana

202

I87

Ostale venske bolesti

do 21 dan

203

I88

Nespecificni limfadenitis

do 14 dana

204

I95

Hipotenzija

do 7 dana

205

I97

Bolesti cirkulacijskog sustava nastale nakon medicinskih postupaka

do 30 dana a nesvrstane drugamo

206

I98

Ostale bolesti cirkulacijskog sustava u bolestima svrstanim drugamo

do 21 dan

207

(J00 – J06)

AKUTNE INFEKCIJE GORNJEGA DIŠNOG SUSTAVA

do 7 dana

208

(J10 – J18)

GRIPA I UPALA PLUĆA (INFLUENCA I PNEUMONIJA)

do 21 dan

209

J12

Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo

do 14 dana

210

J15.8

Druga bakterijska pneumonija

do 30 dana

211

J15.9

Bakterijska pneumonija, nespecificirana

do 30 dana

212

J17

Pneumonija u bolestima svrstanima drugamo

do 30 dana

213

J20

Akutni bronhitis

do 21 dan

214

J30

Vazomotorni i alergijski rinitis

do 7 dana

215

J30.2

Drugi sezonski alergijski rinitis

do 5 dana

216

J34

Druge bolesti nosa i nosnih sinusa

do 14 dana

217

J36

Peritonzilarni apsces

do 21 dan

218

J37

Kronična upala grkljana i dušnika (kronični laringitis i laringotraheitis)

do 14 dana

219

J40

Bronhitis, nespecificiran kao akutni ili kronični

do 21 dan

220

J43

Emfizem

do 21 dan

221

J44

Druga kronična opstruktivna plućna bolest

do 21 dan

222

J45

Astma

do 7 dana

223

K02.9

Zubni karijes, nespecificiran

do 5 dana

224

K04.0

Upale pulpe (pulpitis)

do 7 dana

225

K04.7

Periapikalni apsces bez sinusa

do 10 dana

226

K05

Gingivitis i periodontalne bolesti

do 7 dana

227

K21

Gastroezofagealni refluks

do 30 dana

228

K21.0

Gastroezofagealni refluks s ezofagitisom

do 30 dana

229

K22

Ostale bolesti jednjaka

do 14 dana

230

K22.1

Vrijed jednjaka

do 28 dana

231

K25

Vrijed želuca

do 28 dana

232

K26

Vrijed dvanajstika

do 28 dana

233

K35

Akutna upala crvuljka (apendicitis)

do 21 dan

234

K40.2

Obostrana preponska kila, bez opstrukcije ili gangrene

do 30 dana

235

K40.3

Jednostrana ili nespecificirana preponska kila

do 30 dana

236

K41

Bedrena kila (femoralna hernija)

do 30 dana

237

K44

Ošitna kila (dijafragmalna hernija)

do 7 dana

238

K50 – K52

NEINFEKTIVNA UPALA TANKOGA I DEBELOGA CRIJEVA (NEINFEKTIVNI)

do 21 dan

239

K50.9

Crohnova bolest, nespecificirana

do 30 dana

240

K51.0

Ulcerozni (kronicni) enterokolitis

do 42 dana

241

K56

Paralitični ileus i opstrukcija crijeva bez hernije

do 42 dana

242

K59.9

Funkcionalni poremećaj crijeva, nespecificiran

do 7 dana

243

K60.3

Analna fistula

do 7 dana

244

K63.9

Bolest crijeva, nespecificirana

do 14 dana

245

K70

Alkoholna bolest jetre

do 21 dan

246

K70.9

Alkoholna bolest jetre, nespecificirana

do 14 dana

247

K71

Toksična bolest jetre

do 30 dana

248

K73.9

Kronicni hepatitis, nespecificiran

do 7 dana

249

K75.0

Apsces jetre

do 42 dana

250

K80

Žučni kamenci (kolelitijaza)

do 21 dan

251

K81

Upala žučnjaka (kolecistitis)

