Odluka o odlikovanju Alda Sergia Donzisa Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota

NN 156/2009 (29.12.2009.), Odluka o odlikovanju Alda Sergia Donzisa Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3870

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavka 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Aldo Sergio Donzis

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM KATARINE ZRINSKE

za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota.

Klasa: 060- 04/09-13/04

Urbroj: 71-05-04/1-09-01

Zagreb, 21. prosinca 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.