Pravilnik o kriterijima za dostavljanje podataka u skladu s Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja

NN 154/2009 (23.12.2009.), Pravilnik o kriterijima za dostavljanje podataka u skladu s Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja

154 23.12.2009 Pravilnik o kriterijima za dostavljanje podataka u skladu s Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3786

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA U SKLADU S PRAVILNIKOM O VETERINARSKIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE U PROMET GOVEDA I SVINJA[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji za dostavljanje podataka o pojavi bolesti s popisa navedenog u Dodatku E Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 154/08)[2], osim bolesti Aujeszkoga, u skladu s člankom 8. navedenog Pravilnika.

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika »nadležno tijelo« je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Članak 3.

Podaci koje Nadležno tijela dostavlja Europskoj komisiji u skladu s člankom 8. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja, o pojavi bolesti iz Dodatka E istoga Pravilnika (»Narodne novine«, broj 154/08), osim bolesti Aujeszkoga, temelje se na jedinstvenim kriterijima utvrđenim u Dodacima I. do VII. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Podaci se dostavljaju zaključno s 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 011-02/09-01/213

Urbroj: 525-06-1-0595/09-3

Zagreb, 7. prosinca 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I.

Podaci koji se dostavljaju u skladu s člankom 8. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 154/08)[3] u odnosu na pojavu i program praćenja ili iskorjenjivanja tuberkuloze goveda

Država: ............................................. Datum izvješća: ..................................................................... Godina: .........................................

(*) Potvrditi da je uspostavljen službeni postmortalni pregled na svim zaklanim govedima: Da/Ne

Područje1

Ukupan broj
goveda

Službeno slobodna
stada

Zaražena
stada

Test tuberkulinizacije

Broj testova tuberkulinizacije
provedenih prije uvođenja u stado (Dodatak A, Dio I, točka 2. podtočka c), stavak 3. alineja (a) Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 154/08))

Broj pregledanih životinja s utvrđenim lezijama sumnjivim
na tuberkulozu i podvrgnutih histopatološkom i bakteriološkom ispitivanju

Broj životinja koje su utvrđene pozitivnim na temelju bakteriološke pretrage

Stada

Životinja

Broj
stada

%

Broj
stada

%

Period između
provedbe testova rutinske tuberkulinizacije2

Broj testiranih
životinja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Potrebno je unijeti detaljne podatke o području, osim ako je status službeno slobodnog od bolesti proglašen za čitavo područje države.

2 Koristite sljedeće kodove: (a) nema rutinskih testova; (b) testiranje jednom godišnje; (c) testiranje svake dvije godine; (d) testiranje svake tri godine; (e) testiranje svake tri godine svih životinja starijih od 24 mjeseca; (f) testiranje svake četiri godine; (g) ostalo (potrebno objasniti).

DODATAK II.

Podaci koji se dostavljaju u skladu s člankom 8. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 154/08)3 u odnosu na pojavu i program praćenja ili iskorjenjivanja bruceloze goveda

Država: ............................................. Datum izvješća: ..................................................................... Godina: .........................................

Područje (1)

Ukupan broj goveda

Službeno slobodna stada

Zaražena stada

Nadziranje(2)

Istraživanje sumnjivih slučajeva

Broj stada

%

Broj stada

%

Serološki testovi

Pretraga skupnih uzoraka mlijeka

Podaci o pobačajima

Epidemiološka istraživanja

Stada

Životinja

Broj testi

Broj testiranih

Broj zara

Broj testi

Broj testiranih životinja

Broj zara

Broj pobačaja bez

Broj pobačaja

Broj izoliranih

Broj životinja pretraženih

Broj suspendi

Broj pozitivnih životinja

Broj mikrobiološki

Broj mikrobiološki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Potrebno je unijeti detaljne podatke o području, osim ako je status službeno slobodnog od bolesti proglašen za čitavo područje države.

2 Detaljno opisati.

DODATAK III.

Podaci koji se dostavljaju u skladu s člankom 8. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 154/08)3 u odnosu na pojavu i program praćenja ili iskorjenjivanja enzootske leukoze goveda

Država: ............................................. Datum izvješća: ..................................................................... Godina: .........................................

(*) Potvrditi da je uspostavljen službeni postmortalni pregled na svim zaklanim govedima uključujući i slanje tumoroznih promjena na laboratorijsko pretraživanje: Da/Ne

Područje(1)

Broj goveda

Nadziranje(2)

Slučajevi

Postotak službeno slobodnih stada

Stada

Životinja

Serološki testovi

Pretraživanje skupnih uzoraka mlijeka

Sumnjivi

Potvrđeni

Broj testiranih stada goveda

Broj testiranih životinja

Broj zaraženih stada

Broj testiranih stada goveda

Broj pretraženih životinja ili skupnih uzoraka mlijeka

Broj zaraženih stada

Tumori

Drugi nalazi

(uzroci)

Tumori

Drugi nalazi (uzroci)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Potrebno je unijeti detaljne podatke o području, osim ako je status službeno slobodnog od bolesti proglašen za čitavo područje države. 2Detaljno opisati.

DODATAK IV.

