Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi

NN 156/2009 (29.12.2009.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3864

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavka 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobite zasluge u kulturi:

1. fra BONA VENTURA DUDA

2. MILA KIRINČIĆ DEGAN

3. BOGDAN ŽIŽIĆ

Klasa: 060-03/09-13/16
Urbroj: 71-05-04/1-09-01
Zagreb, 21. prosinca 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.