Uredba o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

NN 155/2009 (28.12.2009.), Uredba o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

155 28.12.2009 Uredba o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3823

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 121/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2009. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

Odredbe članka 5. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99, 25/2000, 30/2001, 59/2001, 114/2001, 116/2001, 64/2002, 153/2002, 154/2002, 17/2004, 8/2006, 142/2006, 34/2007, 146/2008, 155/2008 i 39/2009) neće se primjenjivati u 2010. godini.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/09-01/08

Urbroj: 5030109-09-2

Zagreb, 23. prosinca 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.