do 42 dana

252

K83

Ostale bolesti žučnog sustava

d0 30 dana

253

K83.0

Upala žučovoda (kolangitis)

do 30 dana

254

K85

Akutna upala gušterače (akutni pankreatitis)

do 60 dana

255

K86

Ostale bolesti gušterače

do 30 dana

256

K92.8

Ostale specificirane bolesti probavnog sustava

do 14 dana

257

K93

Bolesti ostalih probavnih organa kod bolesti svrstanih drugamo

do 7 dana

258

L04

Lymphadenitis acuta

do 21 dan

259

L05

Pilonidalna cista

do 21 dan

260

L23.3

Alergijski kontaktni dermatitis uzrokovan kontaktom kože s

do 10 dana

261

L25.9

Nespecificirani kontaktni dermatitis, neoznačena uzroka

do 7 dana

262

L28.2

Ostale vrste pruriga

do 10 dana

263

L30

Ostali dermatitisi

do 21 dan

264

L40

Psoriasis

do 30 dana

265

L50.6

Kontaktna urtikarija

do 5 dana

266

L50.8

Ostale urtikarije

do 21 dan

267

L51

Erythema multiforme

do 42 dana

268

L51.9

Erythema multiforme, nespecificiran

do 21 dan

269

L52

Erythema nodosum

do 21 dan

270

L53.9

Eritematozna stanja, nespecificirana

do 14 dana

271

L54

Eritem kod bolesti svrstanih drugamo

do 14 dana

272

L 55 – L59

POREMEĆAJI KOŽE I POTKOŽNOGA TKIVA U VEZI SA ZRAČENJEM

do 14 dana

273

L65.9

Ispadanje kose bez ožiljaka, nespecificirano

do 14 dana

274

L70.9

Akne, nespecificirane

do 3 dana

275

L72

Folikularne čiste kože i potkožnoga tkiva

do 5 dana

276

L80

Vitiligo

do 7 dana

277

L81

Ostali poremećaji pigmentacije

do 7 dana

278

L81.8

Ostali specificirani poremećaji pigmentacije

do 5 dana

279

L84

Kurje oči i žuljevi

do 7 dana

280

L88

Pyoderma gangrenosum

do 14 dana

281

M00

Piogeni artritis

do 42 dana

282

M02.3

Reiterova bolest

do 21 dan

283

M02.9

Reaktivna artropatija, nespecificirana

do 30 dana

284

M03

Postinfektivne i reaktivne artropatije kod bolesti

do 15 dana

285

M05 – M14

UPALNE POLIARTROPATIJE

do 42 dana

286

M05.3

Reumatoidni artritis koji zahvaća druge organe i sustave

do 60 dana

287

M06

Ostali reumatoidni artritisi

do 60 dana

288

M07

Psorijatične i enteropatske artropatije

do 15 dana

289

M07.6

Ostale enteropatske artropatije

do 15 dana

290

M10.9

Giht, nespecificiran

do 21 dan

291

M12.0

Kronična postreumatska artropatija (Jaccoud)

do 21 dan

292

M13.0

Poliartritis, nespecificiran

do 21 dan

293

M14

Artropatija kod ostalih bolesti svrstanih drugamo

do 30 dana

294

M15

Poliartroza

do 30 dana

295

M15.0

Primarna generalizirana (osteo)artroza

do 30 dana

296

M15.8

Ostale poliartroze

do 30 dana

297

M16

Koksartroza (artroza kuka)

do 21 dan

298

M17

Gonartroza (artroza koljena)

do 21 dana

299

M18.1

Druga primarna artroza prvoga karpometakarpalnoga zgloba

do 21 dan

300

M19

Ostale artroze

do 21 dan

301

M20.6

Stečena deformacija nožnog(ih) prsta(iju), nespecificirana

do 14 dana

302

M22

Bolesti ivera (patele)

