Odluka o odlikovanju mr. sc. Ranka Ćetkovića Redom hrvatskog pletera za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana

NN 156/2009 (29.12.2009.), Odluka o odlikovanju mr. sc. Ranka Ćetkovića Redom hrvatskog pletera za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3872

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavka 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

mr. sc. Ranko Ćetković

REDOM HRVATSKOG PLETERA

za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana.

Klasa: 060-03/09-16/07

Urbroj: 71-05-04/1-09-01

Zagreb, 21. prosinca 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.