Podaci koji se dostavljaju u skladu s člankom 8. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 154/08)3 u odnosu na pojavu i program praćenja ili iskorjenjivanja zaraznog goveđeg rinotraheitisa/zaraznog pustularnog vulvovaginitisa

Država: ............................................. Datum izvješća: ..................................................................... Godina: .........................................

Područje (1)

Broj goveda

Nadziranje (2)

Sumnjivi slučajevi

Postotak

Stada

Životinja

Serološko testiranje

Pretraživanje skupnih uzoraka mlijeka

Broj pretraženih životinja

Broj zaraženih životinja

Službeno slobodna stada (3)

Službeno zaražena stada (4)

Broj pretraženih stada

Broj pretraženih životinja

Broj zaraženih stada

Broj pretraženih stada goveda

Broj pretraženih životinja (ako je nepoznat, onda navesti broj pretraženih skupnih uzoraka mlijeka)

Broj zaraženih stada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Potrebno je unijeti detaljne podatke o području, ukoliko nisu odobrena dodatna jamstva za čitavo područje države u skladu s člancima 9. i 10. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 154/08)

(2) Detaljno opisati

(3) Detaljno definirati »stado slobodno od bolesti«: .........................................................................................................

(4) Detaljno definirati »zaraženo stado«: .............................................................................................................................

DODATAK V.

Podaci koji se dostavljaju u skladu s člankom 8. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 154/08)3 u odnosu na pojavu slučajeva bjesnoće

Država: ......................................................................... Razdoblje izvješćivanja .....................................................................

Datum (dan, mjesec)

Područje

Slučajevi bjesnoće

Domaće životinje

Divlje životinje

slučajevi u ljudi

izloženost ljudi

pas

mačka

govedo

kopitari

ovca

koza

svinja

pas lutalica

drugo

nespecificirano

lisica

čagalj

rakun

vuk

jazavac

kuna

ostale mustelide

ostali mesožderi

divlja svinja

srna

jelen

jelen lopatar

drugo

šišmiš

nespecifično

Datum izvješća: ………………………………………………………………………………….

Podaci trebaju biti u formatu kvartalnog izvješća o pojavi bjesnoće koje država šalje Centru za nadziranje i istraživanje bjesnoće pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.

Država može predati podatke i u formatu godišnjeg izvješća o pojavi bjesnoće uspostavljenog putem Centra za nadziranje i istraživanje bjesnoće pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, na web-adresu: http://www.who-rabies-bulletin.org

DODATAK VI.

Podaci koji se dostavljaju u skladu s člankom 8. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 154/08)3 u odnosu na pojavu slučajeva slinavke i šapa (SIŠ), zarazne pleuropneumonije goveda (ZPPG), vezikularne enterovirusne bolesti svinja (VBS), klasične svinjske kuge (KSK) i Afričke svinjske kuge (ASK)

SUSTAV PRIJAVE BOLESTI ŽIVOTINJA – ANIMAL DISEASE NOTIFICATION SYSTEM (ADNS)

Datum izvješća: ..................................... DRŽAVA: ............................................ (A): Broj slučajeva

Period izvješćivanja: .......................................... (B): Datum posljednje potvrde

Područja

SIŠ

VBS

ZGPP

KSK

KSK u

divljih svinja

ASK

 

(A)

 

 

 

 

 

 

 

(B)

 

 

 

 

 

 

 

(A)

 

 

 

 

 

 

 

(B)

 

 

 

 

 

 

 

(A)

 

 

 

 

 

 

 

(B)

 

 

 

 

 

 

 

(A)

 

 

 

 

 

 

 

(B)

 

 

 

 

 

 

 

(A)

 

 

 

 

 

 

 

(B)

 

 

 

 

 

 

 

(A)

 

 

 

 

 

 

 

(B)

 

 

 

 

 

 

 

(A)

 

 

 

 

 

 

 

(B)

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

Država može predati podatke u formatu godišnjeg izvješća ADNS sustava, za bolesti na koje se odnosi ovaj dodatak

DODATAK VII.

Podaci koji se dostavljaju u skladu s člankom 8. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine« broj 154/08)3 u odnosu na pojavu slučajeva bedrenice (goveda i svinje), infekcije s Brucella suis i transmisivnog gastroenteritisa (svinje)

Datum izvješća: ................................................. DRŽAVA: ............................................ (A): Broj slučajeva ..........................................

Period izvješćivanja: ............................................ (B): Datum posljednje potvrde

Područja

 

Bedrenica
(goveda)

Bedrenica
(svinje)

Infekcija Brucellom suis

Transmisivni gastroenteritis

 

(A)

 

 

 

 

(B)

 

 

 

 

 

(A)

 

 

 

 

(B)

 

 

 

 

 

(A)

 

 

 

 

(B)

 

 

 

 

 

(A)

 

 

 

 

(B)

 

 

 

 

 

(A)

 

 

 

 

(B)

 

 

 

 

(A)

 

 

 

 

(B)

 

 

 

 

 

(A)

 

 

 

 

(B)

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

[1]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 2003/886/EZ o utvrđivanju kriterija za pružanje podataka u skladu s Direktivom Vijeća 64/432/EEZ.

[2]Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 154/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 64/432/EEZ.

[3]3 Člankom 8. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 154/08) preuzete su odredbe članka 8. Direktive Vijeća 64/432/EEZ.