do 21 dan

303

M22.4

Hondromalacija patele

do 21 dan

304

M22.9

Bolest patele, nespecificirana

do 7 dana

305

M23

Unutrašnje ozljede koljena

do 42 dana

306

M23.5

Kronična nestabilnost koljena

do 42 dana

307

M24.5

Kontraktura zgloba

do 14 dana

308

M25

Ostali poremećaji zgloba, nesvrstani drugamo

do 30 dana

309

M32

Sistemni lupus eritematozus

do 42 dana

310

M33

Dermatopolimiozitis

do 30 dana

311

M36

Sistemni poremećaji vezivnoga tkiva kod bolesti

do 30 dana

312

M42

Osteohondroza kralježnice

do 30 dana

313

M43

Ostale deformirajuće dorzopatije

do 30 dana

314

M45

Ankilozantni spondilitis

do 60 dana

315

M47

Spondiloza

do 30 dana

316

M48

Ostale spondilopatije

do 30 dana

317

M50

Bolesti cervikalnog diska

do 30 dana

318

M51

Druge bolesti intervertebralnog diska

do 42 dana

319

M51.0

Bolest lumbalnog i drugog intervertebralnog diska

do 42 dana

320

M51.1

Bolesti lumbalnog i drugog intervertebralnog diska s radikulopatijom

do 42 dana

321

M54

Bol u leđima (dorzalgija)

do 14 dana

322

M60

Miozitis

do 14 dana

323

M62.9

Bolest mišića, nespecificirana

do 14 dana

324

M65

Sinovitis i tenosinovitis

do 21 dan

325

M66

Spontani razdor zglobnih sveza i tetiva

do 42 dana

326

M67

Ostale bolesti zglobnih sveza i tetiva

do 30 dana

327

M67.0

Skraćena Ahilova tetiva (stečena)

do 21 dan

328

M68

Bolest zglobnih sveza i tetiva kod bolesti

do 21 dan

329

M70

Bolesti mekih tkiva nastale kao posljedica uporabe

do 21 dan

330

M70.0

Kronični krepitirajući sinovitis šake i ručnoga zgloba

do 21 dana

331

M71.5

Dugi burzitis, nesvrstan drugamo

do 21 dan

332

M75.1

Sindrom rotacijske manšete

do 42 dana

333

M75.2

Upala tetive dvoglavog nadlaktičnog mišica (tendinitis m.)

do 42 dana

334

M75.9

Oštećenje ramena, nespecificirano

do 30 dana

335

M76.6

Tendinitis Ahilove tetive

do 21 dan

336

M76.8

Ostale entezopatije noge, bez stopala

do 21 dan

337

M77

Ostale entezopatije

do 21 dan

338

M79

Ostale bolesti mekih tkiva, nesvrstane drugamo

do 10 dana

339

M79.0

Reumatizam, nespecificiran

do 14 dana

340

M79.1

Mialgija

do 7 dana

341

M79.2

Neuralgija i neuritis, nespecificirani

do 21 dan

342

M79.9

Bolest mekoga tkiva, nespecificirana

do 14 dana

343

M80

Osteoporoza s patološkim prijelomom

do 60 dana

344

M81.9

Osteoporoza, nespecificirana

do 21 dan

345

M86

Osteomijelitis

do 90 dana

346

M86.6

Drugi kronični osteomijelitis

do 60 dana

347

M96

Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo

do 60 dana

348

M99.4

Stenoza živčanog kanala vezivnim tkivom

do 90 dana

349

M99.7

Stenoza intervertebralnih otvora (foramina) vezivnim tkivom

do 90 dana

350

N00

BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

do 42 dana

351

N00

Akutni nefritički sindrom

do 60 dana

352

N03

Kronični nefritički sindrom

do 90 dana

353

N13.0

Hidronefroza s bubrežnom ili ureterskom opstrukcijom

do 42 dana

354

N13.5

Uropatija udružena s vezikoureterskim refluksom

do 60 dana

355

N17 – N19

Bubrežna insuficijencija

do 60 dana

356

N.23

Nespecificirane bubrežne kolike

do 30 dana

357

N28

Drugi poremećaji bubrega i uretera,

do 42 dana

358

(N30 – N39)

