Uredba o dopuni Uredbe o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka u svrhu kolektivne zaštite trgovaca od nedopuštenog oglašavanja

NN 155/2009 (28.12.2009.), Uredba o dopuni Uredbe o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka u svrhu kolektivne zaštite trgovaca od nedopuštenog oglašavanja

155 28.12.2009 Uredba o dopuni Uredbe o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka u svrhu kolektivne zaštite trgovaca od nedopuštenog oglašavanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3821

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o nedopuštenom oglašavanju (»Narodne novine«, broj 43/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2009. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O ODREĐIVANJU OSOBA OVLAŠTENIH ZA POKRETANJE POSTUPKA U SVRHU KOLEKTIVNE ZAŠTITE TRGOVACA OD NEDOPUŠTENOG OGLAŠAVANJA

Članak 1.

U Uredbi o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka u svrhu kolektivne zaštite trgovaca od nedopuštenog oglašavanja (»Narodne novine«, broj 88/2009) u članku 2. stavku 1. iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. Hrvatska udruga poslodavaca.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/09-01/11

Urbroj: 5030116-09-3

Zagreb, 17. prosinca 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.