Druge bolesti urinarnog sustava

do 10 dana

359

N32

Drugi poremećaji mokraćnoga mjehura

do 14 dana

360

N34

Uretritis i uretralni sindrom

do 14 dana

361

N35.9

Uretralna striktura, nespecificirana

do 14 dana

362

N40 – N51

Bolesti muških spolnih (genitalnih) organa

do 7 dana

363

N40

Hiperplazija prostate

do 7 dana

364

N41.9

Upalna bolest prostate, nespecificirana

do 42 dana

365

n42.0

Kamenac prostate

do 21 dan

366

N43

Hidrokela i spermatokela

do 14 dana

367

N45

Orhitis i epididimitis

do 21 dan

368

N70 – N77

UPALNE BOLESTI ŽENSKIH ZDJELIČNIH ORGANA (MALA ZDJELICA)

do 30 dana

369

N80

Endometrioza

do 42 dana

370

N81.1

Cistokela

do 42 dana

371

N84

Polip ženskoga spolnog sustava

do 14 dana

372

N86

Erozija i ektropija vrata maternice

do 14 dana

373

N87

Displazija vrata maternice

do 7 dana

374

N91

Izostala, oskudna i rijetka menstruacija

do 3 dana

375

N92

Prekomjerna i učestala menstruacija s nepravilnim

do 3 dana

376

N92.6

Neregularna menstruacija, nespecificirana

do 5 dana

377

N94

Bol i druga stanja povezana s ženskim spolnim organima i menstruacijskim ciklusom

do 3 dana

378

N95

Poremećaj u menopauzi i postmenopauzi

do 14 dana

379

N97

Ženska neplodnost

do 14 dana

380

N97.0

Ženska neplodnost povezana s anovulacijom (izostankom

do 5 dana

381

N98

Komplikacije povezane s umjetnom oplodnjom

do 21 dan

382

(N99)

Poremećaji genitourinarnog sustava nakon operacije

do 30 dana

383

O00 – O08

Trudnoća završena pobačajem

do 14 dana

384

O00

Izvanmaterična trudnoća

do 21 dan

385

O01

Mola hydatidosa (hidatidozna mola)

do 21 dan

386

O03

Spontani pobačaj

do 14 dana

387

O05

Ostali pobačaji

do 7 dana

388

O14

Hipertenzija u trudnoći (uzrokovana trudnoćom)

do 30 dana

389

O15

Eklampsija

do 60 dana

390

O20

Krvarenje u ranoj trudnoći

do 60 dana

391

O20.0

Prijeteći pobačaj

do 60 dana

392

O21

Prekomjerno povraćanje u trudnoći (hyperemesis)

do 90 dana

393

O22

Venska bolest kao komplikacija u trudnoći, nespecificirana

do 42 dana

394

O23

Infekcije mokraćnog i spolnog sustava u trudnoći

do 14 dana

395

O24

Dijabetes melitus (šećerna bolest) u trudnoći

do 30 dana

396

O47

Lažni trudovi

do 3 dana

397

R53

Slabost i umor

do 7 dana

398

R58

Krvarenje, nesvrstano drugamo

do 14 dana

399

R60

Edem, nespecificiran

do 7 dana

400

R64

Kaheksija

do 60 dana

401

R73

Povećana razina glukoze u krvi

do 7 dana

402

S00

Površinska ozljeda glave

do 10 dana

403

S01

Otvorena rana glave

do 14 dana

404

S02

Prijelom lubanje i kosti lica

do 90 dana

405

S03

Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova

do 30 dana

406

S03.5

Nategnuće ligamenata glave

do 30 dana

407

S04

Ozljede moždanih živaca

do 60 dana

408

S05

Ozljeda oka i očne šupljine

do 30 dana

409

S05.4

Penetrantna rana očne šupljine sa stranim tijelima ili bez njega

do 90 dana

410

S06

Intrakranijalna ozljeda

do 90 dana

411

S06.0

Potres mozga

do 21 dan

412

S11

Otvorena rana vrata

do 21 dan

413

S12

Prijelom vrata

do 90 dana

414

S13

Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova

do 30 dana

415

S13.6

Nategnuće ligamenata u području vrata

do 30 dana

416

S14

Ozljeda živaca i kralježnične moždine u području vrata

do 60 dana

417

S15

Ozljeda krvnih žila u području vrata

do 60 dana

418

S16

Ozljeda mišića i tetiva u području vrata

do 30 dana

419

S17

Zgnječenje (»crush« ozljeda) vrata

do 60 dana

420

S20

Površinska ozljeda prsnog koša

do 21 dan

421

S21

Otvorena rana prsnog koša

do 21 dan

422

S22

Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice

do 90 dana

423

S23

Dislokacija, iščašenje i nategnuće torakalnih zglobova i ligamenata

do 30 dana

424

S24

Ozljeda živaca i kralježnicne moždine u području prsnog koša

do 42 dana

425

S25

Ozljeda torakalnih krvnih žila

do 60 dana

426

S26

Ozljeda srca

do 90 dana

427

S30

Površinska ozljeda trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice

do 14 dana

428

S30.0

Kontuzija donjeg dijela leža i zdjelice

do 21 dan

429

S31

Otvorena rana trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice

do 42 dana

430

S32

Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice

do 90 dana

431

S33

Dislokacija, iščašenje i nategnuće ligamenata lumbalne kralježnice i zdjelice

do 30 dana

432

S34

Ozljeda živaca i lumbalnog dijela kralježnične moždine u području trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice

do 60 dana

433

S35

Ozljeda krvnih žila u području trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice

do 60 dana

434

S36

Ozljeda organa trbušne šupljine

do 60 dana

435

S37

Ozljeda zdjeličnih organa

do 60 dana

436

S39

Druge i nespecificirane ozljede trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice

do 60 dana

437

S40

Površinska ozljeda ramena i nadlaktice

do 21 dan

438

S41

Otvorena rana ramena i nadlaktice

do 42 dana

439

S42

Prijelom ramena i nadlaktice

do 60 dana

440

S43

Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata ramenog pojasa

do 30 dana

441

S44

Ozljeda živaca u području ramena i nadlaktice

do 60 dana

442

S45

Ozljeda krvnih žila u području ramena i nadlaktice

do 60 dana

443

S46

Ozljeda mišića i tetive u području ramena i nadlaktice

do 30 dana

444

S48

Traumatska amputacija ramena i nadlaktice

do 90 dana

445

S49

Druge i nespecificirane ozljede ramena i nadlaktice

do 30 dana

446

S50

Površinska ozljeda podlaktice

do 14 dana

447

S51

Otvorena rana podlaktice

do 21 dan

448

S52

Prijelom podlaktice

do 60 dana

449

S53

Dislokacija, iščašenje i nategnuće lakatnih zglobova i ligamenata

do 30 dana

450

S54

Ozljeda živaca u području podlaktice

do 60 dana

451

S55

Ozljeda krvnih žila u području podlaktice

do 60 dana

452

S56

Ozljeda mišića i tetive u području podlaktice

do 30 dana

453

S58

Traumatska amputacija podlaktice

do 90 dana

454

S60

Površinska ozljeda ručnoga zgloba i šake

do 21 dan

455

S61

Otvorena rana ručnoga zgloba i šake

do 30 dana

456

S62

Prijelom u području ručnoga zgloba i šake

do 90 dana

457

S63

Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata u području ručnog zgloba i šake

do 30 dana

458

S64

Ozljeda živaca u području ručnoga zgloba i šake

do 60 dana

459

S65

Ozljeda krvnih žila u području ručnoga zgloba i šake

do 60 dana

460

S66

Ozljeda mišića i tetive u području ručnoga zgloba i šake

do 30 dana

461

S68

Traumatska amputacija ručnoga zgloba i šake

do 90 dana

462

S70

Površinska ozljeda boka (kuka) i bedra

do 21 dan

463

S71

Otvorena rana boka (kuka) i bedra

do 21 dan

464

S72

Prijelom bedrene kosti (femura)

do 90 dana

465

S73

Dislokacija, iščašenje i nategnuće zgloba i ligamenta kuka

do 30 dana

466

S74

Ozljeda živaca u području kuka i bedra

do 60 dana

467

S75

Ozljeda krvnih žila u području kuka i bedra

do 60 dana

468

S76

Ozljeda mišića i tetive u području kuka i bedra

do 30 dana

469

S78

Traumatska amputacija kuka i bedra

do 90 dana

470

S79

Druge i nespecificirane ozljede kuka i bedra

do 21 dan

471

S80

Površinska ozljeda potkoljenice

do 21 dan

472

S81

Otvorena rana potkoljenice

do 30 dana

473

S82

Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob

do 90 dana

474

S83

Dislokacija, iščašenje i nategnuće koljenskih zglobova i ligamenata

do 30 dana

475

S84

Ozljeda živaca u području potkoljenice

do 60 dana

476

S85

Ozljeda krvnih žila u području potkoljenice

do 30 dana

477

S86

Ozljeda mišića i tetive u području potkoljenice

do 30 dana

478

S88

Traumatska amputacija potkoljenice

do 90 dana

479

S89

Druge i nespecificirane ozljede potkoljenice

do 21 dan

480

S90

Površinska ozljeda nožnoga zgloba (gležnja) i stopala

do 21 dana

481

S91

Otvorena rana nožnoga zgloba (gležnja) i stopala

do 30 dana

482

S92

Prijelom stopala, osim nožnoga zgloba (gležnja)

do 90 dana

483

S93

Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata u području nožnog zgloba, (gležnja) i stopala

do 42 dana

484

S94

Ozljeda živaca u području gležnja i stopala

do 60 dana

485

S95

Ozljeda krvnih žila u području gležnja i stopala

do 60 dana

486

S96

Ozljeda mišića i tetive u području gležnja i stopala

do 30 dana

487

S98

Traumatska amputacija gležnja i stopala

do 90 dana

488

S99

Druge i nespecificirane ozljede gležnja i stopala

do 21 dan

489

T02

Prijelomi koji zahvaćaju više dijelova tijela

do 90 dana

490

T03

Dislokacije, iščašenja i nategnuća koja zahvaćaju više dijelova tijela

do 60 dana

491

T04

Zgnječenja (»crush« ozljede) više dijelova tijela

do 60 dana

492

T05

Traumatske amputacije koje zahvaćaju više dijelova tijela

do 90 dana

493

T08

Prijelom kralježnice, nespecificiranog mjesta

do 90 dana

494

T15

Strano tijelo u vanjskom dijelu oka

do 7 dana

495

T17

Strano tijelo u dišnom sustavu

do 7 dana

496

T20

Opeklina i korozija glave i vrata

do 21 dan

497

T21

Opeklina i korozija trupa

do 21 dan

498

T22

Opeklina i korozija ramena i ruke, osim zapešća i šake

do 21 dan

499

T23

Opeklina i korozija zapešća i šake

do 21 dan

500

T24

Opeklina i korozija kuka i noge, osim gležnja i stopala

do 21 dan

501

T25

Opeklina i korozija gležnja i stopala

do 21 dan

502

T26

Opeklina i korozija ograničena na oko i očne adnekse

do 21 dan

503

T35

Smrzotine multiplih lokalizacija i nespecificirane smrzotine

do 42 dana

504

T86

Neuspjeh i odbacivanje presađenih organa i tkiva

do 42 dana

505

Z31

Postupci u vezi s oplodnjom

do 7 dana